Imprimir

CCOO alerta do aumento da precariedade laboral e protección social, con once contratos de media por persoa, co gobrno de Feijóo mirando para outro lado.

Información
Galicia | 06 Junio 2019 | 2562 Votos

Comisións Obreiras (CCOO) alerta do aumento da precariedade laboral que revelan os datos do paro rexistrado do mes de maio. Segundo o sindicato, a redución do desemprego non oculta a ínfima calidade dos postos de traballo creados. A secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, afirma que «algo vai mal» cando son necesarios case noventa mil contratos para que a afiliación á seguridade social aumente en algo menos de oito mil persoas.

Foto.- Oficina de emprego en Galicia

 

A precariedade é maior ca o ano pasado por estas datas. Se en maio de 2018 os contratos eventuais representaban o 91,44 %, agora son o 92,14 %. Ademais, os datos oficiais sinalan que no último mes cada persoa asinou, de media, once contratos. «Se antes se traballaba por días, agora practicamente por horas. Precariedade na duración da xornada, ademais de no contrato», critica Bouza.

O emprego precario trae consigo unha peor cobertura social. Actualmente, catro de cada dez persoas que están paradas e teñen experiencia laboral carecen de prestación. «Isto é un reflexo da insuficiencia das cotizacións realizadas durante a súa precaria vida laboral», apunta Bouza. Canto á calidade da protección por desemprego, case o 60 % é asistencial; isto é, non está ligada ás condicións laborais directas de cada persoa.

A voceira de CCOO insta a Xunta a tomar medidas, na liña das “10 propostas para un xiro social en Galicia”, que o sindicato presentou o pasado mes de maio. No documento recóllense medidas como a reforma integral do Servizo Público de Emprego en Galicia e das políticas activas de emprego, a aposta por un modelo enerxético inclusivo que xere capacidades industriais propias e emprego local, un plan de renovación da frota pesqueira galega e actuacións en formación para o emprego —especialmente para facilitar a inserción laboral da mocidade.

Análise do paro rexistrado

O paro rexistrado baixou no mes de maio, como adoita acontecer nesta época: 5421 persoas paradas menos inscritas nas oficinas do servizo público de emprego ca no mes anterior (–3,26 %) e 15.891 menos ca no mesmo mes do ano pasado (–8,99 %).

Así pois, ao remate de maio había 160.805 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego: 93.572 mulleres (representan o 58 % do desemprego) e 67.233 homes. Dese total, 7699 persoas tiñan menos de 25 anos e supuñan o 5 % do paro rexistrado.

En proporción, o paro rexistrado baixa máis nos homes ca nas mulleres, tanto na comparación mensual (2.835 parados menos; –4,05 % fronte a 2.586 paradas menos; –2,69 %) coma na anual (7846 parados menos; –10,45 % fronte a 8045 paradas menos; 7,92 %).

Por grandes grupos de idade, en proporción, a maior baixada do paro dáse entre as persoas menores de 25 anos. Con respecto ao mes de abril, constan como paradas nas oficinas do servizo público de emprego 371 menores de 25 anos menos (–4,6 %) e 5050 menos maiores desa idade (–3,19 %). Con respecto ao mes de maio de 2018, son 806 menos menores de 25 anos (–9,48 %) e 15085 menos maiores desa idade (–8,97 %).

O paro rexistrado baixou en todos os sectores. En comparanza con abril hai 593 persoas paradas menos na construción (−4,33 %), 248 na agricultura (–4,05 %), 644 na industria (–3,43 %), 3732 nos servizos (−3,3 %) e 204 no colectivo sen emprego anterior (−1,42 %). En termos anuais, o descenso do paro atangue tamén a todos, pero máis a construción (−18,08 %).

Análise da contratación

O 92,14 % dos contratos formalizados en maio foron temporais: 87.715 temporais dun total de 95.202. Isto é, só se fixeron 7487 contratos indefinidos, o 7,86 % da contratación total.

En relación co mes de abril, subiu máis a temporal (11.046 contratos máis; +14,41 %) ca a indefinida (189 contratos máis; +2,59 %). En relación co mes de maio de 2018 fixéronse 987 contratos menos e deses, 749 foron indefinidos.

Daquela, a porcentaxe de contratos temporais sobre o total da contratación (o 92,14 % en maio de 2019) é máis alta que a do mes de abril de 2019 (situouse no 91,31 %) e que ao do mes de maio de 2018 (situouse no 91,44 %).

Afiliación á seguridade social

A afiliación media á seguridade social segue medrando máis devagar en Galicia que na media estatal, tanto na comparación mensual coma na anual. No mes de maio había 7814 afiliacións máis ca no de abril, o que supón un incremento do 0,77 % (a porcentaxe na media estatal era do 1,1 %) e 20.315 máis ca no mes de maio de 2018, que equivale a unha suba do 2,04 % (no Estado sobe ata o 2,78 %).

No último mes, a afiliación sobe no réxime xeral (que inclúe o réxime agrario e do fogar) en 7853 afiliacións e no de autónomos en 247, mentres que baixa en 287 no do mar. En termos anuais, a afiliación sobe no réxime xeral (+23.504), mentres que baixa no de autónomos (–2812) e no do mar (–378).

Así pois, o número de afiliacións á seguridade social aumentou ata 1.018.406 no mes de maio deste ano pero aínda quedarían por recuperar 63.241 para alcanzar o volume de ocupación do mes de maio de 2008.

Prestacións por desemprego

No mes de abril, en Galicia, só o 57,38 % das persoas paradas con experiencia laboral perciben prestacións por desemprego. En total, hai unhas 64.700 persoas paradas con experiencia laboral que carecen de cobertura por desemprego.

Nese mes, 87.110 persoas cobraban unha prestación por desemprego e, delas, só o 44 % percibían unha prestación contributiva. A repartición por modalidades era a seguinte: 41.590 percibían un subsidio por desemprego (o 48 % do total das prestacións), 38.352 contributivas (o 44 % do total), 7163 a renda activa de inserción (o 8 % do total) e 5 correspondían ao programa de activación de emprego.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Galicia
Visto: 2562