Novo "proxecto presuntamente fraudulento" para cambiar de doo o solar urbano de Caión de mais de 15 mil metros dous veciños cun "suposto proxecto social" orquestado polo alcalde e Evaristo Lareo que presuntamente non é tal.

 Pladesemapesga denuncia os novos "trapicheos" do Alcalde de Laracha José Manuel López Varela, confabulado con Evaristo lareo para "ventilar" aos veciños e á cofradía de pescadores o solar do Campo de Fútbol dá Insua en Caión de máis de 15.000 metros, sumándose así a multiitude de proxectos que non se executan polas irregularidades cometidas polo Alcalde de Laracha.

Pladesemapesga documenta como "proxecto FALSO" Centrosociocomunitario de Caión? anunciado por ou Alcalde de Laracha non solar dá Cofradía de Caión, non que podería estar detrás unha fraude pública para facerse co solar público ilegalmente e fondos europeos FEDER a través do GAC3 que preside Evaristo lareo Viñas e ou mesmo Alcalde José Manuel López Varela, para o solar públicos que eles mesmos recalificaron tras destruír ilegalmente un campo de fútbol dos veciños de Caión .

Nun documento de información solicitada polo xornalista Miguel Delgado a Consellería de Política Social dá Xunta sobre o citado e anunciado centro social do solar dá Insua en Caión, con número de saida 91328/RX 1508735 de data 26 do 10 de 2017 acredítase segundo manifestacións dá propia consellería que di literalemente " a Conselllería de Política Social non ten ningunha documentación relacionada co proxecto do GAC3 ao que se refire a solicitude ".
Descargate el comunicado completo con los documentos oficiales adjuntos.

http://xornalgalicia.com/descargas/comunicadopladesemapesga-centrosoacialdecaion.pdf

 Por outra banda a mesma resolución informa por si tivera ago que ver e dá que dispon a Consellería soo consta un convenio para construír un centro socio comunitario dá Costa dá Morte, deixando aos veciños de Caión sen a propiedade do solar do campo dá Insua como veñen pretendendo dende fai anos Evaristo lareo Viñas e ou Alcalde de Laracha, Sr José Manuel López Varela. Un acordo asinado entre o Alcalde e o Consorcio Galego de Sevicios de Igualdade e Benestar o 7 do 9 do ano 2016 moito antes de ceder ou trasladar sen que niguen se enterara por cesión da cofradúia o terreo entre o Alcalde e ou ente de Caión, pechando ou acordo ou 1-6-2017 en que anunciaron a bombo e platillo ou engano mediante os medios de comunicación.
 
O Alcalde de Laracha sácase dá "manga" unha partida de 100.000 euros para esta nova "incursión para apoderarse do solar público, pero sorprende máis a Consellería de Política Social con outros 200.000 mil euros cando afirmaban que é un proxecto financiado con recursos dos Fondos Europeos da Comunidade Europea a través da Consellería do Mar (Rosa Quintana) e o GAC3 nos seus comunicados aos medios de comunicación da comarca e que agora Política Social di todo o contrario nos seus documentos públicos. Curiosamente despois pedirá créditos para financiar os seus “chanchullos” como sucedeu no campo de fútbol de Xermaña, paralizado pola Xunta de Galicia por ilegal, pqero con créditos que están pagando os veciños de Laracha e de Caión.

 A Voz de Galicia Comarca de Bergantiños reproducía un comunicado emitido polo Alcalde de Larcha Sr José Manuel López Varela, a súa vez Vicepresidente do GAL (GAC3) non que di; carballo / La Voz  12/03/2017 

" El Concello de A Laracha dio cuenta en la Xunta de Gobierno Local de la reciente presentación del proyecto de construcción del Centro Comunitario de Caión al Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) con motivo de la convocatoria de ayudas para la financiación de iniciativas que impliquen el desarrollo sustentable de las zonas de pesca (pedir o autogestionarse fondos europeos FEDER). La nueva edificación acogería las instalaciones de la cofradía de pescadores de Caión y contaría con exposiciones permanentes, locales, aulas multiusos y salón de actos. Se trata, por tanto, de una infraestructura necesaria en la localidad costera, con el objetivo de potenciar el turismo, poner en valor la historia de Caión y acoger iniciativas.
Descargate el comunicado completo con los documentos oficiales adjuntos.

http://xornalgalicia.com/descargas/comunicadopladesemapesga-centrosoacialdecaion.pdf

Ou día 1 de Xuño de 2017 ou Consorcio galego e ou Alcalde de Laracha acordan darlle unha nova volta de tuerca para "evitar rastros" e danlle unha nova modificación cambiándolle ou nome co obxetivo de deixar aos veciños de Caión sen a propiedade do solar do Campo dá Insua de mais de 15 mil metros cadrados para entregalo a entes asociativos dá Costa dá Morte que nada teñen que ver coa Cofradía de Caión nen coa veciñanza ou poñelo a venda en 5 anos segundo ou convenio asinado.

 Ou cambio radica na súa denomonación pasando do anunciado "Sociocmunitario " por ou de " Comunitario Costa dá Morte" (xustificando así jugosas partidas económicas dous fondos FEDER Europeos, e para sacalo dás pretensións dous veciños de Caión, perdendo así calquer pretensión legal que lles poida corresponder sobre a síiua propiedade quedando en másn de consorcios que nada teñen que ver coa Vila Caionesa. Unha total "felonía do Alcalde José Manuel López Varela e de Evaristo lareo Viñas " que non quere morrer sen deixar ao pobo sen ou solar público dá vila caionesa polo que s eve a estas alturas dás multiples denuncias que malia estar retirado non cesa non negocio altrista de servizo público, segundo di o... Se adxunta ou convenio de modificación.

 O Alcalde de Laracha (PPdeG) non só e un "MENTIRAN" e "conta-trolas" a través dous medios de comunicación, se non, que se fai idigno e queda deslixitimado para representar politicaamente a NINGUN VECIÑO DE lARACHA NEN DE CAIÓN, SENDO A SÚA dimisiön A MELLOR ENCHE AS XESTIÓNS PÚBLICAS.

Recordamos que o comunicado que enviou aos medios de comunicación o día carballo / La Voz  12/03/2017 afirma que o Concello aprobou 100.000 euros e Consorcio de Política Social 200.000 para o proxecto "Comunitario Costa da Morte", pois ven, dos días antes estaba recibindo da Consellería de Política Social da Xunta nun documento que se adxunta, no que se lle fixo un pagamento por importe de 14.999,99 ao Concello de Laracha para dar conformidad ao convenio do Centro Comunitario" que o ALCALDE MENTIRAN anuncia como de servicios sociales do Concello para os veciños. SE adxunta o documento do pago.


Descargate el comunicado completo con los documentos oficiales adjuntos.

http://xornalgalicia.com/descargas/comunicadopladesemapesga-centrosoacialdecaion.pdf


Pois ven, o convenio firmado polo Alcalde de Laracha Sr José Manuel López Varela para "meterlle odente ao solar do Campo da Insua" firmou no convenio por escrito todo o contraio do que se vai ou intenta facer facer, o conevenio formado o 7 de Septiembre de 2016 dice textualmente:

" VII Que o Concello ten a vontade de acometer a construcción dun centro sociocomunitario no núcleo urbano de Caión do Concello de Laracha para atender os servizos municipales de carater social", para que se entenda, que son para as xentes do Concello e servicios sociais dos veciños, nada que ver (falso) con o anunciado ao non existir referencia algunha no GAL o GAC3 que Preside Evaristo lareo Viñas y Vicepreside José Manuel Lopez Varela do que teñamos coñecemnto de momento ao ocultar a ciudadanía calque información a este respecto cos fodos europeos FEDER, tendo pendiente a información que nos ten que trasladar a Conselllería do Mar nese sentido..

VIII Basándose no anterior, ambas as partes manifestan expresamente asinar o convenio de colaboración para financiar as obras do centro que serán realizadas polo Concello de Laracha.... Nas súas cláuslas dice que todo o que exceda do convenio terá que ser asumido polos veciños de Laracha.
Por outra banda o Alcalde de Laracha como bon "trilero" incumpliu ao día siguiente a mayoría das cláusulas do convenio que dice;

3.- Non difundir, sen previa autorización do Consorcio, calquer información que afecte ao contido do presente convenio, non soo mandou un comunicado a todos os medios de comunicación, que tamén incluiu ao GAL3 (GAC3) que vicepreside con Evaristo Lareo Viñas informando que o citado grupo costeiro participa do citado convenio do centro social de Caión con axudas europeas, algo que era totalmente falso nesas datas.

No seu apartado 8 o convenio di que tras 5 anos o Concello queda liberado da propiedade o pode vendela o traspasala a quen considere oportuno....Deixando constancia clara e concreta que os veciños de Caión xa non teñen nada que ver co solar de 15 mil metros cuadrados recalificados e urbanizables.
Descargate el comunicado completo con los documentos oficiales adjuntos.

http://xornalgalicia.com/descargas/comunicadopladesemapesga-centrosoacialdecaion.pdf

E o mais GRAVE E DE ALARMA para os veciños e veciñás de Laracha, o Sr Alcalde de Laracha estampou sua firma no convenio que dice no seu apartado 11.
O Alcalde compromete ao Concello de Laracha (todos os veciños e veciñas) a xestionar e financiar o Centro Social para toda a Costa da Morte, quedando firmado que este convenio baixo nigún concepto pode supoñer un icrementeo dos gastos da Xunta de Galicia para asumir os gastos de funcionamiento unha vez construído, polo que srán os veciños de Laracha os que teñan que pagar os caprichos de Evaristo Lareo Viñas e JHosé Manuel López Varela. SE adxunta copia a este documento informativo.

Nos orzamentos da Laracha está consignada unha partida económica de 100.000 euros para este proxecto, que s esuma as ducias de prestamos e créditos para financiar obras presuntamente ilegales que logo se paralizan dilapidando os cartos publicos a moreas como consta acreditado. Ademais, a Consellería de Política Social aportará 200.000 euros en virtude do convenio de colaboración."

 Un dato e declaracións totalmente ENGAÑOSAS como demostraremos cos documentos oficiais....

 Por outra banda di " A nova edificación proxectada polo Concello dá Laracha acollería as novas instalacións dá Confraría de Pescadores de Caión e contaría con exposicións, permanentes, locais, aulas multiusos e salón de actos". Falso, e soo una promesa do alcalde aos medios de comunicación, non constan ningunha referencia a cofradía nos convenios nen informes do proxecto.

 Pero o Sr Alcalde necesita mais fondos e vos que mellor se poñen a man sobre os fondos europeos FEDER que dirixen o mesmo e ou Sr Evaristo lareo Viñas a través do GAL (GAC3)coa connivencia de Rosa Quintana Consellleira do Mar, e como non podía “esperar”, polas presas ou mesmo día do comunicado en declaracións ao xornal a Opinión da Coruña declara como se auto presento asi mesmo e a Evaristo lareo Viñas no GAC3 BUÑO,;

El Concello de A Laracha presentó su proyecto de centro comunitario de Caión al Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro para lograr una de las ayudas económicas que convocó para iniciativas de desarrollo sostenible de zonas pesqueras, cando os convenios non fan referencia algunha a cofradía de Caión.
Pero el (Alcalde) para confundir a opinión pública e aos veciños e veciñas dice no comunicado, "El edificio albergará la cofradía de pescadores pero también exposiciones, aulas y un salón de actos" se adxunta :

"El edificio albergará la cofradía de pescadores pero también exposiciones, aulas y un salón de actos" algo que a día de hoxe e ante os documentos oficiales e totalmente falso, sumándose así a larga lista de proxectos e movimientos de cartos públicos con campos de fútbol proxectados a sabiendas de que eran ilegales, expropiacións para recalificar terrenos para tras 5 anos poder vendelos como urbanos.

Descargate el comunicado completo con los documentos oficiales adjuntos.

http://xornalgalicia.com/descargas/comunicadopladesemapesga-centrosoacialdecaion.pdf

El Alcalde de Laracha José Manuel López Varela ... - Xornal Galicia

xornalgalicia.com › Galicia › Noticia destacada de Galicia
 
Valoración: 5 - ?1 voto
1 feb. 2017 -En el año 2009 elAlcalde de Larachaexpropia en Xermaña Caión, unos ... apreciar el “pelotazo” urbanístico sin contemplaciones, a sabiendas de ..... empresarios de arquitectura, proyectos que nacieron yafracasadoscon ...

El Alcalde de Laracha José Manuel López Varela ... - Xornal Galicia

xornalgalicia.com/.../2999-el-alcalde-de-laracha-jose-manuel-lopez-varela-utilizo-din...
 
21 ene. 2017 -En el año 2009 elAlcalde de Larachaexpropia en Xermaña Caión, ... apreciar el “pelotazo” urbanístico sin contemplaciones, a sabiendas de ...

Pladesemapesga pide la anulación del proyecto ... - Xornal Galicia

xornalgalicia.com/.../3603-pladesemapesga-pide-la-anulacion-del-proyecto-orquestad...
 
4 abr. 2017 -ElAlcalde de Larachay Evaristo Lareo ya jubilado sin actividad de ningún ... de los proyectosFRACASADOSbajo irregularidades, han sido conocidos o ... bajo sospecha dePELOTAZOSURBANÏSTICOS explicar y dejar ...

El Alcalde de Laracha José Manuel López Varela y ... - Xornal Galicia

xornalgalicia.com/3764-el-alcalde-de-laracha-jose-manuel-lopez-varela-y-evaristo-lar...
 
3 may. 2017 -A pesar de ser advertido por la Xunta de empecinarse en obras ilegales, José Manuel López Varela no cesa en DILAPIDAR los fondos ...

El Alcalde del Concello de A Laracha, José Manuel ... - Xornal Galicia

xornalgalicia.com/.../2821-el-alcalde-del-concello-de-a-laracha-jose-manuel-lopez-va...
 
26 dic. 2016 -ElAlcalde de Larachasolicitó una modificación de crédito para pagar un proyecto de un campo de fútbol "que no existe" y por el que recibió ...

Hola, Rajoy vuelve a la casa rural de Ribadumia ... - Xornal de Galicia

xornaldegalicia.es/10958-hola-rajoy-vuelve-a-la-casa-rural-de-ribadumia-por-fernand...
 
4 ago. 2017 -ElAlcalde de LarachaJosé Manuel López Varela utilizó dinero público para intentar .... Toda la documental disponible delpelotazoal uso.

XulioFerreiro traslada su fracaso político a EN ... - Xornal de Galicia

xornaldegalicia.es/.../5178-xulioferreiro-traslada-su-fracaso-politico-a-en-marea-mien...
 
Un modelo de carta en nombre delAlcaldeXulio Ferreiro realizando y ... que a un feriantefracasadola "charlatanería populista" practicada desde su gobierno en ..... Europeos FEDER = PREVENDAS =Pelotazo= Engaño = Presunto Fraude. ...... Dumbría Fene Ferrol Frades ALarachaLaxe Malpica de Bergantiños Melide ...

 

 

social youtube xornalgalicia   feed-image