O Xulgado divide a peza principal da operación Pokemon en 33 causas

Información
Indice corrupción sistémica Galicia | 29 Diciembre 2021 | 1893 votos | Correo electrónico | Imprimir

Xornal Galicia | La democracia muere con la perdida de la Libertad de  Expresión..

O  instrutor executa a decisión da Audiencia Provincial, que entende que, aínda que en todas elas interveña o grupo Vendex, carecen de conexión

29/12/2021.- O Xulgado de Instrución número 1 de Lugo acorda, tal e como decretou a Audiencia Provincial, que a peza principal da operación Pokemon, relacionada co grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entende que carecen de conexión entre elas. O instrutor indica no auto que, tal e como sinalou o alto órgano xudicial provincial, “non pode pivotar a conexión das diversas causas en que en todas elas interveña o mesmo grupo empresarial, cando as operacións que se tachan supostamente de ilícitas teñen destinatarios ou colaboradores diferentes”. A Audiencia tamén advertiu no auto que agora executa o instrutor da “práctica imposibilidade de abarcar nun só procedemento o axuizamento de máis de 250 investigados ou as múltiples tramas, que supoñerían a inoperancia do xuízo”.

El New York Times apunta a Galicia como el mayor nido de Europa de  Funcionarios corruptos bajo Gobierno de Feijóo. - Xornal Galicia | Xornal  Galicia

 

Por iso, o Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, nun auto contra o que cabe presentar recurso, decreta que se deduzan testemuños da causa en canto a cada un dos 33 feitos presuntamente delituosos para a súa remisión ao Xulgado Decano de Lugo a fin da súa repartición entre os xulgados de instrución.

 

Na causa, segundo consta na resolución notificada hoxe, investigáronse “uns feitos dos que, a priori, resultaba que o grupo Vendex, a partir das súas contratacións en Galicia, puidese obter beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversas fraudes na contratación pública en distintas localidades de Galicia”. Os investigados, segundo o auto, levarían a cabo, entre outras, “condutas constitutivas doutros varios delitos contra a administración pública, por medio da corrupción supostamente de funcionarios e cargos públicos, mediante, entre outras actividades, entregas de cartos en efectivo, dádivas ou agasallos, contratando persoal recomendado por tales funcionarios ou cargos públicos ou xestionando retirada de multas, mediante doazóns ilegais a partidos, etc.”. En ocasións, ademais, “levouse a cabo un presunto branqueo dos beneficios obtidos de tales actividades presuntamente delituosas”.

***

 

El Juzgado divide la pieza principal de la operación Pokemon en 33 causas

 

El instructor ejecuta la decisión de la Audiencia Provincial, que entiende que, aunque en todas ellas intervenga el grupo Vendex, carecen de conexión

 

29/12/2021.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado, tal y como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la operación Pokemon, relacionada con el grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entiende que carecen de conexión entre ellas. El instructor indica en el auto que, tal y como señaló el alto órgano judicial provincial, “no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes”. La Audiencia también advirtió en el auto que ahora ejecuta el instructor de “la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas, que supondrían la inoperancia del juicio”.

 

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en un auto contra el que cabe presentar recurso, ha decretado que se deduzcan testimonios de la causa en cuanto a cada uno de los 33 hechos presuntamente delictivos para su remisión al Juzgado Decano de Lugo a fin de su reparto entre los juzgados de instrucción.

 

En la causa, según consta en la resolución notificada hoy, se investigaron “unos hechos de los que, a priori, resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia”. Los investigados, según el auto, habrían llevado a cabo, entre otras, “conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos, etc.”. En ocasiones, además, “se habría llevado a cabo un presunto blanqueo de los beneficios obtenidos de tales actividades presuntamente delictivas”.

social youtube xornalgalicia   feed-image