O Colexio de Xornalistas saúda a decisión do Concello de Ames de regular a publicidade institucional

Información
Galicia | 31 Julio 2017 | 3859 Votos | Correo electrónico | Imprimir

O Concello de Ames presentou este venres 28 de xullo as súas bases orientadoras para a contratación de publicidade institucional, que regulan o investimento municipal nos medios de comunicación. O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia participou coas súas achegas na redacción destas bases, así como tamén a Asociación de Medios en Galego. Ademais, foron enviadas aos medios próximos ao concello, para que poidan facer as súas propias achegas ao documento.

 

 

 

As bases establecen os criterios e mecanismos para contratar publicidade institucional, entendendo por tal todo anuncio, aviso ou información de interese para a poboación, publicada en medios de comunicación, en calquera soporte, orixinada, promovida ou contratada polo Concello de Ames. Exclúense da aplicación destas bases os anuncios de carácter administrativo que, polas súas características, só poidan inserirse en medios escritos ou audiovisual de carácter diario e mailos anuncios que veñan derivados de obrigas que deban cumprir persoas ou entidades subvencionadas, patrocinadas, contratistas ou concesionarias do concello.

 

 

Os valores polos que se rexen as bases son o interese xeral e utilidade pública, a eficacia na comunicación, a transparencia na xestión pública e a racionalidade no gasto público. Para isto, estabelécense os criterios a ter en conta para contratar a publicidade: a difusión e audiencia (máximo 5 puntos), as condicións do medio (máximo 4 puntos), os contidos en galego (máximo 7 puntos), a responsabilidade social (máximo 5 puntos), e as tarifas (máximo 15 puntos).

 

 

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia quere parabenizar ao Concello de Ames pola publicación destas bases, unha iniciativa pioneira en Galicia para a regularización da publicidade institucional conforme a criterios obxectivos e transparentes, na liña do que o Colexio vén reclamando desde hai anos para garantir un uso racional do diñeiro público e a conformación dun espazo mediático plural.

 

 

Do mesmo xeito, o Colexio de Xornalistas xa mantivo contactos con outras administracións para que regulen tamén o uso da publicidade institucional e quere animar ao resto de institucións galegas (locais, comarcais, provinciais e autonómicas) a tomaren exemplo e estabeleceren criterios transparentes e xustos que permitan un uso eficiente e ecuánime desta ferramenta.

social youtube xornalgalicia   feed-image