Pancarta contra Altri a carón da catedral de Santiago de Compostela, solo falta o bus do Clan dos Galicia-Rueda

Información
27 Junio 2024 - Galicia - Correo electrónico - Imprimir - 954 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image
 • i TTqcpPz LA acción contou coa participación de escaladores de Greenpeace e o apoio de Ecoloxistas en Acción
 • A pancarta despregouse fronte á sede da Presidencia da Xunta para esixir ao Goberno de Rueda que non siga adiante co proxecto
 • O proxecto de macrocelulosa está a provocar un gran rexeitamento social e científico porque ameaza a exigua Rede Natura 2000 galega e pon en grave perigo a agricultura e pesca local 
 • As organizacións animan a participar o 30 de xuño nunha nova mobilización que busca reunir a milleiros de persoas para rodear a Xunta

CASTELLANO ABAJO

Santiago, 27 de xuño de 2024. Co lema “ALTRI NON”, escaladores de Greenpeace despregaron unha pancarta na balconada do museo da catedral de Santiago, fronte á sede da Presidencia da Xunta (Pazo de Raxoi), para pedir que se descarte o proxecto de construción da macrocelulosa que a multinacional Altri quere levar a cabo en Palas de Rei (Lugo). A acción foi apoiada tamén desde a praza do Obradoiro por activistas de Ecoloxistas en Acción.

Con mensaxes como ALTRI ESNAQUIZA GALICIA, as organizacións ecoloxistas denuncian os devastadores efectos que esta enorme fábrica tería nunha zona de elevado valor ambiental, económico e social e piden que non se destinen cartos públicos para a súa construción.

FOTOGRAFÍAS E VÍDEO DISPOÑÍBEIS AQUÍ

A Xunta debe entender que Galicia nin necesita nin quere unha nova celulosa que poña en perigo a nosa biodiversidade, a nosa auga, os nosos sectores primarios e a nosa cohesión social. Do mesmo xeito que o museo da Catedral garda pezas valiosísimas, o museo natural da Ulloa tamén alberga hábitats e especies exclusivas que non teñen prezo e unha sociedade rural que busca a harmonía coa contorna, non malvivir cunha industria contaminante de enclave. Poñer os intereses económicos privados por riba do ben común non é propio dun goberno democrático”, declarou desde a praza do Obradoiro Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

A acción tamén quixo chamar a atención sobre as enormes dimensións que ten o proxecto de Altri, que afectaría a unha superficie dez veces maior que a de Ence en Lourizán. A macrofábrica inclúe ademais a construción dunha cheminea de 75 metros de altura, exactamente a mesma que teñen as torres da Catedral, para emitir enormes cantidades de substancias precursoras da choiva aceda como óxidos de xofre e nitróxeno.

O proxecto da macrocelulosa, que está nestes intres en fase de estudo ambiental por parte da Xunta de Galicia, recibiu un récord de alegacións en contra, máis de 23.000, e está a xerar unha gran onda de mobilización social. Más de 20.000 persoas acudiron á primeira manifestación contra o proxecto en Palas de Rei (Lugo), zona cero do proxecto, o pasado 26 de maio e 300 embarcacións concentráronse nunha histórica protesta marítima na ría de Arousa o 12 de xuño. Asemade, unha petición de Greenpeace xa superou as 155.000 sinaturas de oposición ao proxecto de Altri.

Resulta insultante a cantidade de diñeiro público que Altri está a pedir para destruír A Ulloa e poñer en grave risco toda a conca do Ulla. Non só están a poñer enriba da mesa un proxecto altamente contaminante e lesivo co noso medio ambiente, é que aínda por riba queren que o paguemos todos e todas. É absolutamente inaceptábel”, afirmou dende O Obradoiro Ana Freiría, portavoz de Ecoloxistas en Acción.

As organizacións ecoloxistas e veciñais chaman a toda a cidadanía a acudir á vindeira mobilización (convocada pola plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa) que rodeará a sede da Xunta de Galicia (San Caetano) en Santiago de Compostela o vindeiro domingo 30 de xuño ás 12:00 para esixir de forma masiva que se descarte o proxecto.

A enorme oposición social que xerou o macroproxecto de Altri céntrase agora en tratar de impedir que a Xunta de Galicia dea o visto e prace a unha solicitude de captación –e posterior vertedura– de auga da conca do Ulla, así como ao proceso de avaliación ambiental, que segundo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, agárdase para principios de 2025. De igual xeito, organizacións ecoloxistas e veciñais traballan dende todos os ámbitos para demostrar que o proxecto non cumpre en absoluto co principio DNSH (Do Non Significant Harm, non causar un dano significativo), condicionante indispensábel para que a empresa poida recibir a enorme cantidade de fondos europeos –até 250 millóns de euros– aos que parece aspirar.

Altri, un monstro de celulosa no corazón de Galicia
A multinacional portuguesa Altri quere construír unha enorme fábrica de celulosa no corazón de Galicia (Palas de Rei, Lugo) que pon en perigo a súa natureza e aos seus habitantes para producir até 400.000 toneladas de celulosa solúbel e 200.000 de lyocell, ademais doutros subproductos, como biomasa e xeso.

Altri pretende usar até 46 millóns de litros de auga diarios do río Ulla, o cal equivale ao consumo de toda a provincia de Lugo e devolverá ao río ata 30 millóns de litros de augas residuais contaminadas cada día a 27 graos centígrados. Non só consumirá unha enorme cantidade de auga, tan necesaria en tempo de seca, senón que contaminará a que queda, poñendo tamén en grave perigo o marisqueo na ría de Arousa.

Calcúlase que Altri necesitará até 2,4 millóns de toneladas de eucalipto ao ano. Este aumento brutal da demanda obrigará a ocupar aínda máis terreo galego deste monocultivo que tanto dano está a facer á biodiversidade do norte da Península, e que aumenta o perigo e virulencia dos lumes en Galicia, como se ve cada ano.

Tres espazos da Rede Natura 2000 veríanse afectados (ZEC Serra do Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza e ZEC Sobreirais do Arnego) e mesmo o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Ademais, a fábrica construiríase sobre un terreo identificado (e aparentemente gardado nun caixón) xa hai máis dunha década pola propia Xunta de Galicia para ampliar a rede Natura 2000.

Altri impactará directamente a moitas especies ameazadas, algunhas mesmo endémicas e en perigo de extinción, cuxas poboacións son únicas no mundo. No ámbito do proxecto hai rexistradas máis de 140 especies de aves, das cales catro están incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e seis no Catálogo Español de Especies Ameazadas.

Máis información:
Comunicación de Greenpeace: Marta San Román, 680 40 0645
Manoel Santos, coordinador Greenpeace en Galicia: 608 25 09 72
Cristóbal López, voceiro de Ecoloxistas en Acción: 637 558 347

¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN!

Pancarta contra Altri junto a la catedral de Santiago de Compostela

 • La acción ha contado con la participación de escaladores de Greenpeace y el apoyo de Ecoloxistas en Acción

 • La pancarta se ha desplegado frente a la sede de la Presidencia de la Xunta para exigir al Gobierno de Rueda que no siga adelante con el proyecto
 • El proyecto de macrocelulosa está provocando un gran rechazo social y científico porque amenaza la exigua Red Natura 2000 gallega y pone en grave peligro la agricultura y pesca local 
 • Las organizaciones animan a participar el 30 de junio en una nueva movilización que busca reunir a miles de personas para rodear la Xunta

Santiago, 27 de junio de 2024. Con el lema “ALTRI NON”, escaladores de Greenpeace han desplegado una pancarta en la balconada del museo de la catedral de Santiago, frente a la sede de la Presidencia de la Xunta (Pazo de Raxoi), para pedir que se descarte el proyecto de construcción de la macrocelulosa que la multinacional Altri quiere llevar a cabo en Palas do Rei (Lugo). La acción ha sido apoyada también desde la plaza de O Obradoiro por activistas de Ecoloxistas en Acción.

Con mensajes como ALTRI DESTRUYE GALICIA, las organizaciones ecologistas denuncian los devastadores efectos que esta enorme fábrica tendría en una zona de elevado valor medioambiental, económico y social y piden que no se destine dinero público para su construcción.

FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO DISPONIBLES AQUÍ

La Xunta debe entender que Galicia ni necesita ni quiere una nueva celulosa que ponga en peligro nuestra biodiversidad, nuestra agua, nuestros sectores primarios y nuestra cohesión social. Al igual que el museo de la Catedral guarda piezas valiosísimas, el museo natural de A Ulloa también alberga hábitats y especies exclusivas que no tienen precio y una sociedad rural que busca la armonía con el entorno, no malvivir con una industria contaminante de enclave. Poner los intereses económicos privados por encima del bien común no es propio de un gobierno democrático”, ha declarado desde la plaza del Obradoiro Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

La acción también ha querido llamar la atención sobre las enormes dimensiones que tiene el proyecto de Altri, que afectaría a una superficie diez veces mayor que la de Ence en Lourizán. La macrofábrica incluye además la construcción de una chimenea de 75 metros de altura, exactamente la misma que tienen las torres de la Catedral, para emitir enormes cantidades de sustancias precursoras de la lluvia ácida como óxidos de azufre y nitrógeno.

El proyecto de la macrocelulosa, que está en estos momentos en fase de estudio ambiental por parte de la Xunta de Galicia, ha recibido un récord de alegaciones en contra, más de 23.000, y está generando una gran ola de movilización social. Más de 20.000 personas acudieron a la primera manifestación contra el proyecto en Palas de Rei (Lugo), zona cero del proyecto, el pasado 26 de mayo y 300 embarcaciones se concentraron en una histórica protesta marítima en la ría de Arousa el 12 de junio. Además, una petición de Greenpeace ya ha superado las 155.000 firmas de oposición al proyecto de Altri.

Resulta insultante la cantidad de dinero público que Altri está pidiendo para destruir A Ulloa y poner en grave riesgo toda la cuenca del Ulla. No solo están poniendo encima de la mesa un proyecto altamente contaminante y lesivo con nuestro medio ambiente, es que encima quieren que lo paguemos todos y todas. Es absolutamente inaceptable”, ha afirmado desde O Obradoiro Ana Freiría, portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Las organizaciones ecologistas y vecinales llaman a toda la ciudadanía a acudir a la próxima movilización (convocada por la plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa) que rodeará la sede de la Xunta de Galicia (San Caetano) en Santiago de Compostela el próximo domingo 30 de junio a las 12:00 para exigir de forma masiva que se descarte el proyecto.

La enorme oposición social que ha generado el macroproyecto de Altri se centra ahora en tratar de impedir que la Xunta de Galicia dé el visto bueno a una solicitud de captación –y posterior vertido– de agua de la cuenca del Ulla, así como al proceso de evaluación ambiental, que según la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se espera para principios de 2025. De igual manera, organizaciones ecologistas y vecinales trabajan desde todos los ámbitos para demostrar que el proyecto no cumple en absoluto con el principio DNSH (Do Non Significant Harm, no causar un daño significativo), condicionante indispensable para que la empresa pueda recibir la enorme cantidad de fondos europeos –hasta 250 millones de euros– a los que parece aspirar.

Altri, un monstruo de celulosa en el corazón de Galicia
La multinacional portuguesa Altri quiere construir una enorme fábrica de celulosa en el corazón de Galicia (Palas de Rei, Lugo) que pone en peligro su naturaleza y a sus habitantes para producir hasta 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de lyocell, además de otros subproductos, como biomasa y yeso.

Altri pretende usar hasta 46 millones de litros de agua diarios del río Ulla, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Lugo y devolverá al río hasta 30 millones de litros de aguas residuales contaminadas cada día a 27 grados centígrados. No solo consumirá una enorme cantidad de agua, tan necesaria en tiempo de sequía, sino que contaminará la que queda, poniendo también en grave peligro el marisqueo en la ría de Arousa.

Se calcula que Altri necesitará hasta 2,4 millones de toneladas de eucalipto al año. Este aumento brutal de la demanda obligará a ocupar aún más terreno gallego de este monocultivo que tanto daño está haciendo a la biodiversidad del norte de la Península, y que aumenta el peligro y virulencia de los incendios en Galicia, como se ve cada año.

Tres espacios de la Red Natura 2000 se verían afectados (ZEC Serra do Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais do Arnego) e incluso el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Además, la fábrica se construiría sobre un terreno identificado (y aparentemente guardado en un cajón) ya hace más de una década por la propia Xunta de Galicia para ampliar la red Natura 2000.

Altri impactará directamente a muchas especies amenazadas, algunas incluso endémicas y en peligro de extinción, cuyas poblaciones son únicas en el mundo. En el ámbito del proyecto hay registradas más de 140 especies de aves, de las cuales cuatro están incluídas en el Catálogo Galego de Especies Amenazadas y seis en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

 • Agencia Noticias
 • Columnistas.
 • Diario Marítimo.
 • ONG
 • AyTP.
 • Wassap
 • Youtube XGRTV