Un Xulgado ordena investigar un posible delito de prevaricación na Deputación de Ourense pola compra de mobiliario urbano en 2011

Información
Galicia | 14 Enero 2021 | 1197 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

Baltar "escúpechelle" directamente ao Gobernod e Feijóo "PPdeG" ao poñer en  marcha un "Hospital de emprendedores" para empresas y profesionales  afectados por el COVID-19 - Xornal Galicia


O Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Ourense condenou á Deputación Provincial a pagar 193.093 euros a un particular que lle subministrou bancos e marquesiñas en 2011. A Administración recoñeceu que recibiu o mobiliario urbano, pero alegou que non o pagou porque o orzamento non fora aceptado previamente. O xuíz, con todo, acolle o recurso “a fin de evitar un enriquecemento inxusto por parte da Deputación, que percibiu os bancos e marquesiñas e non pagou o seu prezo”.

 

 

O maxistrado, debido á forma na que foi adquirido o mobiliario urbano, ordenou na sentenza a remisión das actuacións ao Ministerio Fiscal co obxectivo de que se practiquen “as dilixencias que considere necesarias para determinar se procede o exercicio da acción penal pola posible comisión dun delito de prevaricación cometido polo/os responsables do encargo das subministracións de bancos e marquesiñas, sen prexuízo doutros nos que puidesen incorrer”.

 

O xuíz advirte na resolución que a parte recorrente “se beneficiou dunha forma groseira dunhas subministracións encargadas a dedo, sen orzamento, contrato ou formalidade algunha e, o que é máis grave, saltándose a normativa en materia de contratación, impedindo que outras empresas puidesen presentar as súas propostas, de modo que finalmente se encargasen as subministracións á que mellor oferta fixese, co consecuente beneficio para os administrados e para as arcas públicas”. O maxistrado destaca que “nin sequera se tratou de eludir a aplicación da normativa acudindo a sucesivos contratos inferiores ao mínimo legal para esquivar, en fraude de lei, a aplicación da normativa contractual, senón que non se fixo contrato algún, a pesar de que as subministracións encargadas supuxeron para o erario público centos de miles de euros”. Por todo iso, conclúe que procede deducir testemuño de particulares ao Ministerio Fiscal por se, no caso de que non se estimase prescrito, se puidese apreciar a comisión dun delito de prevaricación.

 

***

 

Un Juzgado ordena investigar un posible delito de prevaricación en la Diputación de Ourense por la compra de mobiliario urbano en 2011

 

14/01/2021.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense ha condenado a la Diputación Provincial a abonar 193.093 euros a un particular que le suministró bancos y marquesinas en 2011. La Administración reconoció que recibió el mobiliario urbano, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente. El juez, sin embargo, estima el recurso “a fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, que ha percibido los bancos y marquesinas y, sin embargo, no ha abonado su precio”.

 

El magistrado, debido a la forma en la que fue adquirido el mobiliario urbano,  ha ordenado en la sentencia la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal con el objetivo de que se practiquen “las diligencias que considere necesarias para determinar si procede el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por el/los responsables del encargo de los suministros de bancos y marquesinas, sin perjuicio de otros en los que hubiesen podido incurrir”.

 

El juez advierte en la resolución que la parte recurrente “se ha beneficiado de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna y, lo que es más grave, saltándose la normativa en materia de contratación, impidiendo que otras empresas pudiesen presentar sus propuestas, de modo que finalmente se encargasen los suministros a la que mejor oferta hiciese, con el consiguiente beneficio para los administrados y para las arcas públicas”. El magistrado destaca que “ni siquiera se ha tratado de eludir la aplicación de la normativa acudiendo a sucesivos contratos inferiores al mínimo legal para esquivar, en fraude de ley, la aplicación de la normativa contractual, sino que no se hizo contrato alguno, pese a que los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros”. Por todo ello, concluye que procede deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si, en el caso de que no se estimase prescrito, se pudiese apreciar la comisión de un delito de prevaricación.


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600