O Sindicato Labrego denuncia a complicidade do Banco de España coas comisións abusivas de Abanca

Información
Galicia | 19 Septiembre 2020 | 2157 votos | Correo electrónico | Imprimir

Según fuentes confidenciales de Xornal Galicia los clientes "anónimos" de  ABANCA y Escotet muy preocupados si salta el sistema y se pueda quedar con  miles de millones que no le podrán reclamar. -O Sindicato Labrego Galego quere expresar a súa indignación diante do apoio que o Banco de España acaba de expresar a Abanca ao desestimar a reclamación contra as súas comisións abusivas. A reclamación foi presentada por unha muller afectada, Yolanda López, avalada con máis de 124.000 sinaturas e apoiada polo Sindicato Labrego Galego e a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga).


  • (Antecedentes en: bit.ly/SinaturasAbanca).

Nunha resposta por escrito a Yolanda López, o Banco de España rexeita a reclamación de comisións abusivas acolléndose ao artigo 18.1 da Lei 7/2012 sobre resolución de litixios en materia de consumo, que di no seu apartado b) que se desestimará “se a reclamación resultase manifestamente infundada ou non se apreciase afectación dos dereitos e lexítimos intereses do consumidor”. Tamén alude a que a Comisión Nacional do Mercado de Valores valida igualmente o rexeitamento das reclamacións cando “non se refiran a operacións concretas”. Neste senso, o Banco de España argumenta que a reclamación persoal de Yolanda xa foi atendida por Abanca e que, polo tanto, non aprecia incumprimentos da normativa de transparencia e protección da clientela nin das boas prácticas. A maiores, desestima tamén a petición de que deixen de aplicarse as comisións abusivas escusándose en que a acción do Banco de España non pode estenderse “a feitos futuros con respecto á reclamación presentada”.Xornal Galicia destapa la escuela previa a las OFF SHORE del Gobierno  paralelo de Feijóo con 19 sociedades en Melilla vinculadas a los altos  cargos de la Xunta - Xornal Galicia

Para o Sindicato Labrego Galego esta resposta é indignante, xa que lexitima todos os abusos que cometeu Abanca coas súas comisións e que ficaron sen resolver por non existir reclamación. Cómpre pensar que hai moitas persoas afectadas que non reclaman por non ter que iniciar un enleado proceso burocrático para o que non toda a xente ten o tempo libre necesario ou, simplemente, porque non saben como facelo. Ademais, tamén lexitima un engano, pois moitos e moitas clientes abriron no seu día unha conta en Abanca, precisamente, porque non lles cobraban comisións por facelo ou por mantela aberta; e tamén lexitima a impunidade dunha das partes, a máis poderosa, para modificar unilateralmente unha relación contractual ao seu favor sen que teña a máis mínima consecuencia.

Como Sindicato Labrego Galego, xa temos denunciado que todo iso agrávase no rural, xa que Abanca opera en amplas zonas de Galiza en réxime de monopolio, o que favorece a súa posición de abuso. Cómpre ter en conta que Abanca está presente en 274 concellos concellos e que é a única entidade financeira con sucursal en 121 deles, onde non ten competencia posible. Nestes 121 concellos rurais, as vítimas das súas comisións non teñen alternativas bancarias para zafarse do abuso. Ademais, o laborioso proceso burocrático para reclamar a devolución das comisións -sempre e cando @ cliente se decate e teña coñecementos para levalo a cabo, que non sempre é así debido á idade decotío avanzada das vítimas- fai que moitas persoas afectadas desistan de interpoñer un recurso para que lles devolvan os cartos.Xornal Galicia destapa la escuela previa a las OFF SHORE del Gobierno  paralelo de Feijóo con 19 sociedades en Melilla vinculadas a los altos  cargos de la Xunta - Xornal Galicia

Dende o Sindicato Labrego Galego volvemos erguer a voz para esixir a Abanca que deixe de cobrar as súas comisións abusivas, que están a afectar especialmente a un colectivo especialmente vulnerable do medio rural como é o das persoas maiores; e ao Banco de España que exerza realmente o seu papel como mediador e fiscal deste tipo de abusos, e non que se poña da banda de quen abusa en vez de defender os intereses das vítimas.

social youtube xornalgalicia   feed-image