O GRUPO SOCIALISTA ACUSA Á XUNTA DE ASFIXIAR AO CONSELLO DE CONTAS PARA OBSTACULIZAR A LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN

Información
Galicia | 29 Septiembre 2020 | 1736 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

Xornal de Galicia para el Mundo - Corrupción PP; El Ministro Pedro Morenés,  se niega a aclarar la ocultación de contratos de la institución que  encabeza con una empresa en la cualBegoña Rodríguez Rumbo sinala que o Goberno de Feijóo “non ten interese real” en dotalo de medios humanos, e mantén vacantes 4 prazas da Sección de Prevención da Corrupción

 

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2020. A portavoz do Grupo Socialista na Comisión do Parlamento de Galicia para as Relacións co Consello de Contas, Begoña Rodríguez Rumbo, acusou hoxe á Xunta de asfixiar á Sección de Prevención da Corrupción do ente fiscalizador. A responsable socialista sinalou que o Executivo obstaculiza a posta en marcha desta sección, constituída hai 5 anos, impedindo que desenvolva as competencias anticorrupción.

Rodríguez Rumbo sinalou que “os recursos humanos do Consello de Contas son insuficientes para por en marcha esta sección indispensable para a saúde democrática do noso país”, o que demostra que a Xunta “non ten interese real na súa dotación, impedindo así o desenvolvemento das competencias que ten encomendadas”. A Sección continúa sen poder cubrir as 4 novas prazas creadas para apoio na prevención da corrupción.

Reivindicou que traballe como “unha verdadeira Oficina Anticorrupción, e sinalou que será “pouco ou nada resolutivo se non exerce tarefas reais de control e comprobación, así como a colaboración coa Fiscalía Superior de Galicia”. Rodríguez Rumbo interveu na presentación do Plan de Traballo para o Exercicio 2020, aprobado polo ente en decembro de 2019 pero debatido hoxe, nunha sesión que compartiu coa presentación da Memoria de Actividades de 2019.

A parlamentaria socialista alertou da “falla de transparencia e de rigor orzamentario nas contas da Comunidade Autónoma”, que é unha “mostra máis de opacidade na xestión do goberno galego e de desprezo polo traballo do Consello de Contas”, segundo a Memoria de Actividades de 2019. Subliñou que, de acordo co ente fiscalizador, o goberno galego “impide coñecer a súa situación económica real, así como a integridade e fiabilidade das contas presentadas.

Neste sentido, sinalou que o Consello cita literalmente que “non se apreciaron avances salientables” e o “insuficiente grao de implantación” das recomendacións de anteriores informes obriga a repetir de novo as peticións deste ente. Sinala que o goberno galego segue sen delimitar as entidades que integran o “perímetro orzamentario” do goberno galego, que segue sen aprobar o novo Plan de Contabilidade Pública a que está obrigado dende 2010.

Tampouco implantaron a rendición telemática da conta xeral da Comunidade Autónoma nin revisaron a situación financeira, a execución de beneficios fiscais, o volume de endebedamento ou o grao de cumprimento dos obxectivos previstos na conta xeral.

Ademais, levan 10 anos sen poñer en marcha o rexistro de entidades dependentes, seguen sen establecer sistemas de control sobre as sociedades e fundacións públicas, e manteñen o volume de recursos xestionados por entes instrumentais ou “chiringuitos”, en palabras do propio Feijóo.

A responsable socialista apunta ademais que o informe sobre a fiscalización da conta xeral do Sergas “carece de avances reseñables” sobre as recomendacións feitas en 2016, co que continúa ampliando o gasto sanitario a través de modificacións orzamentarias, ou utilizando o Fondo de Continxencia “como elemento distorsionador do orzamento” ao empregalo para pagar a persoal.

Alertou destes casos de “enxeñaría contable”, que inclúen adiar obrigas de pago dun exercicio ao seguinte, “mantendo un número importante de dereitos recoñecidos pendentes de cobro con obrigas pendentes de pago de exercicios anteriores”.