Información

A Xunta de Galicia négase a informar sobre as actividades dunha ASOCIACIÖN DE LETRADOS INTERNA NA XUNTA DE GALICIA cuxos datos e actividades públicas estan vinculados a Mar Sánchez Sierra asesora de comunicación do PPdeG.

Información
04 Noviembre 2019 10827 votos
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

El Sr Suárez Lorenzo ( experto en infromática y xefe de servicios de AMTEGA"  administra una web www.rafaelalvaromillancalenti.es puesta a nombre de la Federaciónd e Kárate de Galicia sin su conocimiento cuyo contenido esta dedicado al periodista Sr Delgado dando publicidad a la persecución judicial del mismo.

Solicitada información pública sobre unha asociación de letrados públicos dentro da Xunta de Galicia ( se adxunta 2019/1879887 DATA E HORA DA PRESENTACIÓN 14-09-2019 22:15 DESTINO Secretaría Xeral da Presidencia) na que non nos consta ningún dato sobre a mesma é respondida por a Secretaría Xeral de Emprego a que emite unha resolución da asociación de letrados públicos dentro da Xunta que incumpre a Lei pra negarnos a información que esta vinculada a Mar Sánchez Sierra asesora de comunicación do PPdeG e o Sr Rafael Álvaro Millán Calenti letrado da Consellería de Sanidad da Xunta de Galicia.

A resolución emitida cuxo único dato identificativo é o de " Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2019 A subdirectora xeral de Relacións Laborais", carece de calquera requisito legal; Nº de expediente, firma autorizada, fondo da solicitude, censura de datos solicitados, recursos etc, entendendo esta parte que está máis próxima ao delito de prevaricación administrativa que da función pública que se expón así;

A "suposta resolución" está asinada por alguén que non forma parte de ningún dos órganos que o artigo 27.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, establece como os competentes para resolver ao non tratarse da persoa titular de ningún dos órganos alí establecidos, por tanto hai que entender que non existe unha resolución en relación ao exercicio do dereito do proceso administrativo común, e neste caso e de total descoñecemento se seu autor ten coñecementos xurídicos para resolver un tema de GRAN TRANSCENDENCIA como é a solicitude de información e suas actividades de fondos públicos dunha asociación de letrados públicos dentro da propia Xunta de Galicia e da que debería ter pleno coñecemento o Vicepresidente Sr Alfonso Rueda como Conselleiro de Administracións públicas e Xustiza e do seu traslado a Secretaría da Presidencia da Xunta que preside o Sr Galdos.....+

A maior afondamento, e tendo en conta o artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, que indica que as notificacións das resolucións deberán recoller nela se pón fin ou non a vía administrativa, a expresión dos recursos que procedan, no seu caso, en vía administrativa e xudicial, e o órgano ante o que deberán presentarse e o prazo para interpoñelos.

O que tras varias consultas con xuristas ninguen puido calificar adecuadamente a "RESOLUCIÓN, OFICIO, RESPOSTA DUN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ETC a pesar de haber solicitado súa calificación administrativa, responde con informacións que consideramos son para "tomarnos o PELO" literalmente.

Dice no seu literal "fuxindo" do Rexistro de Asociacións www.xunta.es/rexistros/RexistroRAS.htm "A asociación de letrados da Xunta de Galicia, ten depositados os seus estatutos nesta oficina pública de depósito de estatutos de asociacións sindicais e empresariais, sendo o seu acceso público a través do seguinte enlace https://expinterweb.empleo.gob.es/deose/ NA QUE APARECE UNHA VENTANA POPUL QUE NOS OBRIGA A FIRMAR A CESIÓN DE DATOS PERSONAIS "SI O SI" SI QUEREMOS SEGUIR NA WEB, UNHA VEZ OBRIGADOS e CEDIDOS OS DATOS PERSONAIS, SI DESEXAMOS CONTINUAR NAVEGANDO ACCEDEMOS A- https://expinterweb.empleo.gob.es/deose/publico/expedientes unha vez neste apartado nos foi literalmete imposible acceder a ningún dato dos que dice o oficio da Subdirectora de Relacións Laborais da Xunta.

O mesmo escrito " sin calificar que é realmente " sigue sen responder a solicitude e se centra nos dogas asi;

3.-Os DOG onde constan publicados a constitución de dita asociación así como as posteriores modificacións dos seus estatutos foron publicados nas seguintes datas:

19/01/1994, 15/12/1994, 12/11/2008,20/06/2014, 22/12/2014

No Rexistro de Asociacións www.xunta.es/rexistros/RexistroRAS.htm a consulta de " ASOCIACIÓN DE LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA " RESPONDE;

Non existe ningunha asociación rexistrada para a consulta realizada. Información obtida a data 14/09/2019 SE ADXUNTA PARA SUA DESCARGA BAIXO LICENCIA GNU.

Non foi posible localizar ningún dos dogas ofrecidos por o papel timbrado da Xunta de Galicia que acreditamos asi:

Só a modo de exemplo para ilustración do instrutor desta causa buscando cos datos ofrecidos en Google con as palabras ou tasg " dog 22/12/2014 letrados " https://www.google.es/search?q=dog+22%2F12%2F2014+letrados foi literalmente imposible localizar os dogas que di o oficio que se alega e na web da Xunta de Galicia déronse ordenes informáticas concretas para censuralos, ocultalos e que non se poida acceder a eles convertendo o oficio, resolución ou non sabemos ven que, asinado pola Sra María Counhtiño Villanueva como Sudirectora Xeral de Relacións Laborais da fé da intencionada ocultación, e a orde informática do servizo técnico informático da Xunta de Galicia, que indica aos buscadores da internet, que OCULTEN AS INFORMACIÓNS EN FORMATO PDF/PDF, DOG, etc ONDE CREMOS QUE SE ATOPA DITA INFORMACIÓN PÚBLICA ou se debería atoparse de ser certo o que di a Sra Subdirectora de Relacións Laborais da Xunta, negada pola instrución informática aparece asi;

Para entender a instrución advertimos que “ Disallow:” significa traducido á linguaxe humana ( desconectadar prohibir o seu acceso) Captura realizada o día 6 de Julio de 2019 peritada por terceiros online en;

http://web.archive.org/web/20190706080610/https://www.xunta.gal/robots.txt

User-Agent: *

Disallow: /doc/*.PDF

Disallow: /dog/*.PDF

Disallow: /Doc/*.PDF

Disallow: /Dog/*.PDF

Disallow: /doc/*.pdf

Disallow: /dog/*.pdf

Disallow: /Doc/*.pdf

Disallow: /Dog/*.pdf

Disallow: /Dog/*.nsf

Disallow: /Dog/*.NSF

Disallow: /rcp/listas/

Disallow: /dxfp/

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

AMTEGA cuya vinculación a RETEGAL y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra esta acreditada y es evidente, que la entidad AMTEGA destine dinero público para financiar libros de la Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia consta documentado en el Convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la Escuela Gallega de Administración Pública, la Agencia para la…..

Firmado el 10 de mayo de 2016 entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la Escuela Gallega de Administración Pública, la Amtega y la Asociación Profesional de los Letrados de la Xunta de Galicia

10/05/2016 Las actuaciones del presente convenio suponen para la Amtega una aportación económica de 2.000 euros.

No pudiendo acceder a las aportaciones del resto de los coveniados publicos por falta de información pública. Se adjunta copia página del pdf Curiosamente la web de la Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia www.letradosdaxunta.gal no nos ha sido posible localizar información de ningún tipo ni registro, nif, número de asociación o cualquier otro documento público que acredita su existencia sobre lo que no existe ninguna información.

El citado dominio www.letradosdaxunta.gal ha sido peritado online bajo el programa de Licencia de libre Uso HTTrack (GNU GPL) cuya copia ponemos a disposición de quien nos la solicite para su comprobación, entre otras peritaciones de terceros denominadas http://egarante.com http://web.archive.org y www.archive.is a los efectos oportunos y protegernos de la persecución judicial a que nos tiene sometidos y en la que incluye a nuestros familiares la Sr Mar Sánchez Sierra o el letrado del Sanidad-Sergas Sr Rafael Álvaro Millan Calenti vinculados a la Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia en cuyos documentos aparece como COORDINADOR de foros financiados presuntamente con fondos públicos y entidades, por informar al ciudadano como se utiliza el dinero público que se empeña en ocultar. Ver peritación online en http://archive.is/F6cVX

La Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia busca financiación de fondos públicos dentro de la propia Xunta donde realizan sus actividades sus ASOCIADOS.

http://letradosdaxunta.gal/e/Inicio/inicio carece de cualquier identificación o datos propios de una web asociativa como es el número de registro de asociación. Nif etc, siendo literalmente imposible localizarla registrada en la Xunta de Galicia en su PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE REXISTROS ADMINISTRATIVOS

Rexistro de Asociacións. www.xunta.es/rexistros/RexistroRAS.htm

Encontramos un folleto publicitario que se adjunta:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA

Edita: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA

Santiago de Compostela

COORDINADOR Rafael Álvaro MILLÁN CALENTI

LEI 30/1992 COMENTADA POR LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA

Comentarios, anotacións e xurisprudencia sobre a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común SEGUNDA EDICIÓN (REVISADA)

Financiado por la Xunta de Galicia - Escola Galega de Administración Püblica - Fundación Caixa Galicia.

También se encuentra descargable en;

https://egap.xunta.gal/Documentos/Publicacions[1275643403]lei30_public49.pdf

La web del Partido Popular de Galicia cuya responsable como Directora de Comunicación del PPdeG, Maria del Mar Sánchez Sierra también “adorna” y da relevancia acreditativa en su página web de los respaldos políticos de la Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia así:

Asociación profesional de letrados de la Xunta, con la colaboración de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), la Dirección General de la Asesoría Jurídica, la Secretaria General de Política Lingüística y la EGAP como editora, presentó el libro de la nueva Ley 39/2015 de 2 de octubre de procedimiento administrativo común comentada por los letrados de la Xunta de Galicia.

http://web.archive.org/web/20190914182847/http://letradosdaxunta.gal/e/Inicio/actualidade/presentacion-do-librocomentado-sob

PROXECTO DE LEI DA ASISTENCIA XURÍDICA DA ADMINISTRACIÓN Pedro Puy utiliza como aval político a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA literalmente na propia web do PPdeGalicia así; http://www.ppdegalicia.com/es/events/itemlist?start=266 peritada online en

http://web.archive.org/web/20190914181524/http://www.ppdegalicia.com/es/events/itemlist?start=266

http://www.ppdegalicia.com/es/events/item/4573-o-gpp-buscaconsenso-para-o-proxecto-de-lei-da-asistencia-xuridica-daadministracion

http://archive.is/CFuPw

Pedro Puy cuestionou a emenda a totalidade do proxecto de Lei presentada polo Grupo socialista pola falta de veracidade dos argumentos nos que se basea. En concreto, manifestou que a nova norma conta co aval da Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia e a negociación coas organizacións sindicais levarase a cabo no proceso de desenvolvemento da lei e da negociación da relación de postos de traballo.

lineaazul 1600

20-09-2020 Votos:523 Reportaxes a fondo Redacción Xornal de Galicia

Mar Sánchez Sierra y Rafael Älvaro Millan Calenti se arrastran como culebras hasta el juzgado con tal de repartirse judicialmente 3 euros de la pensión de un periodista convaleciente de una grave enfermedad

  Cargos públicos que de ser necesario se arrastran como culebras hasta el juzgado con tal de repartirse 3 euros del periodista de su pensión, para evitar que pueda comer o respisrar, que afirma preferir caer en manos de la POLICIA PATRIÓTICA  de Rajoy que en las de estos altos cargos de la administración. María del Mar Sánchez Sierra se pelea judicialmente con Rafael Älvaro Millan Calenti presentando escritos de embargos para quedarse con los 3 euros y repartirselos a 1,50 cada uno de las cuentas del Periodista Miguel Delgado. Ambos Cargos que viven y muy bien de jugosos sueldos públicos, parece no llegarles y muestran el odio, los elementos disociadores y los celos, la miseria y la avaricia, persiguiendo ambos mediante una carrera judicial de acoso por pillarle 3 euros al periodista Miguel Delgado a sabiendas que es ilegal. ( los dos estan denunciados ante la Audiencia Nacional por intento de homicidio del periodista Miguel Delgado por indicios de manipulación de su historial médico, etc ), en curso. Dicen sus escritos presentados por ambos en el Juzgado; Ello no obstante, en la averiguación patrimonial del acusado consta que es perceptor de una pensión, que tiene 3 cuentas bancarias...procede decretar el embargo de los saldos...

El Presidente de Pladesemapesga solicita la adhesión de los ciudadanos que quieran compartir el escrito de denuncia contra la gestión de la pandemia del Coronavirus por la Xunta de Galicia.  ver más...+ Documentos descagables; 

Descargar este archivo (adhesionaladenuncia-coronavirus-gestionpublica-xunadegalicia.pdf)presentacion adhesiones denuncia-coronavirus.pdf  Descargar este archivo (denuncia-contra-Feijoo-TSXG.pdf)denuncia-contra-Feijoo-TSXG.pdf  Descargar este archivo (escrito de adhesiones a la denuncia..pdf)escrito de adhesiones a la denuncia..pdf  Descargar este archivo (anexo-5-denuncia-feijoo-coronavirus-anexo5.pdf) anexo-5-denuncia-feijoo-coronavirus-anexo5.pdf    DENUNCIA Nº 2 MASCARAS y 3 DONATIVOS Descargar este archivo (denuncia la Fiscalía Anticorrupción y el Crimen Organizado Gestores Coronavirus Xunta de Galicia.pdf)denuncia la Fiscalía Anticorrupción y el Crimen Organizado Gestores Coronavirus Xunta de Galicia.pdf -  último decreto judicial...+  Funcionario Público Millán Calenti "ofendidito "..+

COMUNICADO XORNAL GALICIA; Mar Sánchez Sierra esta utilizando el " modus operandi en Gestión Reputacional..+ " de la Operación Púnica a través  de contratos publicitarios del coronavirus usando intermediarios. ver comunicado completo..haciendo clic aquí.+

Lugo Monumental lleva a la Valedora do Pobo la queja por el injustificable cierre del tráfico peatonal de Quiroga Ballesteros y Sa…

21-09-2020 Votos:170 Localidades de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

La pasividad del Gobierno Local de Lugo ante el gravísimo problema que se ha creado...

Concentración do IES Salvador de Madariaga por unha volta segura ás aulas

15-09-2020 Votos:1068 Localidades de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

A substitución de profesorado por mamparas que se traduce en manter a ratio de alumnos...

Balms consigue el embargo de las acciones de Iveco España por el cartel de los camiones

15-09-2020 Votos:1159 Localidades de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

El juzgado decreta el embargo para asegurar el pago de los 40.000 € que Iveco...

Chaman a toda a comunidade educativa a participar masivamente nas concentracións do mércores contra a publicidad de María del Mar …

14-09-2020 Votos:1251 Agenda de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

As catro organizacións sindicais convocantes da folga, que se adiou para o día 23, xunto...

O alcalde de Pontevedra critica o escurantismo informativo do Complexo Hospitalario da Xunta

10-09-2020 Votos:1797 Localidades de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

Miguel Anxo Fernández Lores presidiu esta mañá o Comité de seguimento da Covid-19 en Pontevedra...

Inés Rey, anunciou que trasladará á Fiscalía de Madrid todas as accións xudiciais emprendidas polo Concello no caso Fuenlabrada

10-09-2020 Votos:1807 Localidades de Galicia Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

"Iremos até o final para que se depuren todas as responsabilidades", sinalou a rexedora para...


02-05-2020 Votos:7469 COLUMNA Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

EL FRIJOLISMO TE LLAMA, FRIJOLANDIA ESTA EN PELIGRO….¡ACUDID A SALVARLA.

 PRINCIPE DE LOS PEARES DE ESTAS CANCIONES NUNCA EL AUTOR SE SABE. SON DE PERLY , SON DE CHEFI ;SON DE TODOS LOS QUE LAS QUIERAN CANTAR. (O CAGAR) QUE AL FUNDIR EL...

13-05-2020 Votos:5869 COLUMNA Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

FRIJOL INICIA SU TOUR DE VERBENAS VERANIEGAS POR SAN CAETANO , Y REMATE EN SANCHENCHO , DONDE PRESENTARA SU NUEVO REPERTORIO A SUS INCONDICIONALES.

  EN EL CD QUE SE ENTREGARA A TODOS  LOS GROUPIES Y HOOLIGANS DEL FRIJOLISMO, CONTIENE  LAS SIGUIENTES NOVEDADES. RANCHERAS RACHADAS DE  PEMEX, NARCORRIDOS DOURADOS (VERSION MARCIALEROS),RAP DE FRIJOLANDIA, SOLO PARA TUS OJOS...

22-05-2020 Votos:4238 COLUMNA Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

Matar al pianista...Frijolandia se cae en "lacachitos" por manos de Teresa Mallada, Urkullo, Torra y Miguel Tellado en DomusVi

El parlamento de Cataluña siguiendo instrucciones de la casa " Partido Popular "  aprueba una comisión de investigación de los geriátricos DomusVi.  Se consuma el apuñalamiento a Feijóo Chefi y...

10-04-2020 Votos:8110 COLUMNA Redacción Xornal de Galicia - avatar Redacción Xornal de Galicia

EDITORIAL.- DESDE LA PROCLAMACION DEL ESTADO DE ALARMA EL 14 DE MARZO DEL 2020, FRIJOL CHUPO MAS DE 11 HORAS EN LA TVGA (TELEFRIJOL) EN HORAS DE MAXIMA AUDIENCIA.

 El Frijolismo (una epidemia que también sufre Galicia desde hace 11 años) solicito medidas antes del 14 de Marzo , -cierto es-pero con la única finalidad de suspender las elecciones...

xornalgalicia fantasmasdigitales 950 1024


 

La Comisión de Transparencia ofrece un plazo de 15 días a Mar Sánchez Sierra para que entregue la información sobre la campaña publicitaria gestionada por BAP CONDE tras más de un …

Publicábamos el 21 Enero 2019 "La Secretaría de Medios que dirige María del Mar Sanchez Sierra utiliza mediadores para "ocultar" los adjudicaciones de las campañas publicitarias de su departamento". Nos apoyávamos en resoluciones y solicitudes administrativas por la Ley de Transparencia negada la información bajo amenzas de querellas de la entidad Bap Conde para sumarse a las iniciadas por Mar...

Los "FANTASMAS DIGITALES" siguen en RETEGAL negando lo evidente vinculado a Mar Sánchez Sierra y los fondos públicos y europeos

Retegal de la que fue Vicepresidenta Mar Sánchez Sierra y actual Consejera de la entidad se suma a la falta de documentos y registros o  documentos que justifiquen la existencia de sus páginas web,s https://www.retegal.gal ( non ten asignado ningun dodumento ao respecto estando albergada nos servidores da Xunta ..."FALSO" BALIDEA PUBLICITA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB DE RETEGAL...

lineaazul 1600

lineaazul 1600