Imprimir

MANIFESTO SOS SANIDADE PÚBLICA DIANTE DA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS

Información
Sergas | 10 Abril 2020 | 5623 votos

A pandemia do coronavirus está a provocar un enorme dano á saúde colectiva e ao tecido económico de Galicia. Núñez Feijóo quere aparecer ante a opinión pública como o grande heroe que fai fronte a esta terrible desgraza. Pero desde a Plataforma SOS Sanidade Pública cómpre lembrar que o seu goberno:

  1. Recortou os orzamentos do Sergas, utilizou a Colaboración Público-Privada para construír novos hospitais, mais costosos e con menos recursos; cedeu a empresas multinacionais os recursos para a planificación do sistema; puxo a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en mans de axencias e institutos controlados por laboratorios e multinacionais; privatizou unha parte da asistencia mediante concertos cos hospitais privados, que xa prestan o 25% da atención sanitaria; reduciu os recursos de Atención Primaria, necesarios para combater a epidemia con medidas de promoción, prevención, información e educación sanitaria; e mesmo fala de pechar Centros de Saúde, imprescindibles para atender aos afectados nos domicilios, evitar hospitalizacións, informar e tranquilizar á poboación.
  2. Están a montar dous Hospitais de Campaña, a pesar dos problemas e deficiencias detectados en IFEMA de Madrid, mentras os hospitais públicos teñen camas sen ocupar pola paralización de intervencións, hospitalizacións e probas, a causa da pandemia. Por outro lado os centros privados, infrautilizados, dispoñen de 2.800 camas, e reduciron a sua actividade nun 30% nesta crise.
  3. Pero o mais preocupante na actualidade é o incremento exponencial da mortandade nas residencias de maiores, que acumulan centos de mortos e contaxiados entre os residentes e traballadores. Esta situación ten que ver con que Núñez Feijóo privatizou gran parte das mesmas para cedelas a multinacionais e fondos de inversión. O Consello de Contas denunciou irregularidades nas concesións, ausencia de control, falta de persoal, deterioro das instalacións e incumprimentos dos protocolos de funcionamento. O persoal e familiares levan anos denunciando falta de recursos, de persoal especializado e de coidados, amoreamento dos residentes e unha pésima xestión.
  4. Os Servizos de Saúde Pública de Galicia contan con recursos moi escasos para realizar actividades de vixiancia, estudos de campo, identificación novos casos, etc. Sanidade dedica unicamente e 0,9% do orzamento aos servizos de loita contra as Enfermidades Transmisibles e de Epidemioloxía, que non dispoñen do persoal e recursos suficientes para a loita contra as novas epidemias.

Coa lexitimidade que nos dan os anos de compromiso e loita das plataformas e organizacións que integran SOS Sanidade Pública contra os recortes e pola mellora da sanidade pública, neste momento esiximos:

1.- A intervención de todas as residencias de maiores para asegurar a atención dos afectados, incrementado o persoal, garantindo o illamento dos enfermos e a seguridade dos traballadores.

2.- A plena utilización de todos os recursos hospitalarios (camas, UCIs) públicos e privados na atención dos afectados, garantindo ás persoas enfermas a atención que precisen.

3.- Manter activos os Centros de Saúde. O persoal de AP non se debe utilizar para realizar actividades hospitalarias. Cómpre seguir atendendo aos demais enfermos e facer unha labor de información e contención que é imprescindible neste momento.

4.- Garantir a seguridade e o equipamentos de todos os traballadores sanitarios.

5.- Reforzar os Servizos de Saúde Pública, Epidemioloxía e loita contas as infeccións con persoal suficiente e cualificado.

6.- Unha vez pasada a emerxencia haberá que esixir as responsabilidades pertinentes e abrir un proceso participativo para recuperar os danos no sistema sanitario público e garantir unha mellora do mesmos para restaurar a saúde física e emocional da poboación e establecer medidas que permitan reducir o risco de que se repitan situacións como a presente.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría de nivel principal o raíz: Xunta de Galicia
Categoría: Sergas
Visto: 5623