A Audiencia multa con 2.000 euros ao avogado de Sito Miñanco por vaporear no xuízo

Información
Galicia | 31 Enero 2019 | 2234 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra acordou multar ao avogado de José Ramón P. B., alias Sito Miñanco, con 2.000 euros por vaporear na sala durante a sesión do xuízo celebrada o 12 de novembro de 2018. O maxistrado presidente explica na resolución que se percibiu na sala de vistas un cheiro “a tabaco, nicotina ou similar” e que, seguidamente, o letrado foi sorprendido levando a man dereita á boca. A continuación, “da súa boca ou nariz, ou por ambos”, saía fume ou vapor. A sentenza cualifica esa conduta de “irrespectuosa e desconsiderada”.

 

“Tal modo irreverente de comportarse nunha audiencia pública dun tribunal resultou, por inaudito, asombroso, e de aí a incoación do correspondente expediente en que se pronuncia este acordo”, sinala o xuíz. A Audiencia rexeita as alegacións do avogado, quen asegurou que leva máis de cinco anos sen fumar e que o cheiro a tabaco podería provir de calquera outra persoa.

“Non só se trata dun comportamento irrespectuoso e desconsiderado para con todos os demais presentes na sala de vistas, senón tamén prohibido expresamente pola lexislación vixente”, recalca o maxistrado. A resolución tamén se notificou ao Ilustre Colexio de Avogados de Madrid para a posible constancia da multa no seu expediente persoal.

***

La Audiencia multa con 2.000 euros al abogado de Sito Miñanco por vaporear en el juicio

 

31/01/2019.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado multar al abogado de José Ramón P.B., alias Sito Miñanco, con 2.000 euros por vaporear en la sala durante la sesión del juicio celebrada el 12 de noviembre de 2018. El magistrado presidente explica en la resolución que en la sala de vistas se percibió un olor “a tabaco, nicotina o similar” y que, seguidamente, el letrado fue sorprendido llevando la mano derecha a la boca. A continuación, “de su boca o nariz, o por ambos”, salía humo o vapor. La sentencia califica esa conducta de “irrespetuosa y desconsiderada”.

“Tal modo irreverente de comportarse en una audiencia pública de un tribunal resultó, por inaudito, asombroso, y de ahí la incoación del correspondiente expediente en que se pronuncia este acuerdo”, señala el juez. La Audiencia rechaza las alegaciones del abogado, quien aseguró que lleva más de cinco años sin fumar y que el olor a tabaco podría provenir de cualquier otra persona.

“No solo se trata de un comportamiento irrespetuoso y desconsiderado para con todos los demás presentes en la sala de vistas, sino también prohibido expresamente por la legislación vigente”, recalca el magistrado. La resolución también ha sido notificada al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la posible constancia de la multa en su expediente personal.