O TSXG condena ao Sergas a indemnizar con 300.000 euros a unha doente que sufriu paraplexía tras unha discectomía no hospital de Ourense

Información
29 Abril 2024 - Son Noticia - Correo electrónico - Imprimir - 772 votos

A sección primeira da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarou a responsabilidade patrimonial do Servizo Galego de Saúde (Sergas) por dano desproporcionado e condenouno a pagar 300.000 euros a unha doente á que, tras practicarlle unha discectomía no Complexo Hospitalario de Ourense, sufriu unha paraplexía con déficit e sensitivo en extremidades inferiores. A paciente, segundo consta na resolución, permanece en cadeira de rodas e é dependente para a maior parte das actividades da vida diaria.

A Sala acolleu, polo tanto, o recurso presentado pola afectada contra a sentenza emitida polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela. Así, explica na sentenza que non comparte o razoamento do órgano de primeira instancia para descartar o dano desproporcionado, porque, precisamente, “se di que o dano neurolóxico se produce a nivel distante de onde se practicou a intervención cirúrxica e que, segundo informaron os peritos, é alleo ou estraño á intervención efectuada”.

 

Ademais, engade que, “aínda que existen varias explicacións dadas polos peritos en relación á causa do dano, ningunha pode considerarse acreditada nin baseada en datos obxectivos, de modo que non deixan de ser hipóteses ou posibilidades, respecto ás que, como xa se indicou, existen obxeccións, e, en concreto, existe unha obxección clara á causa que apunta a administración, causa isquémica, que debería evidenciarse nos estudos realizados e, con todo, non é así”. O TSXG asegura que, neste caso, non se debería concluír “cunha presunción de acerto ou boa práctica da administración sanitaria, senón que, pola contra, atendendo á doutrina do dano desproporcionado, se tería que investir a carga da proba, e valorar que pola administración non se deu explicación ao dano causado”. Por iso, salienta que ten que presumirse unha actuación non conforme á lex artis “ante o feito indiscutido de que a doente entrou en quirófano cunha clínica de lumboaciatalxia esquerda e discreta debilidade proximal desta extremidade inferior (forza 4/5) por unha hernia discal aloxada no disco intervertebral L3-L4 e, no postoperatorio inmediato, ao espertar da anestesia xeral, evidenciouse unha lesión neurolóxica severa varias vértebras por enriba da zona intervida”.

 

En consecuencia, o anterior determina, segundo o alto tribunal galego, o acollemento do recurso de apelación e a revogación da sentenza de primeira instancia, considerando a existencia de responsabilidade patrimonial da administración en aplicación da doutrina de dano desproporcionado. Na resolución explica que o dano desproporcionado se debe considerar “naqueles supostos en que unha intervención, cuxos riscos se contemplan de antemán, ten consecuencias alleas a eses riscos”. Polo tanto -engaden os xuíces-, “se a administración non é capaz de explicar por que causas se produciu ese resultado tan anómalo, haberá de asumir a responsabilidade, pero non así cando probe debidamente que tal resultado se produciu con toda a observancia da lex artis, cando probe unha causa de que non deba responder”.

 

****

 

El TSXG condena al Sergas a indemnizar con 300.000 euros a una paciente que sufrió paraplejia tras una discectomía en el hospital de Ourense

 

29/04/2024.- La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado la responsabilidad patrimonial del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por daño desproporcionado y lo ha condenado a pagar 300.000 euros a una paciente a la que, tras practicarle una discectomía en el Complejo Hospitalario de Ourense, sufrió una paraplejia con déficit y sensitivo en extremidades inferiores. La paciente, según consta en la resolución, permanece en silla de ruedas y es dependiente para la mayor parte de las actividades de la vida diaria.

 

La Sala ha estimado, por tanto, el recurso presentado por la afectada contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela. Así, explica en la sentencia que no comparte el razonamiento del órgano de primera instancia para descartar el daño desproporcionado, porque, precisamente, “se dice que el daño neurológico se produce a nivel distante de donde se practicó la intervención quirúrgica y que, según informaron los peritos, es ajeno o extraño a la intervención efectuada”.

 

Además, añade que, “aunque existen varias explicaciones dadas por los peritos en relación a la causa del daño, ninguna puede considerarse acreditada ni basada en datos objetivos, de modo que no dejan de ser hipótesis o posibilidades, respecto a las que, como ya se ha indicado, existen objeciones, y, en concreto, existe una objeción clara a la causa que apunta la Administración, causa isquémica, que debería evidenciarse en los estudios realizados y, sin embargo, no es así”. El TSXG asegura que, en este caso, no se debería concluir “con una presunción de acierto o buena práctica de la administración sanitaria, sino que, por el contrario, atendiendo a la doctrina del daño desproporcionado, habría de invertirse la carga de la prueba, y valorar que por la administración no se dio explicación al daño causado”. Por ello, subraya que ha de presumirse una actuación no conforme a la lex artis “ante el hecho indiscutido de que la paciente entró en quirófano con una clínica de lumboaciatalgia izquierda y discreta debilidad proximal de esta extremidad inferior (fuerza 4/5) por una hernia discal alojada en el disco intervertebral L3-L4 y, en el postoperatorio inmediato, al despertar de la anestesia general, se evidenció una lesión neurológica severa varias vértebras por encima de la zona intervenida”.

 

En consecuencia, lo anterior determina, según el alto tribunal gallego, la estimación del recurso de apelación y la revocación de la sentencia de primera instancia, considerando la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración en aplicación de la doctrina de daño desproporcionado. En la resolución explica que el daño desproporcionado ha de ser considerado “en aquellos supuestos en que una intervención, cuyos riesgos se contemplan de antemano, tiene consecuencias ajenas a esos riesgos”. Por lo tanto -añaden los jueces-, “si la administración no es capaz de explicar por qué causas se produjo ese resultado tan llamativamente anómalo, habrá de asumir la responsabilidad, pero no así cuando pruebe debidamente que tal resultado se ha producido no obstante la observancia de la lex artis, cuando pruebe una causa de que no deba responder”.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Adjuntos
SENTENCIA 00278 2024 anonimizada.pdf [241.01Kb]
Subido Lunes, 29 Abril 2024 por xornalgalicia

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV