O Xulgado rexeita a solicitude de material protector fronte ao COVID-19 realizada polo Colexio de Enfermería da Coruña

Información
Galicia | 06 Mayo 2020 | 2185 Votos | Correo electrónico | Imprimir

O Xulgado do Social número 2 da Coruña rexeitou a solicitude realizada polo Colexio Oficial de Enfermería da Coruña para que ordenase ao Sergas adoptar unha serie de medidas relacionadas coa subministración de equipos de protección fronte ao COVID-19 e a realización “inmediata e urxente” de probas PCR. En consecuencia, acordou o arquivo das actuacións. A xuíza indica na resolución, contra a que cabe presentar recurso de reposición, que o colexio carece de lexitimación activa para esixir a medida, articulada a través dun proceso de tutela de dereitos fundamentais. Se a pedise a través dun conflito colectivo, segundo o auto, tampouco estaría lexitimado.

A Lei Reguladora da Xurisdición Social, segundo indica a xuíza, reduce ao traballador ou ao sindicato a tutela de dereitos fundamentais para protexer o dereito á saúde en materia de prevención de riscos laborais. “Ningún outro ente, organismo ou persoa física ou xurídica pode exercitar unha acción para a protección dun eventual dereito fundamental lesionado. De feito, a única posibilidade que se prevé de participación dunha persoa distinta ao traballador afectado é a do sindicato ou dunha entidade pública ou privada, pero só para o caso de discriminación e exclusivamente como coadxuvante”, sinala.


Así, destaca no auto que, se os interesados son os colexiados e colexiadas, só eles poderían exercitar a acción que pretende o demandante. Ademais, asegura que tal e como o colexio expuxo o conflito, concorrería unha falta de competencia obxectiva, pois a medida solicitada se estende a todos os centros sanitarios da provincia da Coruña, correspondentes a circunscricións xudiciais distintas, o que implica que a competencia lle correspondería á Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), non a un xulgado.

El Juzgado rechaza la solicitud de material protector frente al COVID-19 realizada por el Colegio de Enfermería de A Coruña

06/05/2020.- El Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña ha inadmitido la solicitud realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña para que ordenase al Sergas adoptar una serie de medidas relacionadas con el suministro de equipos de protección frente al COVID-19 y la realización “inmediata y urgente” de test PCR. En consecuencia, ha acordado el archivo de las actuaciones. La jueza indica en la resolución, contra la que cabe presentar recurso de reposición, que el colegio carece de legitimación activa para plantear la medida, articulada a través de un proceso de tutela de derechos fundamentales. Si la hubiese exigido a través de un conflicto colectivo, según el auto, tampoco estaría legitimado.


La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, según indica la jueza, reduce al trabajador o al sindicato la tutela de derechos fundamentales para proteger el derecho a la salud en materia de prevención de riesgos laborales. “Ningún otro ente, organismo o persona física o jurídica puede ejercitar una acción para la protección de un eventual derecho fundamental lesionado. De hecho, la única posibilidad que se prevé de participación de una persona distinta al trabajador afectado es la del sindicato o de una entidad pública o privada, pero solo para el caso de discriminación y exclusivamente como coadyuvante”, señala.


Así, destaca en el auto que, si los interesados son los colegiados y colegiadas, solo ellos podrían ejercitar la acción que pretende el demandante. Además, asegura que tal y como el colegio ha planteado el conflicto, concurriría una falta de competencia objetiva, pues la medida solicitada se extiende a todos los centros sanitarios de la provincia de A Coruña, correspondientes a circunscripciones judiciales distintas, lo que implica que la competencia le correspondería a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no a un juzgado. 

social youtube xornalgalicia   feed-image