Información
Galicia

CRISE DO MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA: ENTRE A IRRACIONALIDADE, O DÉFICIT DE CALIDADE E A OBSOLESCENCIA.

Información
02 Julio 2019 325 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Atención Primaria (AP), construída no Estado español desde a década dos oitenta, foi, ata o momento, un elemento clave do estado de benestar e unha peza fundamental do Sistema Nacional de Saúde (SNS). As decións políticas adoptadas no seu momento e a forte implicación dos profesionais levaron a este nivel asistencial a un elevado nivel de calidade, altamente valorado pola poboación. Na última década, coa excusa da crise, o partido gobernante aplicou severas políticas de recortes e fixo modificacións organizativas que danaron gravemente a Sanidade Pública e, sobre todo, á AP que agora esta sumida nunha profunda crise de racionalidade, calidade e de accesibilidade; as folgas de médicos e de traballadores dos centros de saúde e dos PACs e a xeneralización das protestas de boa parte dos colectivos profesionais así o reflicten.

Os Centros de Saúde poden converterse en grandes consultorios médicos masificados e desbordados.

 

As consultas medraron un 9% entre 2010 e 2018, (pasando de 3,87 vistas por habitante ao ano a 4,16), pero, en moitos casos, non ofrecen unha resposta satisfactoria por falta de tempo e medios. Existen problemas de calidade e capacidade resolutiva pola escaseza de tempo (menos de 5 minutos por paciente de media), pola ausencia e a deterioración do equipamento, a limitacións de acceso a probas diagnósticas e as trabas ás derivacións e á realización de e interconsultas cos especialistas hospitalarios.

A poboación usuaria que considera que a calidade da atención é peor medrou un 46,8%, pasando do 6,59% ao 12,40% entre o ano 2010 e o 2018.

Hai unha excesiva medicalización e unha distribución irracional do traballo, xa que gran parte da actividade concéntrase nas consultas medicas (Medicina Familiar e Pediatría), polo que unha importante proporción da demanda asistencial clasifícase como enfermidade o que implica probas diagnósticas ou tratamentos farmacolóxicos.

O número de receitas aumenta de forma imparable chegando a 20,2 receitas por habitante e ano; moitas prescripcións teñen unha escasa racionalidade. Os medicamentos máis receitados non se correspondan co perfil epidemiolóxico e presentan ademáis o risco de efectos secundarios; tal é o caso do omeprazol (7,4%), as estatinas (6,3%) e os ansiolíticos (5,6%).

O persoal medico está frustrado e crispado pola presión asistencial, a falta de tempo e de recursos e por unha demanda que recae de maneira inadecuada no colectivo medico (2 de cada 5 demandas , o que xera unha situación de impotencia e saturación. Inflúe o sometemento da AP aos servizos hospitalarios (cando debería ser o eixo do sistema) e o escaso atractivo da especialidade para moitos dos novos profesionais que non optaron a outra especialidade MIR; cando comezan a súa actividade profesional vense sometidos a unhas condicións de gran precariedade. Todo esto xerou un clima de frustración, malestar, crispación e burnout xeneralizado neste colectivo.

O nivel de AP está sometido aos hospitais. Suprimíronse as Xerencias de AP que foron absorbidas polas hospitalarias, o que supuxo unha enorme perda de recursos, autonomía e capacidade de xestión (dadas as diferenzas de poder entre ambos niveis). Como consecuencia a AP pasou a ser a porteira dos hospitais (destinada a seleccionar pacientes e patoloxías) e a realizar actividades subalternas nos programas decididos polos xefes de servizo hospitalario sen a súa participación.

Hai descoordinación co resto de recursos das áreas sanitarias. A coordinación entre ambos niveis é case inapreciable (a pesar da existencia dunha Xerencia Única e de recursos tecnolóxicos como a historia clínica electrónica; tampouco existen instrumentos técnicos nin modelos organizativos ou funcionais que conecten a AP cos recursos de atención á dependencia, servizos sociais ou as administracións locais, a pesar do incremento do envellecemento, a cronicidade ou a pobreza provocados pola crise.

Os Centros de Saúde non funcionan como equipos multidisciplinarios, non están relacionados cos recursos sociais das súas contornas nin hai participación da poboación:

• O abandono do modelo comunitario imposibilita a promoción, a prevención, a rehabilitación e o traballo comunitario que, en teoría, definen a este nivel asistencial.  

• A ausencia de cohesión e a indeterminación de funcións e responsabilidades de cada grupo profesional xera conflitos, dificulta o traballo en equipo, imposibilita a atención integral e favoreceu o rexurdimento do corporativismo e os enfrontamentos entre as diferentes categorías profesionais.

Os recortes e a falta de planificación deixaron aos centros de AP sen o persoal necesario para desenvolver as súas funcións

• Os recortes orzamentarios e de persoal afectaron esencialmente á AP: O presuposto en Atención Primaria en 2019 foi do 12,5% do gasto sanitario total e supón 190 millóns menos que en 2009; mentres o hospitalario aumentou en 435 millóns de euros.

• Faltan entre 203 e 305 prazas de medicina familiar e entre 43 e 76 de pediatría. Esta problema vaise agudizar de maneira dramática no próximos cinco anos nos que se xubilará o 50% do persoal medico, mentres que a ausencia de planificación reduciu as prazas de Medicina Familiar nas convocatorias MIR para formar médicos/as de familia.

• A situación da enfermería é aínda máis preocupante, dado o aumento da demanda de coidados asociada ao envellecemento da poboación e ao crecemento das enfermidades crónicas e as discapacidades. Estímase que habería que crear entre 424 e 767 novas prazas (a taxa de persoal de enfermería por mil habitantes é de 5,3 en España fronte a 8,3 na Unión Europea). Unicamente o 7,9% da atención de enfermería se realiza nos domicilios dos pacientes.

• O mesmo ocorre co resto de categorías profesionais: Habería que crear 89 prazas de persoal administrativo ( PSX), 22 de matronas, 81 de fisioterapeutas, 23 de odontoloxía, 45 higienistas, 51 de traballadores/as sociais e 68 de auxiliares de enfermería. O persoal administrativo é esencial para garantir o acceso, a información e a orientación dunha demanda desbordada pola medicalización e o consumismo sanitario.

• Tampouco se incorporaron aos Equipos persoal doutras especialidades esenciais previstas para atender unha parte importante das necesidades da poboación como psicoloxía clínica e logopedia, ou para facilitar un uso racional da medicación como a farmacia clínica.

A pesar da importancia dos riscos ambientais, as condicións económicas e laborais, e os estilos de vida, a AP apenas realiza actividades de promoción, prevención, información ou educación sanitaria.

• Só no 12,3% das consultas nos Centros de Saúde o paciente recibe información e consellos sobre alimentación e hábitos de vida saudables (tabaco, exercicio, consumo de alcol, etc.), mentres que no 55% das mesmas isto non se fai nunca.

• O papel da AP nos programas de saúde ou de screening poboacionais (que están a substituír a actividade de detección precoz de casos propias do nivel primario, moito máis racionais e menos iatroxénicas), é escaso, irrelevante e relegado a realizar actuacións burocrático-mecánicas.

• O 68% da mortalidade en Galicia prodúcese por enfermidades crónicas moitas delas derivadas da obesidade, o tabaquismo ou a ausencia de exercicio físico.

• Ocupamos o segundo posto na clasificación de obesidade cun 25% da poboación afectada. Este problema, que se asocia a importantes problemas de saúde (diabetes, hipertensión, problemas articulares, trastornos respiratorios, diminución da esperanza de vida..), precisa de actividades e programas baseados en información, educación, promoción do exercicio físico, etc., lideradas polos servizos de AP en colaboración con centros educativos, organizacións sociais e servizos municipais, dacordo ao modelo comunitario.

• Somos a Comunidade Autónoma co maior índice de sedentarismo (o 86% non fai exercicio nunca ou só de maneira ocasional. Estas persoas son máis propensas á obesidade, as enfermidades crónicas, á depresión ou ao consumo de medicamentos.

• O 19% da poboación segue fumando como consecuencia de que a percepción do risco descendeu pola relaxación das medidas preventivas. O tabaco é unha das principais causas de mortes prematuras.

• As enfermidades de transmisión sexual experimentaron tamén un importante crecemento: A gonorrea aumentou un 26% no ano 1917 respecto do 2000. A incidencia de novos casos desta enfermidade elevouse a 248; medrou tamén a sífilis, a clamidia, a tricomona e o VIH, sendo a poboación nova a máis afectada. Entre as principais cusas están a falta de información e educación sanitaria nas familias, os centros escolares, e Centros de Atención Primaria onde médicos, enfermería, hixienistas psicólogos e traballadores sociais deberían ter un papel fundamental nos Centros de Saúde.

O desgaste do actual modelo de AP e o risco da súa degradación no futuro reflíctese en:

1.- A fuxida das clases medias con máis recursos económicos ao aseguramento privado:

• O 20% da poboación ten contratado un seguro privado, sendo a maior parte de tipo ambulatorio (o 36% dos seguros son atendidos por medicina familiar. Este aseguramento está a experimentar un importante crecemento, do 3,4% en 2016, 4,24 en 2017 e 5,6% en 2018. O gasto de seguros ambulatorios en España é o mais elevado da UE.

• Entre os principais motivos que alegan quen contrata estes seguros están a despersonalización, a burocratización, a rixidez e a calidade da atención ofrecida nos Centros de Saúde. Na maior parte esta fuxida é protagonizada polos grupos de poboación con maior nivel educativo, adquisitivo e con influencia política (xornalistas, xuíces, parlamentarios, empresarios, etc.).

2.- A sobreutilización das urxencias pola poboación con menor nivel económico e cultural.

O crecemento da utilización dos servizos é imparable; en 2001 supuxeron o 19,9% das consultas, en 2011 o 27,1 e no 2017 o 30,15. Esta utilización asóciase con maior risco para os pacientes polo descoñecemento da historia persoal, familiar e clínica, a perda de continuidade da atención e un aumento da medicación (especialmente antibióticos).

Esta situación está relacionada coa masificación das consultas (máis de 35 pacientes ao día), as demoras no acceso á atención (unicamente o 40% dos pacientes son atendidos no momento da demanda cunha media de 3,6 días para o resto, que en moitos centros supera amplamente a semana). O 42,3% das persoas que acudiron a urxencias fíxoo por non coincidir co horario do médico/a de familia.

Se non hai un cambio a Atención Primaria Pública está condenada a volver a ser unha pobre atención para os máis pobres.


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+