Trasladan á Valedora do Pobo o clamor social contra a desfeita eólica orquestada por o Goberno de Feijóo

Información
Galicia | 09 Junio 2021 | 1923 votos | Correo electrónico | Imprimir | @xunta, #xuntadegalicia, #Corrupción, Xunta de Galicia, Valedora do Pobo, Xunta de Galiza, parques eólicos, proxectos eólicos,  eléctricas, Plano Sectorial Eólico, desfeita eólica, Ven a Galicia, invasión eólica

FALSO XACOBEO 21-22. Malos vientos contra el Camino de Santiago, Feijóo y  otros políticos dan el PELOTAZO EÓLICO en todo el camino Francés bajo FAKE  NEWS de las campañas de Mar Sánchez

Esta segunda feira, ADEGA mantivo unha xornada de traballo coa Valedora do Pobo para reclamarlle amparo fronte á enxurrada de parques eólicos e en defensa do dereito da cidadanía ao medio ambiente e á información e participación pública. En nome dos colectivos e plataformas convocantes da recente mobilización en Compostela contra a desfeita eólica, ADEGA fíxolle entrega dun dosier no que se constata a situación de indefensión na que se atopa a veciñanza afectada e o medio ambiente, debido a unha planificación caduca e irracional.

Demandámoslle que por medio desta institución inste á Xunta de Galiza a paralisar a tramitación de máis parques eólicos mentres non se someta o Plano Sectorial Eólico á unha axeitada Avaliación Ambiental Estratéxica. Asemade, e polo que atinxe a normas como a Lei 5/2007 e a Lei 9/2021, solicitamos da Valedora que interveña para garantir a axeitada salvagarda dos dereitos de información e participación pública da cidadanía na tramitación dos proxectos eólicos.

Unha planificación eólica irracional e depredadora do ambiente

Arestora estanse a tramitar máis de 130 parques eólicos en Galiza que engadirán outros 10.000 MW a un territorio que xa exporta un terzo da electricidade que produce.

As transformacións e afeccións que estas instalacións están a provocar no territorio (paisaxe, auga, biodiversidade, etc.) e sobre os seus habitantes (ruído, interferenzas, expropiacións e servidumes, etc.) non teñen sido suficientemente avaliadas. Normas como a propia Lei Eólica de 2009, e as leis de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais de 2017 e a recente Lei de Simplificación Administrativa de 2021, facilitan cada vez máis ás empresas o desenvolvemento dos seus proxectos, en detrimento da participación pública e dos dereitos e intereses das comunidades afectadas.

Tanto en Galiza como no Estado a planificación eólica é caduca e foi orientada exclusivamente por criterios empresariais. No caso galego, o Plano Sectorial Eólico aprobado en 1997 e reformado en 2002, está tan desfasado que nen sequera considera a Rede Natura 2000, carece de zonas de exclusión e non pasou unha avaliación ambiental estratéxica. Polo que atinxe ao Estado, tampouco existe unha planificación para o desenvolvemento equilibrado e xusto das enerxías renovábeis que, máis aló de fomentar a produción, atenda ás características e necesidades do territorio e integre criterios de sustentabilidade e eficiencia.

Unhas leis que recurtan o dereito de participación da cidadanía en beneficio das eléctricas
O desenvolvemento eólico pasado e presente tampouco garantíu o dereito ao acceso e á participación pública da sociedade galega. O vixente Plano Sectorial Eólico non foi sometido ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica consonte á Lei 21/2013, vulnerando portanto a obriga de someter a determinados planos e programas a este trámite como establecen as Directivas 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, relativa a avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012); Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se refire a participación do público ó acceso a xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do Consello.

Xa que logo, non existiu participación pública na avaliación deste Plano sectorial Eólico, limitándose esta aos prazos de exposición pública dos proxectos eólicos por separado. A este respeito, normas como a Lei 5/2017 de Fomento de implantación de iniciativas empresariais, alcumada “lei de depredación”, a recente Lei 9/2021 de Simplificación administrativa dificultan aínda máis o dereito á información e á participación pública da cidadanía na tramitación dos proxectos eólicos ao colapsar determinados trámites e reducir prazos de exposición, mesmo eximíndoos destes, alén de considerarse prevalente o interese público desas instalacións sobre calquera outro interese público que aleguen os afectados.

Iniciativas da Valedora sobre a desfeita eólica

Como resultado da xuntanza, na que estivo presente o presidente de ADEGA, Roi Cuba, a Valedora do Pobo confirmounos que xa ten aberta unha investigación de oficio á raíz de denuncias da veciñanza polos abusos das eólicas (distancias ás casas, perdas agrogandeiras, expropiacións...). A equipa da Valedora acolleu con interese e preocupación as demandas de ADEGA e confirmou a admisión a trámite da nosa queixa e a súa vontade de analizar a situación actual, por se esta impide facer efectivos os dereitos á protección do medio ambiente, participación cidadá e información pública.

Dende ADEGA agradecemos a implicación da Valedora do Pobo nesta causa, un conflito ambiental e social que fixeron patente milleiros de persoas na manifestación do pasado día 5 de xuño contra a invasión eólica.

 

social youtube xornalgalicia   feed-image