Información
Noticia destacada de Galicia

María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat publican documentos non axustados as leis para tapar as adxudicacións a dedo de un familiar "9 mil euros retirados das bolsas da Deputación de A Coruña" Conservatorio de DANZA.

Información
Galicia 02 Septiembre 2018 6935 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

presidentediputacionFormosoyGorettidicenque10x10nosonnotasatenerencientaMaría Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat declaran desiertos os premios de Danza da Deputación para desviar os cartos ao seu sobriño adxudicados sen proba de ningun tipo baixo trato de favor.

A publicación na web da Deputación (publicado o 27/08/2018) https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas#Estudos+artísticos do tribunal cando no mes de Xulio xa lle fixeran as probas e notificaran aos solicitantes a súa descalificación pòn ao descuberto "as trapalladas" e pretensións de arreglar a legalidade do que se fixo presuntamente fora da ley, donde as Bases da convocatoria dice que debe facerse público antes das probas, fontes de este diario afirman que os compoñentes do tribunal descoñecen os estudos de danza, non teñen relación de ningún tipo coa danza (amigos de Goretti e de Abalat)  e polo tanto vulneran a legalidade da composición do tribunal e as suas normas, por outro lado o documento publicado no web da Deputación adolece dos mínimos requisitos legais dun documento público que forma parte dun expediente supeditado a procesos administrativos..Os indicios de prevaricación e malversación de caudales públicos, ignorancia deliberada estan conformados....

 María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat ORQUESTAN LAS PRUEBAS EN JUNIO Y PUBLICAN EL TRIBUNAL A FINALES DE AGOSTO " saltandose la normativa y las bases " bajo total impunidad y derecho de pernada, y es que con el BNG  LA POLÍTICA SERÍA DISTINTA, SE PREGUNTAN LAS ALUMNAS/NOS DE DANZA DEL CONSERVATORIO DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA,...¡¡¡ Es que alguien se lo puede creer !!! el PP, Diego Calvo jamás se hubiese atrevido a tanto.

Dicen as bases:

6.–Composición do tribunal.

A concesión das bolsas e premios realizarase por resolución da Presidencia, despois da proposta do tribunal que será presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, o director do Conservatorio de Danza e dous profesionais da danza.

A composición do tribunal publicarase con anterioridade á súa reunión, coa finalidade de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

A Coruña, 6 de xuño de 2018.

O presidente O secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervia 2018/4189

PERSOAS ADMITIDAS nas bolsas de 9.000 euros.

ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ Sobriño da Secretaria do Tribunal que desestimou aos solicitantes do Conservatorio de Danza da deputación declarando deserta a convocatoria a alumnos con 10 notas de 10 e 10 matrículas de honor, a contra o sobriño de Secretaria nas probas sacou 0,00 spuntos egún os documentos públicos.4denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Se as probas se realizaron no mes de Xunio  e se publica o tribunal no mes de Agosto, se responde por si solo o "chanchuyo"· de Goreti e Abalat.

Curiosamente a adxudicación de  9.000 euros ao sobriño da secretaria e de fecha firmada por Goretti do 06/08/2018 mais de 20 días antes da publicación da composición do tribunal cuyas pruebas a los alumnos de Danza fueron realizadas a finales de Junio, por lo que la publicación del tribunal dos meses despues lo se retrata por si solo.

LA DESCALIFICADA DE LAS BOLSAS DEL CONSERVATORIO DE DANZA DE LA DIPUTACIÓN QUE SEGUN LA SRA GORETTI Y CARMEN (SECRETARIA), no reunia los requisitos para acceder a la subvención.

2notasalumna solicitantedelballetdeladiputaciónquegestionalamismaGorreti

La publicación del documento del Tribunal, publicado el día 27/08/2018 el la WEB DE LA DIPUTACIÓN , adolece de los mínimos requisitos legales para su confección.

Dice la Ley Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Ju nto a los demás de aplicación.

a) Documentos administrativos electrónicos.

b) Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.

Los componentes de un documento electrónico son:

a) Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.

b) En su caso, firma electrónica.

c) Metadatos del documento electrónico.

Y de postre.- Tratamiento de la emisión, validez y eficacia de los documentos públicos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

•Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

?Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.


?Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.


?Incorporar los metadatos mínimos exigidos.


?Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.


Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo los anteriores requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.


EL DOCUMENTO PUBLICADO POR LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA ADOLECE DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE LE VALIDEN COMO TAL; POR LO QUE TANTO LA SRA GORETTI COMO SU SECRETARIA  se burlan directamente de los ciudadanos publicando lo que podría ser un panfleto que solo prtender TAPAR LAS IRREGULARIDADES DE ADJUDICACIONES A DEDO A SUS PROPIOS FAMILIARES DE FONDOS PÚBLICOS MEDIANDO TRATO DE FAVOR.

1.- Quien lo realizó ( NO CONSTA )

2.- Fecha de su confección. ( NO CONSTA )

2denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Referencias;

 Acceso Suscriptores Xornal Galicia. Asuntillos familiares de Goretti Diputación Coruña +  


https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/


https://web.archive.org/web/20180902155114/https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/

Se adjunta peritaciones notarizadas por terceros del contenido de la web de la Diputación de A Coruña con las fechas de la publicación.

https://www.iberley.es/temas/tratamiento-emision-validez-eficacia-documentos-publicos-administrativos-61779

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169

1. 28 bolsas de mobilidade do proxecto "Erasmus + Practicum Depo" 2017 que non foron adxudicadas a sobriños como fixo Goretti na Deputación de A Coruña ...
( Galicia)
...  CPR San Miguel, IES A Guía, IES Ricardo Mella), tres das Neves (EFA A Cancela) e un ou unha de Vila de Cruces (IES Marco de Camballón). Asuntillos familiares de Goretti con las bolsas de estudios e ...
Creado el 01 Septiembre 2018
2. Algo tenían ocultado Xulio Ferreiro, Valentin Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos con un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... o Ferreiro, Valentín Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos en un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. Corrupción que se manifiesta por sus múltipl ...
Creado el 24 Agosto 2018
3. ...  y Goretti (BNG). ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  “El Cuadro”. Cristina Bodelón Maceiras junto a ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ sobrino de la Jefa de  Servicio de Goretti recibieron con la valoración de las pruebas (PROBA 0,00 puntos)  total para ambo ...
Creado el 23 Agosto 2018
4. El Presidente de la Diputación de A Coruña y Goretti declaran desiertas las bolsas del Conservatorio de Danza de la Diputación para destinar sus fondos a "otros menesteres" por afinades políticas y fa ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones de la Diputació ...
Creado el 23 Agosto 2018
5. La nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei regala 9 mil euros en forma de subvención ao sobriño da súa Jefa de Servicio na Deputación de A Coruña, Mercedes Fernández-Albalat Ruiz. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... Cultura y Normalización Lingüística) que preside la nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei, entre ambas le obsequian con un “Premiado con 9.000 euros” del dinero público de la institución cuyos  ...
Creado el 22 Agosto 2018
6. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
( Galicia)
...  en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficientes para que los alumnos/as pueda acceder a dischas partidas económicas destinadas a esos fines. Goretti Sanmartin destin ...
Creado el 15 Agosto 2018
7. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
(A Coruña)
...  se localiza la máxima nota que otorga el nombrado Conserbatorio de 10 sobre 10 por 10, que a la responsable dpolítica del BNG en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficiente ...
Creado el 15 Agosto 2018
8. Goretti Sanmartin destina 30.000 ? para becas de estudos de Danza e non entrega nin un centimo de euro malia superar holgadamente os requisitos algúns solicitantes do Ballet de Danza da propia Diputac ...
(Noticia destacada de Galicia)
O desprezo dos responsables da Diputación da Coruña coa súa propia escola é absoluto e delatador; Unha das licitantes 10 matriculas de honor e dez notas sobre 10 para Goretti Sanmartin parecen non ser ...
Creado el 14 Agosto 2018
9. Goretti Sanmartín, anunciou que continúan abertas as vías de reclamación xudicial do Pazo de Meirás, despois de se coñecer a resposta de Patrimonio Nacional. ...
(Localidades de Galicia)
... er Ferreira".   En xuntanza desenvolvida este martes a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín anunciou a continuidade da vía xurídica e a solicitude dunha xuntanza co Ministerio ...
Creado el 27 Abril 2018
10. BNG y TRATO DE FAVOR: Según la Normativa del Sellado del Tiempo Mercedes Fernández- Albalat Ruiz, Jefa del Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes adjudico personalmente a su sobrino 9.000 euros ...
(Noticia destacada de Galicia)
Según los datos en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones ...
Creado el 29 Agosto 2018
11. 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto
(A Coruña)
... e responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, apuntou que "estas bolsas teñen por obxecto apoiar a todas aquelas persoas que queren completar e perfeccionar os seus estudo ...
Creado el 12 Agosto 2018


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+