A Diputada do PP N.º 10 por Madrid deixou a Fundación Cela baixo o saqueo e a corrupción institucionalizada.

Información
24 Septiembre 2023 - En Portada - Correo electrónico - Imprimir - 4833 votos

 

 LUCHACONTRALACORRUPCIONDEFEIJOO

Ver en Español..+ María del Mar Sánchez Sierra converteu á Fundación Pública Galega Camilo José Cela na maior infractora da Lei de Transparencia de Galicia. O Consello Galego de Contas se negou a investigala por orden directa de Feijóo. LOS DESCARGABLES AL FONDO DE ESTE ARTICULO SON REVELADORES.  Feijóo le regaló la gestión de la Fundación Cela a Mar Sánchez Sierra que la gestiona como su "cortello particular" bajo las cuentas de la presunta extorsión y malversación. EL SAQUEO Y ROBO FUÉ LITERALMENTE DESPROPORCIONADO. EN SU DECLARACIÓN DE LA XUNTA CERO EUROS, DOS MESES DESPUES EN MADRID MILLONES DE EUROS EN PROPIEDADES DE SUPUESTAS MEJORAS SUCESORIAS DIGANS DE UNA PROFUNDA INVESTIGACION A LA QUE PODEMOS APORTAR GRAN CANTIDAD DE DOCUMENTAL. VER DESCARGABLES, DECLARACION.1, DECLARACION.2, DECLARACION.3, DECLARACION.4, DECLARACION.5

A opacidad, censura, ocultación, negativa a cumprir o mandato das leis de Transparencia de Galicia, a falla de documentos públicos nas páxinas web,s das institucións públicas pagas con diñeiro público, son feitos que non se poden permitir, o xornalista Miguel Delgado estivo realizando un amplo dossier sobre as Fundaciones tuteladas pola Xunta de Galicia que dirixía Feijóo, entre outras

cela marina castano feijoo marsanchez corrupcionfundacioncela Fremss, Cetal, Arao, Océano Vivo, Fundación Knowcosters, etc,  

AGOTADO EL FILÓN DE LAS FUNDACIONES, SU SOCIA Y TAMBIEN DIPUTADA, ROSA QUINTANA INICIA HERMANAMIENTOS DONDE VUELAN LOS MILLONES..+

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2018/59818.pdf

Sendo a concreta desta información a FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CAMILO JOSÉ CELA que á luz da falla de información dirixiuse o día 6 de Xullo á Fundación e á Presidencia da Xunta por rexistro oficial solicitando información, aclaraciones ou desmentidos solicitando por que, a Fundación Pública Camilo José Cela VIVE PERMANENTEMENTE sobre a censura e ocultación dá a información pública reinante na entidade cuxa Patroa Maior é Mar Sánchez Sierra, Directora de Comunicación do PPdeG, Secretaria de medios entre outros abundantes cargos sobre a actividade pública...Incumpliendo o mandato legal da Lei de Transparencia de Galicia, negando calquera tipo de información relacionado coa Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

Unha vez cumprido o prazo voluntario e declinando responder a Asesora de Feijóo, o xornalista solicita á Comisión de Transparencia de Galicia a súa intervención, ao obxecto de que sexa requirida para dar cumprimento legal á Lei de Transparencia de Galicia e entregue a solicitada información.

Di Delgado que?. O que peticionamos é información e documentos públicos… Polo que o seu ocultación podería amparar DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS E CONTRA A FACENDA PÚBLICA. Son efectos públicos os diñeiros de titularidad estatal, autónoma, local, institutos autónomos ou os depositados por particulares en entidades públicas e a Fundación Pública Galega Camilo José Cela, é unha corporación pública… Á que a Lei obrígalle a publicar esa información inclusive na súa web institucional.

Neste sentido, o dereito dos cidadáns a acceder á información pública, previsto no artigo 105.c) da Constitución, réxese en primeiro lugar por esta e, en segundo lugar, por "a Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e demais leis que resulten de aplicación", de acordo co artigo 37 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) e, a partir da súa entrada en vigor, a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPCAP)SRA MAR SÄNCHEZ SIERRA, SE LE ACABA LA "TETA" DE IMPUNIDAD JUDICIAL ACOSADORA, PERSEGUIDORA DE LOS QUE DENUNCIAN SU CORRUPCIÓN Y LA DEL PP. - Xornal Galicia Exclusivo

Por que María do Mar Sánchez Sierra Patroa da Fundación Pública Galega Camilo Jose Cela néganos a información, é literalemnte por temor a que algo non está ven e eso crea, sobresalto, resquemor, desasosiego, sospecha, recelo, desconfianza que como ven coñece pola súa profesión onde na Secretaría de Medios estivo a prevaricar 11 anos baixo a netagitva dos xulgados de Santiago a investigala..

Soo hau que ver o expediente pra comprender a ocultación, entrada de fondos púiblicos por orden de Feijóo dende a Xunta que ao día siguiente saen en transferencias con destino descoñecido, de cuya contabilidade so existe nunha conta bancaria de ABANCA-Juan Carlos Escotet a sua vez membro e vocal da dita Fundación, un persoeiro vinculado a Feijóo e denunciado por medio Mundo por sociedades fantasmas e blanqueo de Capitales, unha das última soperacións unha forte sancion da Banca Eurpeo por ocultar información e 14 detidos na sua sede de ABANCA-EMPRESAS en Oporto baioxo a Operación Admiral con más de 100 rexistros en toda Europa e mais de 2.000 millóns de euros investigados...

A influencia dos medios de comunicación na sociedade moderna é enorme e crece diariamente en internet, escapando ao control do poder gobernante. Co auxe das redes sociais e o contido xerado polos usuarios, Internet ampliou enormemente a velocidade e o alcance da comunicación audiovisual á que non ten acceso nin control o poder da subvención..

Thomas Jefferson, pai da Declaración de Independencia e terceiro presidente de Estados Unidos, unha vez resumiu os deberes vitais que a prensa asume na sociedade:

“Si eu fóra a decidir si debésemos ter un goberno sen xornais ou xornais sen goberno, non dubidaría un momento en preferir o último”.

LA ASESORA DE FEIJÓO CITADA NUEVAMENTE CON LAS ADVERTENCIAS LEGALES POR REVELDIA A LA CITACIÓN JUDICIAL

A Mar Sänchez Asesora de Feijóo no le gusta dar la cara y envía recaderos a los juzgados contra Miguel Delgado. - Xornal Galicia Exclusivo

Dado que son a voz da sociedade, os medios de comunicación poden salvagardar a moral ou ser un instrumento contra a maldade. O seu deber é informar a verdade dos grandes acontecementos que ocorren no mundo de xeito xusto, precisa e oportuna. Deben apoiar a xustiza e condenar os actos inmorales, promovendo ao mesmo tempo a bondade.

A súa misión vai máis aló dos intereses privados de calquera individuo, empresa ou partido político.

O Goberno da Xunta baixo a xestión da asesora de Feijóo receptora da Fundación Cela a modo de "REGALO"  apropiouse dos medios de comunicación amordazándolos baixo ducias de centos de miles de euros en subvencións, convenios, contratos a dedo, campañas de información, cuxa única resposta é lograr a ocultación do que non gusta ao poder.

Walter Williams, fundador da educación de xornalismo e da primeira escola de xornalismo do mundo na Universidade de Missouri, creou o Credo do Xornalista en 1914 que descoñece totalmente a asesora de Feijóo.

Alí defínese ao xornalismo como unha profesión independente que respecta a Deus e honra á humanidade. Os xornalistas deben ser impasibles ante a soberbia dunha opinión ou a sede de poder. Deben prestar atención aos detalles e ejercitar o autocontrol, a paciencia, a valentía e un constante respecto cara aos seus lectores.

Mar Sanchez Sierra " deseperada y obsesionada" en dar por loco al Presidente de Pladesemapesga - Xornal Galicia Exclusivo

A sociedade galega a día de hoxe xa sabe onde esta a verdade, os escándalos , as sociedades libres de Occidente tradicionalmente puxeron énfasis na necesidade de ter unha prensa verídica, obxectiva e xusta como é Xornal Galicia que non se deixa amedrantar por o acoso e persecución.

O fondo do asunto, a censura, ocultación non é outro que o exposto moi adecuadamente na

TESE DOCTORAL Votos por favores: o clientelismo político na actualidade. Estudos de caso na Galicia rural ver en; https://eprints.ucm.es/45524/1/T39402.pdf

A CENSURA, OCULTACIÓN, CORRUPCIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS SEGUNDO DIVERSOS EXPERTOS DA COMUNICACIÓN.

MARSANCHEZSIERRAFINANCIABAILEGALMENTECONFONDOSPUBLICOSLAIMAGENDELPPDEGALICIA

Segundo diversos medios a corrupción está xeneralizada e fan faltan mecanismos que favorezan a transparencia na xestión pública. En Galicia baixo o Goberno de Feijóo os obxectivos suscitados neste sentido non foron alcanzados e a falta de transparencia nas entidades públicas alcanzou niveis sen precedentes, MOI GRAVES E QUE PUXERON EN RISCO AS LIBERDADES e o patrimonio da rexión.

O orzamento galego baixo goberno de Feijóo na redistribución de recursos públicos, salarios, subsidios e outras subvencións sociais, infraestructura, saúde, educación, etc é posto en grave risco polo seu equipo asesor alarmando á poboación que non lle queda diñeiro para pagar salarios e pensións, mentres as súas máis próximos asesores reparte millóns en subvencións, convenios e axudas coma se fosen a non esgotarse xamais..

A corrupción asociada á falta de recursos destinados á resolución de problemas sociais impide satisfacer as necesidades da gran maioría dos galegos/as.

Xunta de Galicia, Consello de Contas, Parlamento de Galicia, BNG, PSdeG, PPdeG, Corrupción e falta de transparencia é a tónica dominante sen que se entere a poboación a salvo de que acceda por internet a medios que nada teñen que ver co poder nen coa corrupción.

En canto á loita contra a corrupción, novas leis para facer máis transparentes os negocios públicos e permitir un mellor seguimiento do gasto presupuestal, non deu resultado, máis ben a creado total impunidade, que xa penetrou profundamente na poboación galega na que a día d eoxe incumplen impunemente a Transparencia que debe rexir nas institucións.

A impunidade é a regra e non existe ningún órgano de control susceptible de exercer coerción contra a mala xestión do Goberno de Feijóo na Xunta de Galicia, mentres que o Parlamento non fai máis que mirar para outro lado non querendo ver e os sres deputados/as nons e queren mollar.

En canto á estratexia de información aos cidadáns sobre a xestión do Goberno de Feijóo e sobre todo nos múltiples cargos que asume María do Mar Sánchez Sierra, esta é inexistente, navega impunemente, a censura, a ocultación, a impunidade e a infracción xeneralizada ás leis de transparencia pública. Diversas resolucións da Comisión de Transparencia a nivel Nacional acreditan que as evidentes carencias institucionais e informativas favorecen ampliamente a corrupción.

A Mar Sänchez Asesora de Feijóo no le gusta dar la cara y envía recaderos a los juzgados contra Miguel Delgado. - Xornal Galicia Exclusivo

O veterano xornalista e ex director do diario ABC José Antonio Zarzalejos di nunha entrevista ethic.es, En España, si, si concibimos como sistémico aquilo que está enraizado nos hábitos de funcionamento dos aparellos públicos, entendendo por tales os partidos políticos e as Administracións Públicas. A corrupción sistémica prodúcese porque temos un sistema de contratación pública moi pouco transparente, moi opaco, e que alimenta o volume de negocio das grandes compañías nunha competencia na que vale todo. Segundo, porque o sistema entregou aos municipios, normalmente sen suficiente aparello técnico e asesoramiento funcionarial, as competencias urbanísticas, e no urbanismo prodúcense grandes pelotazos. Esas dúas circunstancias fan que as condutas corruptoras e corruptas estean moi imbricadas co funcionamento do propio sistema. O beneficio ilexítimo e ilegal que se provoca cos actos de corrupción vai financiar en parte aos propios corruptos, pero tamén aos partidos políticos. Polo tanto, todo isto fai que a corrupción en España, lamentablemente, sexa sistémica.

Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

www.psdeg-psoe.com/escurantismo-na-xestion-da-fundacion-cela...

6 may. 2016 - ... denunciou hoxe o “escurantismo” na xestión da Fundación Camilo José Cela, asumida ... co ex conselleiro e ex membro do Consello de Contas, Dositeo Rodríguez, nun presunto ...

O DOG Núm. 247 Viernes, 28 de diciembre de 2018 Pág. 54102 dinos que as Fundaciones do sector público autonómico e en concreto a Fundación Camilo José Cela adxudícanselle 290.000 euros para a súa Explotación.

https://www.boe.es/ccaa/dog/2018/247/g54007-54318.pdf e para este 2019 308.000 euros según

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaOrzamentos/FUNDACIONS_2019.Pdf

É curioso que na súa previsión destinada ao Parlamento de Galicia xurda no seu certificación.

OUTROS GASTOS CORRENTES 110.200 euros, do que nada se explica na súa memoria anual.… Que tipo de correntes, electricas, comilonas, viaxes sen control ou sobre que son esos gastos correntes, imaxinamos que Facenda o debe saber...

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DÁ Xunta de Galicia CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 277.294 euros.

A Consellería de Emigración da Xunta de Galicia mantén unha profunda e extensa vinculación-relación de actividades-viaxes por todo o mundo, sen que conste a información na páxina web da Fundación..? Os mesmos serviron para que Feijóo utilíceas como forma de promoción da súa política a nivel internacional sempre en datas ás actividades de carácter electoral.

https://www.google.es/search?q=site;xunta.gal+FUNDACIóN+PúBLICA+GALLEGA+CAMILO+JOSé+CELA

Solo a modo de ejemplo; https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/cerca-150-actividades-llenan-buenos-aires-cultura-gallega

(…., la 42ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La producción literaria, el sector editorial y la cultura de nuestra tierra se proyectarán en la ciudad porteña a través de un programa de cerca de 150 actividades que se desarrollará desde mañana hasta el 9 de mayo. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidirá la inauguración de este evento de referencia internacional desde el ‘stand' de Galicia….)

En la programación también tendrán cabida, sobre los que se organizará la Fundación Pública Camilo José Cela.

Un “modus operandi” moi afinado no Instituto Cervantes foi reiteradamente denunciado por feitos da sua utilización como hoteles turísticos do Goberno de Rajoy para viaxar gratis por todo o Mundo.. https://www.lamarea.com/2012/12/24/la-sombra-del-fraude-se-cierne-sobre-el-instituto-cervantes/

Os descargables ofrecen unha maior e profusa información sobre a censura e ocultación da información pública da Fundación Pública Camilo José Cela?.

Orquestada por quen debería exercer con maior fortuna para a súa publicación…

A nova Defensora do Pobo a vez Presidenta da Comisión de Transparencia de Galicia, ten unha difícil misión, resolver conforme a dereito ou buscar por onde sair inmaculada da comprometida situación...Facer públicos os datos que a día de oxe infrinxen directamente a Ley de Transparencia de Galicia.

 1. Diego Calvo y Mar Sánchez Sierra ha hecho desaparecer en trasferencias de la Fundación Cela más de 36.000 € públicos

  Feijóo puso como "REGALO A SU FIDELIDAD" de Patrona de la Fundación Cela a su asesora personal Mar Sánchez Sierra tras serle "virlada a Marina Castaño" dando asi comienzo a una laguna de sobrados indicios de malversación, blanqueo encubierto pro...

 2. Contas se niega a fiscalizar y remitir al juzgado la Fundación Cela bajo el patronazgo de la asesora de Feijóo.

  y Mar Sánchez siguen sin aclarar el presunto desfalco de fondos públicos enviados desde la Xunta mensualmente a la Fundación Cela, que salían un día después en transferencias con rumbo desconocido, bajo una cuenta abierta por Juan Carlos Escotet a su...

 3. Mar Sánchez Sierra y Diego Calvo con la colaboración de una cuenta de Abanca-Escotet hicieron desaparecer más de 40 mil euros públicos, etc.

  Feijóo puso como "REGALO A SU FIDELIDAD" de Patrona de la Fundación Cela a su asesora personal Mar Sánchez Sierra tras serle "virlada a Marina Castaño" dando asi comienzo a una laguna de sobrados indicios de malversación, blanqueo encubierto pro...

 4. ESCOTET, FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA BAJO SOBRADOS INDICIOS DE UTILIZAR LA FUNDACION CELA Y CUENTAS EN PANAMA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE SU CAMPAÑA ELECTORAL 2023 A TRAVES DE LA CONTABILIDAD EN ABANCA

  donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER DESCARGABLES AL FONDO DE ESTE ARTÍCULO MEDIANTE LICENCIA GNU Corinna, de amante a...

 5. María del Mar Sánchez Sierra abnandonó la Fundación Cela dejando de "encargado" a Miguel Ángel Escotet Álvarez para diluir los fondos de la Xunta.

  de A Coruña, ¡ han volado ! " sin aclarar a día de hoy bajo la presidencia o patronato de Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela, con entrada el día uno de fondos públicos de la Xunta todos los meses, que al siguiente día salían en trasnferencias a...

 6. UN juez de Portugal tras ordenar la entrada, registro en Abanca-Empresas recibe amenazas de muerte.

  DE LA UNIÓN EUROPEA. Mar Sánchez Sierra y Escotet en sociedad gestionaban los fondos de la Xunta destinados a la Fundación Cela en una cuenta de ABANCA con entradas y salidas de transferencias sin aclarar a día de hoy... (PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO...

social youtube xornalgalicia   feed-image
Adjuntos
resolucion inadmitiendo fundacion cela 12 12 2019 pideindodieroporlascopias.pdf [531.47Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
resolucion fundacion Cela 5 11 2019comprimidoFundacion Cela Mar Sanchez Sierra.pdf [744.38Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924080432 estractobancario ESCOTET ABANCA fundacion cela.pdf [2.63Mb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
resolucion fundacion Cela 5 11 2019 incumplida.pdf [902.64Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924080543 resolucion inadmitiendo fundacion cela 12 12 2019comprimido.pdf [531.47Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
declaracion cargos marsanchezsierra transparenciaxuntadegalicia 1 .pdf [391.35Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924080738 estractobancario ESCOTET ABANCA fundacion cela.pdf [2.63Mb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
42523 xunta FEIJOO compra pFundacion Cela Mar Sanchez Sierra.pdf [552.73Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924080859 psdeg psoeescurantismofundacion celaFundacion Cela Mar Sanchez Sierra.pdf [100.59Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924080859 fondospublicos ano2014 denuncia bngFundacion Cela Mar Sanchez Sierra.pdf [103.53Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
auto 6 06 17 del JU 386 12 Apert Cela.pdf [274.2Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
estracto bancario fundacion cela.pdf [2.63Mb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
DOCUMENTO1.pdf [102.89Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
DOCUMENTO5.pdf [86.17Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
DOCUMENTO4.pdf [244.64Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
DOCUMENTO3.pdf [427.62Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
DOCUMENTO2.pdf [380.97Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
20230924084636 Xustificante PX010A 20191212.pdf [383.05Kb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia
recurso fundacion cela RSCTG 108 2019.pdf [2.42Mb]
Subido Domingo, 24 Septiembre 2023 por xornalgalicia

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal