Información
Pontevedra

Xulgado concede un mes ao Concello de Tui para demoler a pirotecnia de Baldráns

Información
19 Noviembre 2018 202 votos

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Tui emitiu un auto no que concede ao Concello “un último e improrrogable prazo” dun mes para que proceda ao desaloxo, baleirado e demolición da pirotecnia de Baldráns. Desta forma, o maxistrado ordena á Administración municipal executar a sentenza de 2014 que anula as licenzas das obras de legalización e de actividade da pirotecnia outorgadas polo Concello en 2013.

O maxistrado tamén concede no auto autorización á Administración local para entrar pola forza, co auxilio da Policía Local e dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, nas instalacións, no caso de que os seus propietarios non o permitisen, para proceder á execución forzosa da sentenza. Contra o auto cabe interpoñer recurso de apelación ante o TSXG, aínda que o xuíz advirte de que “por si mesmo non suspende a executividade” da súa resolución.

 

***

El Juzgado concede un mes al Ayuntamiento de Tui para demoler la pirotecnia de Baldráns

 

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Tui ha emitido un auto en el que concede al Ayuntamiento “un último e improrrogable plazo” de un mes para que proceda al desalojo, vaciado y demolición de la pirotecnia de Baldráns. De esta forma, el magistrado ordena a la Administración municipal ejecutar la sentencia de 2014 que anula las licencias de las obras de legalización y de actividad de la pirotecnia otorgadas por el Ayuntamiento en 2013. El magistrado también concede en el auto autorización a la Administración local para entrar por la fuerza, con el auxilio de la Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en las instalaciones, en caso de que sus propietarios no lo permitiesen voluntariamente, para proceder a la ejecución forzosa de la sentencia. Contra el auto cabe interponer recurso de apelación ante el TSXG, aunque el juez advierte de que “por sí mismo no suspende la ejecutividad” de su resolución.

baner denuncia sistemajudicialcorruptoO sistema xudicial é pouco confiable segundo a maioría dos españois. Esta malfunción débese, principalmente, á impunidade dos funcionarios (policías, fiscais e autoridades xudiciais) e dos profesionais privados: avogados, procuradores e os colexios profesionais de ambos.
Esta disfunción xudicial esnaquiza a vida de demasiadas vítimas e ANVIPED foi creada en 2014 para defenderlles e así acabar con esta impunidade da que deriva o seu mal funcionamento.
Debemos crear asociacións para defendernos da "violencia que exerce o Estado" (Foro Social Mundial, 2011) Os xuíces españois case nunca cumpren a lei, polo que só traballamos en casos que incumplan leis europeas (dereito comunitario) para levalos ao Tribunal de Xustiza Europeo...(+)   ¡¡¡ Únete a nos !!!


 


Otros articulos relacionados.....