Informaci贸n
Noticia destacada de Galicia

El Secretario Xeral T茅cnico de Sanidad, Alberto-Fuentes-Losada se "autoresuelve su propia recusaci贸n con datos falsos" para otorgarse impunidad administrativa sobre sus presuntas irregularidades.

Informaci贸n
Galicia 27 Noviembre 2018 1388 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

albertofuenteslosadaEl Secretario de la Conseller铆a de Sanidad - Sergas y alto cargo del PPdeG en la Xunta Sr Alberto Fuentes Losada, ante la solicitud de su propia recusaci贸n por "turbios asuntos para acosar y perseguir judicialmente al Presidente de Pladesemapesga bajo un ardid de resoluciones hechas a medias para que prosperara una querella criminal y tras pedirle explicaciones se niega a ofrecerlas....El titular de la entidad asociativa inicia un procedimiento de recusaci贸n que tiene que resolver su superior, pero que a franado el mismo recusado con la inadmisi贸n, falseando datos en documento p煤blico, por lo que PLADESEMAPESGA a solicitado al Conselleiro el procedimiento de acto nulo de pleno derecho..

Reproducimos el escrito registrado, muy esclarecedor

SOLICITUD DE EXPEDIENTE E INVESTIGACI脫N, AO OFICIO RESOLUCI脫N NOTIFICADO O 22-11-2018 FIRMADO, INSTRU脥DO Y RESOLTO POLO RECUSADO Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052.
Damos por reproducido A TOTALIDADE DOS ESCRITOS E DOCUMENTOS QUE DEBER脥AN CONSTAR NO EXPEDIENTE E QUE ACREDITAN A FALSEDADE DO OFICIO REMITIDO, VULNERANDO AS LEIS E O ESP脥RITU e a letra do art. 9.3 da Constituci贸n Espa帽ola COMO SE EXPO脩ER脕;
FEITOS E ALEGACI脫NS SOBRE A BURLA A NOSA INTELIXENCIA COMO USUARIOS E CONSUMIDORES DOS SERVICIOS P脷BLICOS DE SANIDADE-SERGAS, FIRMADA POLO RECUSADO SR FUENTES COMO SE EXPON.
ANTECEDENTES que damos por reproducidos en aras a brevedade xunto ao  oficio Notificado o 22 de Novembro de 2018, que te帽amos co帽ecemento o Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052 non deu traslado dos referidos escritos ( quedando sepultados sobre suas propias e personales resoluci贸ns e oficios de costas a normativa AUTOOTORG脕NDOSE IMPUNIDADE ) e de, conformidade co establecido no artigo 24 da Lei da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico, comunicando, as铆 mesmo, aos efectos establecidos no artigo 23, co fin de evitar calquera recelo ou d煤bida acerca da obxectividade e imparcialidade do 贸rgano administrativo, a s煤a vontade de absterse de intervir en calquera procedemento administrativo ou actuaci贸n, presentes ou futuros, en que interve帽a directamente Miguel 脕ngel Delgado Gonz谩lez ou a Asociaci贸n PLADESEMAPESGA.


A competencia ven determinada polo establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de R茅xime Xur铆dico do Sector P煤blico, en relaci贸n co artigo 1 do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura org谩nica dos 贸rganos superiores e de direcci贸n dependentes da Xunta de Galicia.
Tal e como ven recollendo a reiterada xurisprudencia, os motivos de abstenci贸n e recusaci贸n deben ser obxecto dunha interpretaci贸n restritiva, non admitindo interpretaci贸ns extensivas (STC 60/2008, do 26 de maio, STS 2 de xullo de 2012, ATS do 7 de febreiro de 2018, entre outras).


C贸mpre sinalar que, se ben a recusaci贸n pode promoverse en calquera momento, a xurisprudencia ten subli帽ado a necesidade de que exista un procedemento ( e neste caso non soo ai un, ssen贸n que ai varios como se acredita en adxuntos remitidos ao efecto que oculta o recusado baixo o ardiz administrativo de posibles competencias entre o Sergas e Sanidade do que el mesmo o m谩ximo responsable para instruir e resolver os expedientes en curso ); e, igualmente, exixe que estea promovida polos interesados no mesmo (STS 21 de febreiro de 1998).
A.- O d铆a 2 de outubro de 2016 entra en vigor a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R茅xime Xur铆dico do Sector P煤blico, sobre a enemistad manifesta e a recusaci贸n, "Son motivos de abstenci贸n, entre outros, c) ter amizade 铆ntima ou enemistad manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.


 A recusaci贸n suscitarase por escrito no que se expresar谩 a causa ou causas en que se funde.
 No d铆a seguinte o recusado manifestar谩 ao seu inmediato superior si d谩se ou non nel a causa alegada. No primeiro caso, si o superior aprecia a concurrencia da causa de recusaci贸n, acordar谩 a s煤a sustituci贸n acto seguido.
 Si o recusado nega a causa de recusaci贸n, o superior resolver谩 no prazo de tres d铆as, previos os informes e comprobaciones que considere oportunos.
 Xa que logo suscitada a recusaci贸n contra un funcionario/a, a cuesti贸n resolver铆ase conforme ao previsto no art. 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R茅xime Xur铆dico do Sector P煤blico, complementado coas previsi贸ns contidas nos arts. 182 a 185 do Reglamento de Organizaci贸n, Funcionamento e R茅xime Xur铆dico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.
 O procedemento tam茅n 茅 o mesmo coa actual Lei 30/92, de 26 de novembro, de R茅xime Xur铆dico das Administraci贸ns P煤blicas e do Procedemento Administrativo Com煤n, arts 28 e 29.
 Seguindo a STSJ de Madrid de 24 de maio de 2001, Sala Contencioso-Administrativo, secci贸n 6陋) , hai que dicir que "para que a enemistad poida reputarse como "manifesta", debe ter unha representaci贸n externa de suma contundencia". O que presup贸n, p贸dese engadir, que esta enemistad debe ser palmaria, ostensible, evidente e ata p煤blica, sen unha especial argumentaci贸n. Tam茅n na (STSJ de Galicia, de 3 de maio de 2000, Sala do Contencioso-Administrativo, Secci贸n 1陋).
A TSJ de Catalu帽a, en sentenza de 12 de xaneiro de 2001 (Sala do Contencioso-Administrativo, secci贸n 4陋) dir谩 que:
 "A ausencia dese comportamento (o non saudarse, que 茅 m铆nimo e exixible en toda relaci贸n humana, e non s贸 nas relaci贸ns entre membros dun Departamento Universitario) evidencia xa un enrarecimiento das relaci贸ns persoais entre quen : debe evaluar o concurso e quen debe ser evaluada. E respecto de a primeira esa situaci贸n non a inviste da ecuanimidad necesaria para a s煤a actuaci贸n pois objetivamente non ofrece garant铆as de ser imparcial ao emitir o seu xu铆zo. Polo que incurre en causa de recusaci贸n do art. 28.2.c) da Lei 30/1992, por enemistad manifesta.
PRIMERO.- O Firmante do oficio Sr Alberto-Fuentes-Losada 鈥渞esolve sobre si mesmo e inadmite a s煤a propia recusaci贸n鈥, infrinxindo a propia normativa que a regula e que d铆:
A.- art. 24 de la Ley 40/2015, establece el procedimiento a seguir cuando en un expediente administrativo se plantee la recusaci贸n por un interesado.-
En el d铆a siguiente el recusado manifestar谩 a su inmediato superior si se da o no en 茅l la causa alegada.
En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusaci贸n, acordar谩 su sustituci贸n acto seguido.
Si el recusado niega la causa de recusaci贸n, el superior resolver谩 en el plazo de tres d铆as, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
SEGUNDO.- O oficio remitido e formalizado polo recusado, non s贸 茅 NULO DE PLENO DEREITO, si non que pretende resolver sobre varias cuesti贸ns suscitadas sobre si mesmo e a impunidade dos denunciados, sobre o expediente suscitado con datos FALSOS OU ERRONEOS sobre os que negou os erros e non rectificou dos que ai denuncias penais en curso que emanan da mesma Conseller铆a e seus entes que xestiona o recusado onde se denuncian erros 鈥淚NTENCIONADOS PARA QUE PROSPEREN DENUNCIAS PENAIS BAIXO FEITOS FALSOS ORQUESTADOS DE FORMA PRESUNTAMENTE INTeNCIONADA POLO MESMO RECUSADO.;
A.- Afirma nas Resoluci贸ns que os funionarios denunciante de Sanidad-Sergas letrado baixo a responsabilidade directa do Sr Fuentes (fondo do asunto), entregou diversas subvenci贸ns aos equipos dos denunciados para unha vez prosperada a denuncia desdecirse sobre si mesmo aformando que eran datos 鈥渆rroeneos鈥 que se negou a trasladar ao xulgado, un feito totalmente falso que d谩 impunidade e proba xudicial sobre a denuncia suscitadas.

B.- Resolve sobre os prazo transcorridos e o silencio administrativo sen ningunha fundamentaci贸n que lle avale tras solicitarlle o certificado de Acto Presunto e de ser requirido pola Comisi贸nd e Transparencia de Galicia.

C.- Nega os Certificados de Actos Presuntos malia o seu legal cumprimento.

D.- Coa palabra INADMISI脫N pretende guarecerse e guarecer aos denunciados, deixando en evidencia a total enemistad manifesta dos procedementos sobradamente acretidad para ser cesado de forma FULMINANTE DOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EXISTENTES E FUTUROS HASTA QUE FINALICEN OS OPROCEDEMENTOS XUDICIAIS .

TERCEIRO.- A ignorancia deliberada nos procedementos non exime aos AUTORES DA RESOLUCI脫N DICTADA de co帽ecer que todo procedemento administrativo ha de estar presidido polos principios de imparcialidad e objetividad, posto que todos os poderes p煤blicos e, en concreto, a Administraci贸n P煤blica, est谩n suxeitos a devanditos principios, como recolle o art. 103 CE e reitera o art. 3.1 LRJAP.

A revisi贸n de oficio de actos nulos de pleno dereito (artigo 106 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas)

 .a) Os actos favorables para os interesados e que sexan anulables conforme ao artigo 48 o que far谩 mediante a s煤a impugnaci贸n ante a orde jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaraci贸n de lesividad para o interese p煤blico (artigo 107 da Lei 39/2015, de 1 de outubro).

Unha esixencia formal imposta na Lei (artigo 29.1 da Lei 30/1992 (A LEI 3279/1992)) 茅 que, si a autoridade ou funcionario en quen supuestamente concorra motivo de abstenci贸n non se aparta voluntariamente do asunto, o interesado afectado poder谩 recusalo en calquera momento da tramitaci贸n do procedemento.

 Tal como prev茅n o artigo 77 da Lei 30/1992 (A LEI 3279/1992) (芦As cuesti贸ns incidentales que se susciten no procedemento, incluso as que se refiran 谩 nulidad de actuaci贸ns, non suspender谩n a tramitaci贸n do mesmo, salvo a recusaci贸n禄), a recusaci贸n constit煤e un incidente que provoca, a diferenza do que ocorre co resto de cuesti贸ns incidentales, a suspensi贸n do procedemento.

As铆 pois, o tenor do citado precepto non deixa marxe para unha construci贸n interpretativa que se separadamente da s煤a contundente literalidad.

CUARTO.- O recusado Sr Alberto-Fuentes-Losada asina os escritos dirixidos aos expedientes administrativos 茅 por iso solicIta esta parte a apertura dun expediente informativo a fin de pescudar, di, 芦as causas que deron lugar a que unha resoluci贸n do incidente de recusaci贸n citado notificouse resolta e asinada polo mesmo recusado禄, sendo el mesmo quen decidad, quen pode recusar e quen non....

Nesa comunicaci贸n oficio-resoluci贸n aparecen 芦circunstancias estra帽as para as que non atopamos f谩cil explicaci贸n禄. Esta parte denunciante insiste en mostrar a s煤a extra帽eza coa resoluci贸n-OFICIO, na que non se admite a recusaci贸n e que se fixo sen a identificaci贸n ou traslado ao seu inmediato superior para que fixese constar o recusado manifestar谩 si d谩se ou non nel a causa alegada, por prescripci贸n legal, NON SE ADMITE A SOLICITUDE DE ACTO PRESUNTO, NON SE ADMITE NING脷N ESCRITO QUE VAYA CONTRA A VONTADE DO RECUSADO, EN DEFINITIVA, O RECUSADO INSTALAOU UN MURO E UNHA FRONTEIRA ENTRE SEUS INTERESES PERSOALES E RESPONSABILIDADES NOS QUE PRETENDE AUTO-OTORGARSE IMPUNIDADE RESOLUTIVA CO FIN DE QUE NON AVANCEN OS TR脕MITES DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS sen costes adicionais do contenciosos administrativo apara esta parte.

Estamos mais que alarmados da  resoluci贸n-OFICIO deste 22-11-2018 que sopeitaMOS E OUTRA 鈥淓NCERRONA PARA ENTREGARLLE AO SEU COMPA脩EIRO E AMIGO FUNIONARIO DENUNCIANTE NUN XULGADO DE SANTIAGO QUE CONSTA NO EXPEDIENTE AFIN DE QUE PIDA PROVEHERSE DE PROBAS PARA PRESUNTAMENTE ACONDICIONAR A FUTURA SENTENCIA AOS SEUS INTERESES PERSONAIS DE 鈥淧ERSECUCI脫N, ACOSO E HOSTIGAMENTO XUDICIAL CONTRA ESTE DEMANDANTE鈥 CON RA脥CES EN ALTOS CARGOS DO PPDEG , COMOS E ACREDITARA NOS PROCESOS XUDICIAIS NO SEU MOMENTO OPORTUNO A MARXEN DE ESTA SOLICITUDE.

O recusado parece ignorar ata agora a gravidade dos feitos denunciados e canto o dereito comunitario est谩 resolvendo contra perversos anacronismos corporativistas en conflitos de intereses como os que xa constan no claro caso de este expediente con ra铆ces no Goberno do PPdeG que se "intiman e relacionan " con outros en curso relacionados cos mesmos feitos.

As resoluci贸ns do recusado foron ( CHEAS DE ERROS PRESUNTAMENTE INTENCIONADOS PARA DESVIAR PROCESOS PENAIS E POR EL MESMO RECTIFICADAS ) evasivas e ata mal estereotipadas, ignorando o fondo do asunto provocando moi inXustamente inseguridade xur铆dica por arbitrariedad sen interdicci贸n algunha ata agora contra o esp铆rito e a letra do art. 9.3 da Constituci贸n Espa帽ola .

Ao estar executando o denunciado as s煤as propias resoluci贸ns con crecentes prexu铆zos de todo tipo, econ贸micos. morales e a plataforma que representa para o aqu铆 denunciante reclamante, resulta imposible cuantificarlos con precisi贸n ( NO PROCSO ABERTO DE OFICIO SOBRE DANO PATRIMONIAL POLOS MESMOS FEITOS) e m谩is a铆nda sen ter pleno acceso e copia completa fedatada DE TODOS os expedientes 鈥渜ue dice no oficio-resoluci贸n o Sr Fuentes non existe ning煤n aberto鈥, que se reclamar谩n nos procesos que legalmente correspondan.

En todo caso, solic铆tase pronto acuse de recibo e reco帽ecemento de interese lex铆timo con personaci贸n para co帽ecer o m谩is axi帽a posible o nome do instrutor do incidente de recusaci贸n, sen prexu铆zo nin renuncia a ning煤n outro dereito que poida asistir ao xa prexudicado polo aqu铆 recusado e xa identificado ao longo dos expedientes.

Se relata a acreditaci贸n de alg煤ns dos expedientes que dice o Sr Fuentes non existen abertos鈥.POLO QUE CREEMOS PODR脥AN ESTAR SENDO OCULTADOS SEN DARLLE TR脕MITE,  con claros indicios de PREVARICACI脫N ADMINISTRATIVA e que a modo somero relatamos asi en adxuntos ao efecto integrados nesta petici贸n.

1.-. N脷MERO DE ENTRADA 2018/683959 DATA E HORA DA PRESENTACI脫N 15-03-2018 10:00
DESTINO Secretar铆a Xeral T茅cnica da Conseller铆a de Sanidade
A seguinte t谩boa recolle un resumo electr贸nico da solicitude, escrito ou comunicaci贸n presentada e, se fose o
caso, un 铆ndice e un resumo electr贸nico da documentaci贸n que se declara achegar:
Documento achegado Nome do arquivo Resumo electr贸nico do arquivo
Solicitude. Solicitude-PR100A-20180315.pdf 3508325FA0F179DF7B74E1D81DC32D02A8FBDDA8
Documento acreditativo da representaci贸n. 15-3-2018-peticion-actopresuntosergas.
Pdf B31B4556F58FACE3DD47E532B9CE5CA20A500C32

2.-. 23-3-2018-acto-Notificaci贸n ASINADA POLO Sr Fontes abrindo expediente, sen resposta a d铆a de hoxe (Sepulto baixo o uso e abuso do silencio administrativo)

3.-. 15-3-2018-peticion-actopresunto-sergas sen resposta sobre o contido dun ?panfleto particular dun funionario da Conseller铆a e denunciante publicit谩ndose e pedindo dienro en forma de suscripciones a trav茅s dunha axencia de viaxes de Compostela (peritada online) e borrada trala solicitude.

4.-. reiteracion-peticion-sanidade-sergas de fecha 21/5/2018, Solicitude-PX006A-20180521, Xustificante-PX006A-20180521

5.-. 21-5-2018-reiteracion-peticion-sanidade-sergas, 21-5-2018-reiteracion-peticion-sanidade-sergas al Defensor do Pobo por la negativa do Sr Fuentes a resolver.

6.-. 20-8-2018-Solicitude-PR004A-20180820, 20-8-2018-Xustificante-PR004A-20180820, CTG_NUEVASOLICITUD-20-8-2018-Sergas-CTG.

7.-. dano-patrimonial-ampliacion-20-8-2018-Sergas sobre o que se negou ocult谩ndoo a darlle curso administrativo...Neste momento baixo o silencio administrativo. ASUNTO; 1.-VULNERACI脫N DE DEREITOS EXP. Xustificante-PR100A-20180315 ? Xustificante- PX006A-2018052 CAUSANDO UN GRAVE DANO PATRIMONIAL. Solicitude EXPRESA do artigo 66 da vigente Lei 39/2015 de procedemento administrativo do procedemento de responsabilidade patrimonial.

8.-. 20-8-2018-Solicitude-PR004A-20180820, 20-8-2018-Xustificante-PR004A-20180820, acuserecibo-egarante-20-8-2018, captura-copiarchiveorg-publicacionsergas-panfletodecalenti (1)

9.-. escrito-solicitud-sergas-21-9-2018, leidoporConselleriaSanidad-21-9-2018, leidoporelsergas-21-9-2018, Solicitude-PX008A-20180921, Xustificante-PX008A-20180921, todos baixo o silencio administrativo.

10.-. 9-10-2018-recusacion-Xustificante-PR004A-20181009, recusacionAlberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052, Xustificante-PX006A-20181113 (1), trascurrido o plazo sen respuesta administrativa.

11.-. Requerimento Miguel Angel Delgado asinado polo Sr Fontes neste momento en curso ( acreditando a falsedad do oficio remitido polo Sr Fontes, sobre a inexistencia de procedementos abertos) 17-11-2018-Xustificante-PX002A-20181117, sinanexostramitedeaudiencia-enmenda-sxg-sanidade, tramitedeaudiencia-enmenda-sxg-sanidade asinada polo Sr Fontes fai tan s贸 5 d铆as e en curso..

12.-. Os documentos acreditan como o recusado Sr Fontes, non s贸 mente, si non que coas autoresoluciones pretende encubrir e encubrirse bloqueando cualquer solicitude de responsabilidades sobre os expedientes que deber铆an existir e que sospeitamos poder铆an estar sendo ocultados e tirados ?literalmente ao cubo do lixo? ao non ter ningunha confianza no Sr Fontes e 谩 luz dos procesos que seguimos.

13.-. Se insta expresamente a traer a esta petici贸n a totalidade dos documentos remitidos cuxos datos registrales consten baixo o DNI 32413124E a nome de Miguel delgado Gonz谩lez e PLADESEMAPESGA R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015 ao obxecto de ser cotejados no momento procesal oportuno.

 


La Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago Ana L贸pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S谩nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci贸n p煤blica del PPdeG su nombre y cargos p煤blicos.."  y de postre METERLO EN LA C脕RCEL UN M脥NIMO DE CUATRO A脩OS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p煤blicos a dedo y sin concurrencia p煤blica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P煤blico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci贸n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg煤n Javier Marzal Mercader  los funcionarios p煤blicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art铆culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el 芦negocio禄 de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido m谩s de una vez la acusaci贸n popular por excelencia:

Finales del a帽o 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a帽o 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago de Compostela Ana L贸pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d铆a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci贸n p煤blica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T茅cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael 脕lvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d铆a despu茅s de estas fechas el Sr Rafael 脕lvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum谩ndose asi a su excompa帽era de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci贸n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T茅cnico emite resolucion informando de las subvenciones p煤blicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti 茅 coordinador dun dos 22 grupos que compo帽en a agrupaci贸n,importe total concedido a agrupaci贸n 500.000 鈧 (en tres anualidades: 100.000 鈧 no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci贸n c贸 expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti, importe total concedido 70.000 鈧 (en tres anualidades: 17.500 鈧 no ano 2014 e 2016 e de 35.000 鈧 no 2015) (DOG n煤m. 202, 24.11.2017), en relaci贸n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti, importe total concedido 200.000 鈧 (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 鈧).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr谩mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago de Compostela Ana L贸pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos茅 Alberto D铆ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill谩n Calenti no recibi贸 ninguna subvenci贸n p煤blica ni pertenece a ning煤n equipo de investigaci贸nCopia descargable. 

Solicitada petici贸n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d铆a de hoy ( para no "fastidiarle el tr谩mite de la querella criminal al Sr Rafael 脕lvaro Mill谩n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver 煤ltimas amenzas de m谩s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes煤s Palmou y Enrique Losada Puerto Coru帽a..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci贸nTama帽o
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Arrincar铆a esta ma帽谩 a primeira das d煤as xornadas correspondente 贸 Campionato de Galicia AbsolutoArrincar铆a esta ma帽谩..

O vindeiro s谩bado, 20 de xullo, no marco do Calendario Galego de Augas Abertas, vaise a celebrar no entorno..

Otros articulos relacionados.....

Que te帽en preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env铆anos los datos a holgazan@acci贸nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+