A Consellería do Mar esta vulnerando o sistema laboral e fiscal do buque dos Gardacostas IRMANS GARCIA NODAL e sometendo ao Goberno de Canarias a posibles responsabilidades moi graves..

Información
Noticia destacada | 31 Julio 2018 | 12219 Votos | Correo electrónico | Imprimir

arosaquintananoleinetresanlosmuertos.comer.beberybuenasorgiasdemariscosgratisRosa Quintana oculta a Bandeira legal de Canarias no buque de Gardacostas "IRMANS GARCIA NODAL" rexistrado baixo bandeira de CANARY ISLANDS. SANTA CRUZ DE TENERIFE. O Goberno de Canarias descoñece as graves responsabilidades que ten contraídas con Galicia ante unha hipotética castastrofe do buque ou de contaminación nas rías galegas. Rosa Quintana entre "chiringuitos , foros, adxudicacions a "dedo" vacia o patrimonio galego en menos de dos anos mais..Deixando para a historia as "tramas do seu goberno que ninguen quere investigar.

Según a normativa Internacional da OMI. Rosa Quintana baixo seu mandatoi se esta a practicar a piratería marítima en augas inetriores de Galicia. Un barco que non mostre a bandeira pode ser considerado un barco pirata, posto que os barcos piratas non pertencen a ningún país e por iso non levan bandeira.

O fraude e patente e documentado, o buque de Gardacostas compra suministros e servicios de mantenemento pagando o IVA, que despois recupera pero non costa ingresado nas contas públicas da Consellería según manifestan as fontes, al menos así nos consta ante a negativa do gabinete de prensa que dirixe Pastroa Charlin,  da Consellería a ofrecer información, por outra banda... ! Que bandeira é obligatorio izar a bordo e onde ¡. É a pregunta que moitas veces fanse os patróns que por primeira vez pilotan unha embarcación, a bandeira que identifica ao barco rexistrado nun país é a bandeira nacional dese país. No caso dos barcos españois, deberán levar izada a bandeira española na popa do barco. No caso de que na embarcación non se poida izar a popa por razón de tamaño ou forma, se é posible deberá ser izada nun lugar visible. Adicionalmente, está permitido izar algunha bandeira das 17 comunidades autónomas que compoñen actualmente o estado español. No caso de buques oficiais das comunidades autonomas e o caso de Galicia "Xunta", esa bandeira deberá ser sempre de tamaño inferior á española, e deberá estar izada por baixo dela ou noutro lugar do barco. Ademais e obligatorio izala en portos nacionais e augas interiores. Un barco que non mostre a bandeira pode ser considerado un barco pirata, posto que os barcos piratas non pertencen a ningún país e por iso non levan bandeira.

O Real Decreto que regula e o 2335/1980 de 10 de octubre.

Basilio Otero e Tomás Fajardo "escondidos" das suas responsabilidades e representación do sector pesqueiro galego e español.1493376

Y para "burla y cachondeo" os Gardacostas baixo ordenes expresas de Rosa Quintanan multan con 1.500 euros a pesqueros galegos que faenan en augas de rías ou no litoral galego e que non pescan en augas internacionais ou comunitarias.

O BGN preguntaba a Consellería si ordenou á Garda Civil en Galicia que impoñan estas sancións e si vaise a levar a cabo algunha rectificación.

A Garda Civil impón as multas por non levar a bandeira española "nun lugar ben visible e na popa do barco", e remíteas, á súa vez, á Capitanía Marítima, pero non coinsta publicamente unha soa sanción a o buque dos GArdacostas Irmans García Nodal polas infraccións que comete por triplicado, Española, Galega e a de Canarias onde consta rexistrado, e que ven de seguro o Goberno Canario ignora ou fai a vista gorda coñecendo que ten un buque canario navegando sin bandeiras polo litoral e rías galegas.

En Cataluña, en outubro de 2012, un barco que faenaba na costa de Roses foi obrigado a regresar a porto por un buque da Armada española por non levar izada a bandeira...

Rosa Quintana practica o "modus operandi" LAS BANDERAS DE CONVENIENCIA Y LA SEGURIDAD MARÍTIMA

O sistema de bandeiras de conveniencia (ou registros abertos) proporciona aos armadores un medio para sortear as estritas lexislacións nacionais (europeas e norteamericanas) en material laboral e fiscal.

Unha xuiza francesa destapa oa fraude sistemática practicada pola Xunta de Galicia gobernbada polo PPdeG,

A finais do mes de Marzo de 2004, máis de catro anos despois do desastre, a Xuíz Francesa Dominique de Talancé pechou o sumario do "ERIKA" acusando a 19 entidades diferentes. Isto é un record: a Xuíz peiteou ampliamente o caso e a lista é longa, empezando polo Capitán do buque e o Estado Costero e incluíndo ao Armador, á Sociedade de Clasificación, etc.

 Nisto acerta plenamente, posto que o caso do "ERIKA", e tamén o do "PRESTIGE", mostran que toda a cadea do transporte marítimo está implicada nestas dúas catástrofes.

En todos estes dramas marítimos, os tripulantes, así como os habitantes costeros, a fauna e a flora, pagan un alto tributo cando as "desgrazas do mar" degeneran nunha catástrofe ecolóxica. Nestes casos, existe unha entidade con alto grado de responsabilidade que regularmente escapa a todo tipo de sancións, pero que debería estar en primeira liña á hora de soportar as cargas máis pesadas: Esa entidade é o Estado de Bandeira. NO caso dos Irmans García Nodal a responsabildade e do Goberno Autonómico de Canarias.

 É o estado de bandeira quen rexistra o buque, xa que logo, debe ter recursos e persoal suficiente e experto en temas marítimos para controlar e impoñer a lexislación maritima nos seus barcos. É o mesmo estado de bandeira quen debe asegurarse que as convenciones, standards e regras internacionais son respectadas a bordo de todos os buques rexistrados baixo a súa bandeira. NO caso dos Irmans García Nodal a responsabildade e do Goberno Autonómico de Canarias.. É o estado de bandeira quen debe garantir a navegabilidad de cada un dos seus buques e que sexan adecuados para o servizo que deben efectuar, renovando os certificados pertinentes, así como o certificado de navegabilidad e o certificado de tripulación mínima durante as inspeccións periódicas efectuadas por inspectores competentes cun bo nivel de experiencia.

A Sra Quintana usa a Xunta para que dende a sua entrada na Consellería adxudique a xestión privada dos seus barcos de Guardacostas por 6 millóns ao ano.

Os catro barcos que ten en propiedade Gardacostas de Galicia, o corpo dependente da Consellería de Mar (Rosa Quintana PPdeG) encargado da vixilancia pesquera, o salvamento e a loita contra a contaminación en augas da comunidade, son gestionados pola empresa privada Remolcanosa. O PP usando o Goberno galego veulle prorrogando desde entón sen convocar ningún novo concurso público (a dedo) un contrato cun custo para as arcas públicas duns 6 millóns de euros ao ano afirmando falsamente que non dispoñía de funcionarios para operar os seus propios barcos, cando foron despedidos con multiples causas de despedimentos improcedentes.

 Con todo, mentres as lanchas son tripuladas exclusivamente por persoal de Gardacostas, que teñen a consideración de axentes da autoridade no exercicio das súas funcións, o Irmans García Nodal é operado por traballadores da empresa privada Remolcanosa, mentres que os guardacostas viaxan neles como pasaxeiros, ocultando que estan regulados polas normativas das Illas Canarias ao ser un bque abanderar nesa autonomía.

 O Xestos dos servizos moi ligado e vinculado ao PPdeG, Rajoy e Feijóo. Quen comparte actividades en San Xenxo.

 A viguesa Remolcanosa e adjudicataria a "dedo", unha das principais empresas de remolcadores de Europa e orixe do Grupo Nosa Terra XXI, presidido por José Silveira e propietario tamén da naviera Elcano e do Hospital Povisa, tamén en Vigo, principal centro sanitario concertado de España, que casualmente contrata e adxudícalle Alberto Núñez Feijoo, líder e Presidente do PP galego.

 Adxudicado por Manuel Fraga o contrato por un prazo de validez de dous anos, pero permitía que fose ampliado por períodos similares pola Xunta sen convocar un novo concurso ata un máximo de 25 anos. E así o veu facendo o Goberno galego desde entón, con diversas prórrogas nas que tamén se han ir modificando ligeramente as condicións do contrato, que ascende agora a uns 6 millóns de euros ao ano.

 A cantidade é similar ao que custan os salarios dos aproximadamente douscentos membros do departamento de Gardacostas.

 Malia que o argumento que permitiu a privatización do servizo foi que a Xunta non dispoñía de persoal preparado para operar os barcos, neste tempo Rosa Quintana Carballo Concelleira e responsable do Mar nada fixeron para dotarse del.

 Nin convocaron oposicións coas cualificaciones necesarias, nin formaron ao persoal do que xa dispón Gardacostas para que puidese asumir a operación dos barcos, os empregados do servizo de Gardacostas aseguran que entre as ao redor de duascentas persoas que forman o corpo de Gardacostas xa existe persoal coa titulación necesaria para operar os barcos.

 Rosa Quintana Carballo non só regalou o servizo de Gardacostas de Galicia senón tamén o que eran os seus helicópteros. En 2005 o último goberno de Fraga comprou dous helicópteros en propiedade por 27 millóns de euros e adxudicou a súa xestión a Inaer por 7,5 millóns de euros ao ano.

 En 2012, logo de prorrogar varias veces a súa xestión tamén sen concurso, e argumentando que os aparellos estaban envellecendo, a Xunta vendeullos a Inaer, agora pertencente á británica Babcock, a cambio de que rebaixase o custo da súa xestión a 6,1 millóns ao ano ata este 2017.

 O Consello de Contas, equivalente autonómico do Tribunal de Contas estatal, criticou que a Xunta fixese esas operacións cun"trámite excepcional,"omitiendo os procedementos legalmente establecidos" e sen "ningún estudo sobre a repercusión da venda dos helicópteros sobre o prezo das futuras contrataciones".
 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO52-2015_Banderas_Conveniencia_FdelPozo.pdf

http://www.marabierto.eu/sites/default/files/etiqueta_de_banderas_y_gallardetes.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13843

http://www.anave.es/images/informes/otros/JORNADAS_DERECHO_AMBIENTAL.pdf

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/Subdireccion_Inspeccion/Buques_Detenidos/2018/201801Enero.htm

social youtube xornalgalicia   feed-image