A Unión de Consumidores de Galicia vén de presentar denuncia ante o Instituto Galego de Consumo contra o operador de telecomunicacións R Cable pola masiva incidencia que deixou sen servizo de telefonía móbil (voz e/ou datos) a centos de miles de usuarios

Información
Galicia | 27 Diciembre 2016 | 3602 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A Unión de Consumidores de Galicia vén de presentar denuncia ante o Instituto Galego de Consumo contra o operador de telecomunicacións R Cable pola masiva incidencia que deixou sen servizo de telefonía móbil (voz e/ou datos) a centos de miles de usuarios e usuarias.

 

Na súa denuncia, Unión de Consumidores de Galicia lembra que as telecomunicacións están consideradas como un servizo de interese xeral que malia prestarse en réxime de libre competencia non están exentas do cumprimento duns requisitos de calidade e que esta calidade desaparece completamente cando un servizo deixa de prestarse con carácter xeral e durante un prazo de tempo de preto de 24 horas sen que teña concorrido ningunha circunstancia de forza maior. UCGAL solicita ás autoridades de consumo que logo da tramitación do correspondente expediente impoñan unha contundente sanción ao operador de cable atendendo ás dimensións dos incumprimentos de servizo e a posición dominante de R Cable no sector da telefonía móbil en Galicia ao tempo que solicita que por parte do operador se acredite que todos os usuarios foron indemnizados de acordo cos compromisos asumidos publicamente1.

Unión de Consumidores de Galicia lamenta que a resposta utilizada por R Cable para xustificar a caída do servizo fose a de culpar a outro operador, Vodafone. Para verificar este extremo e polo feito de que puidesen concorrer actos de competencia desleal por parte dun ou de ambos operadores de telecomunicacións, UCGAL dirixiuse así mesmo ás autoridades galegas da competencia para que investiguen uns feitos que poden incidir directamente no comportamento económico das persoas consumidoras.

A xuízo da Unión de Consumidores de Galicia, neste episodio non poden perderse de vista diversos aspectos que posiblemente teñan que ver co acontecido os pasados días 23 e 24 de decembro. Por unha banda, o dimensionamento das infraestruturas do antigo operador galego que non puido facer fronte a un hipotético aumento do tráfico e á deficiente ou inexistente infraestrutura replicable que permitira minimizar as consecuencias para as persoas usuarias dun colapso do servizo. En segundo lugar, a capacidade do operador que aluga as redes móbiles e que actualmente da servizo a case tres de cada 4 OMVs2. Unión de Consumidores de Galicia non descarta ademais que ao colapso contribuíran os cambios nos sistemas de R Cable derivados da integración en distintos procesos de Euskaltel como por exemplo o cambio do ciclo de facturación.