A Audiencia de Lugo condena a tres anos e medio ao expárroco que se apropiou de decenas de obxectos relixiosos

Información
Galicia | 20 Junio 2019 | 1898 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condenou o que foi párroco entre 2008 e 2012 de lugares situados nos termos municipais de Ribadeo e Trabada a tres anos e medio de cárcere como autor dun delito continuado de apropiación indebida. O tribunal tamén sentenciou a un ano e tres meses de cárcere, como autor dun delito de receptación, o home que permutou algúns dos obxectos que lle entregou o relixioso. O expárroco deberá indemnizar ao Bispado de Mondoñedo-Ferrol polos efectos non recuperados na cantidade que se acredite en execución de sentenza.

Os xuíces relatan na resolución que o sospeitoso se apoderou e incorporou ao seu patrimonio “decenas de obxectos relixiosos e de culto e imaxes relixiosas, así como mobles e outros obxectos pertencentes ás parroquias”. Algúns estaban recollidos no inventario artístico de Lugo e a súa provincia e outros figuraban na lista de bens da Igrexa católica e o Ministerio de Cultura.

Os maxistrados consideran acreditado na sentenza que o expárroco, que era o encargado de coidar os bens pertencentes á Iglesia, se apropiou de parte deles e, outros, llos deu ao outro acusado, “ademais de arrogarse a potestade -da que non dispoñía- de decidir que bens tiñan valor e cales non”. O tribunal tamén asegura que o home condenado por receptación tiña “coñecemento da ilícita procedencia dos bens e obxectos que lle eran entregados”.

La Audiencia de Lugo condena a tres años y medio al expárroco que se apropió de decenas de objetos religiosos

 

20/06/19.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al que fue párroco entre 2008 y 2012 de lugares situados en los términos municipales de Ribadeo y Trabada a tres años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal también sentenció a un año y tres meses de cárcel, como autor de un delito de receptación, al hombre que permutó algunos de los objetos que le entregó el religioso. El expárroco deberá indemnizar al Obispado de Mondoñedo-Ferrol por los efectos no recuperados en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia.

 

Los jueces relatan en la resolución que el sospechoso se apoderó e incorporó a su patrimonio “decenas de objetos religiosos y de culto e imágenes religiosas, así como muebles y otros objetos pertenecientes a las parroquias”. Algunos estaban recogidos en el inventario artístico de Lugo y su provincia y otros figuraban en la lista de bienes de la Iglesia católica y el Ministerio de Cultura.

 

Los magistrados consideran acreditado en el fallo que el expárroco, que era el encargado de custodiar los bienes pertenecientes a la Iglesia, se apropió de parte de ellos y, otros, se los dio al otro acusado, “además de arrogarse la potestad -de la que no disponía- de decidir qué bienes tenían valor y cuáles no”. El tribunal también asegura que el hombre condenado por receptación tenía “conocimiento de la ilícita procedencia de los bienes y objetos que le eran entregados”. ​