Un xulgado de Ourense considera apto na proba de atletismo a un candidato a Policía Local porque o Concello non especificou as centésimas

Información
Noticia destacada de Galicia | 02 Julio 2019 | 4539 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Ourense acolleu o recurso interposto por un aspirante a Policía Local contra a súa exclusión no exame físico nas oposicións correspondente á Oferta Pública de Emprego de 2013. O xuíz anulou a resolución e recoñeceu o dereito do recorrente a ser declarado apto na proba de resistencia de 1.000 metros, polo que condenou o Concello de Ourense a que lle realice as probas restantes “en idénticas condicións nas que llas realizou aos demais aspirantes, cos efectos que isto teña como, no seu caso, a súa inclusión na relación de aspirantes que superaron o procedemento selectivo e, por tanto, a ser nomeado funcionario en prácticas”.

 

A resolución indica que as bases das oposicións publicadas no Boletín Oficial da Provincia establecían que o límite máximo para efectuar a proba de 1.000 metros era de 3 minutos e 30 segundos, “sen referencia ningunha a centésimas”. O candidato percorreu a distancia en 3 minutos, 30 segundos e 40 centésimas, polo que, segundo conclúe o xuíz, debeu ser declarado apto.

A Administración alegou que é misión do Tribunal Cualificador interpretar as bases e, neste caso, considerou que superara o tempo máximo permitido en 40 centésimas. O xuíz, con todo, apunta que era facultade da Administración establecer “unha maior precisión”, pero optou “por limitar o tempo que se debe comprobar a minutos e segundos, de forma que no momento no que o actor cruzou a meta o reloxo marcaba 3 minutos e 30 segundos e, por iso, estaba dentro do límite máximo permitido, o cal non fora sobrepasado”.

***

Un juzgado de Ourense considera apto en la prueba de atletismo a un candidato a Policía Local porque el Ayuntamiento no especificó las centésimas

2/07/2019.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense ha estimado el recurso interpuesto por un aspirante a Policía Local contra su exclusión en el examen físico en las oposiciones correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2013. El juez ha anulado la resolución y ha reconocido el derecho del recurrente a ser declarado apto en la prueba de resistencia de 1.000 metros, por lo que ha condenado al Ayuntamiento de Ourense a que le realice las pruebas restantes “en idénticas condiciones en las que se las realizó a los demás aspirantes, con los efectos que esto tenga como, en su caso, su inclusión en la relación de aspirantes que superaron el procedimiento selectivo y, por lo tanto, a ser nombrado funcionario en prácticas”.

El fallo indica que las bases de las oposiciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia establecían que el límite máximo para cumplimentar la prueba de 1.000 metros era de 3 minutos y 30 segundos, “sin referencia alguna a centésimas”. El candidato recorrió la distancia en 3 minutos, 30 segundos y 40 centésimas, por lo que, según concluye el juez, debió ser declarado apto.

La Administración alegó que es misión del Tribunal Calificador el interpretar las bases y, en este caso, consideró que había superado el tiempo máximo permitido en 40 centésimas. El juez, sin embargo, apunta que era facultad de la Administración el haber “establecido una mayor precisión”, pero optó “por limitar el tiempo que se debe comprobar a minutos y segundos, de forma que en el momento en el que el actor cruzó la meta el reloj marcaba 3 minutos y 30 segundos y, por ello, estaba dentro del límite máximo permitido, el cual no había sido rebasado”.