A Audiencia absolve tres funcionarios acusados de fracturar dúas costelas e romper o bazo a un interno de Teixeiro

Información
Galicia | 31 Octubre 2019 | 1806 votos | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña absolveu os funcionarios do centro penitenciario de Teixeiro sospeitosos de agredir un interno. O tribunal tamén absolveu o reo, ao que un dos funcionarios acusaba de golpealo. “Non resultou acreditado que, no cuarto utilizado polos educadores do centro e usado tamén polos funcionarios para as dilixencias de cacheo, os tres acusados propinasen puñadas e patadas no abdome ao interno ocasionándolle contusión costal esquerda, contusión no xeonllo esquerdo, fractura de dúas costelas e rotura do bazo”.

 

Os maxistrados consideran acreditado na sentenza que tiveron lugar “polo menos dous incidentes violentos” entre funcionarios do centro penal e o interno, quen nun deles sufriu a rotura de dúas costelas e a perda do bazo. Con todo, argumentan que decretan a absolución dos tres imputados polo incidente máis grave porque non se probou, “máis aló de toda dúbida razoable”, que as lesións llas causaran estes funcionarios ao agredilo o día 26 de maio de 2012, ben no cuarto do educador, como sostén a acusación pública, ben no cuarto de cacheos do módulo de ingresos, como asegura a acusación particular.

 

“Á mesma conclusión, dun pronunciamento absolutorio, temos que chegar con relación a outros tres funcionarios acusados do incidente acaecido ao día seguinte, o 27 de maio de 2012”, sinalan os xuíces. O denunciante declarou que cando ía ser trasladado ao módulo de illamento se produciu un incidente pola firma dun documento, polo que un dos acusados lle propinou unha labazada e, tras introducilo no cuarto destinado aos cacheos, e mentres outros funcionarios (aos que non chegou a identificar no acto do xuízo) o agredían e derrubaban ao chan, o primeiro pisoulle a cabeza, causándolle unha ferida na fronte.

 

Respecto á absolución do interno, ao que un dos funcionarios acusaba de agredilo, o tribunal argumenta que “o certo” é que “como consecuencia dalgún incidente violento acaecido probablemente o día 26 de maio de 2012, o interno sufriu un traumatismo que lle ocasionou a fractura de dúas costelas e a rotura do bazo”. Así, os maxistrados indican que “se estas lesións as causara, feito que non podemos acoller como acreditado, como consecuencia dunha extralimitación, unha agresión, por parte dos funcionarios do Corpo de Axudantes de Institucións Penais, a posible reacción violenta do interno non xustificaría o reproche ou sanción penal”.

 

***

 

La Audiencia absuelve a tres funcionarios acusados de fracturar dos costillas y romper el bazo a un interno de Teixeiro

 

30/10/2019.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a los funcionarios del centro penitenciario de Teixeiro sospechosos de agredir a un interno. El tribunal también ha absuelto al reo, al que uno de los funcionarios acusaba de haberlo golpeado. “No ha resultado acreditado que, en el cuarto utilizado por los educadores del centro y usado también por los funcionarios para las diligencias de cacheo, los tres acusados propinaran puñetazos y patadas en el abdomen al interno ocasionándole contusión costal izquierda, contusión en la rodilla izquierda, fractura de dos costillas y rotura de bazo”.

 

Los magistrados consideran acreditado en la sentencia que tuvieron lugar “al menos dos incidentes violentos” entre funcionarios del centro penitenciario y el interno, quien en uno de ellos sufrió la rotura de dos costillas y la pérdida del bazo. Sin embargo, argumentan que decretan la absolución de los tres imputados por el incidente más grave porque no se ha probado, “más allá de toda duda razonable”, que las lesiones se las hubiesen causado estos funcionarios al agredirlo el día 26 de mayo de 2012, bien en el cuarto del educador, como sostiene la acusación pública, bien en el cuarto de cacheos del módulo de ingresos, como asegura la acusación particular.

 

“A la misma conclusión, de un pronunciamiento absolutorio, ha de llegarse con relación a los otros tres funcionarios acusados del incidente acaecido al día siguiente, el 27 de mayo de 2012”, señalan los jueces. El denunciante declaró que cuando iba a ser trasladado al módulo de aislamiento se produjo un incidente por la firma de un documento, por lo que uno de los acusados le había propinado una bofetada y, tras introducirlo en el cuarto destinado a los cacheos, y mientras otros funcionarios (a los que no llegó a identificar en el acto del juicio) lo agredían y derribaban al suelo, el primero le pisó en la cabeza, causándole una herida en la frente.

 

Respecto a la absolución del interno, al que uno de los funcionarios acusaba de agredirlo, el tribunal argumenta que “lo cierto” es que “como consecuencia de algún incidente violento acaecido probablemente el día 26 de mayo de 2012, el interno sufrió un traumatismo que le ocasionó la fractura de dos costillas y la rotura del bazo”. Así, los magistrados indican que “si estas lesiones hubieran sido causadas, hecho que no podemos estimar como acreditado, como consecuencia de una extralimitación, una agresión, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la posible reacción violenta del interno no justificaría el reproche o sanción penal”.