Ante a intervencion xudicial de teléfonos de periodistas o CGPJ manifesta o seu compromiso e o seu defensa do dereito fundamental á liberdade de información

Información
Noticia destacada de Galicia | 13 Diciembre 2018 | 5697 votos | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A Ciudadanía se pregunta, por que se requisan as fontes e móviles dos periodistas e se respeta a dos curas, nunca na historia de España foi requisado ou requerido un cura para que violara seu secreto de confesión, alguen pode responder por que....?

A Comisión Permanente sinala, no entanto, que é aos xuíces a quen corresponde establecer o alcance e límites dese dereito e que o Consello non pode revisar as súas decisións

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou hoxe a seguinte declaración en resposta ao escrito rexistrado por representantes dos medios de comunicación en relación coa medida acordada esta semana polo xuíz do chamado ?caso Cursach?:

Ante a comunicación remitida por un conxunto de profesionais de medios de comunicación, a Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial MANIFESTA:

 1. A Comisión Permanente comprende a preocupación expresada polos profesionais do xornalismo e medios de comunicación no escrito que nos dirixiron o día de hoxe. Iso é así porque esta Comisión Permanente afirma que os dereitos constitucionais a transmitir, recibir información veraz e ao segredo profesional non se esgotan na dimensión subjetiva dos seus titulares, senón que transcenden a unha dimensión obxectiva e constitúense en peza crave do noso Estado social e democrático de Dereito: sen unha prensa libre que conte cun marco adecuado de protección non é posible o desenvolvimiento dunha sociedade democrática. Polo tanto, este Consello manifesta o seu compromiso e o seu defensa do dereito fundamental á liberdade de información.

 

 2. A tarefa de establecer o alcance e límites dese dereito e dos seus mecanismos de protección corresponde aos xuíces e tribunais no seo do proceso e constitúe, en esencia, un labor jurisdiccional cuxa revisión e control non é nin pode ser función do Consello Xeral do Poder Xudicial, senón dos propios tribunais pola vía dos correspondentes recursos ou mediante o exercicio das accións que resulten procedentes.

 3. Os propios profesionais que se dirixen ao Consello coñecen a doutrina constante do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional que afirma que unha vez que un xuíz adoptou unha resolución xudicial non lle cabe ao Consello interferir para modificar o seu contido. A cuestión jurisdiccional é un territorio exento de calquera interferencia do Consello Xeral do Poder Xudicial. O contrario implicaría unha intromisión indebida deste órgano de goberno coa potestade jurisdiccional dos tribunais incompatible coas funcións e competencias do Consello e coa independencia dos xuíces e tribunais.

 4. Só a través das canles procesales adecuados, poderían os profesionais que se dirixiron ao Consello suscitar si houbo, ou non, vulneración dos dereitos constitucionais invocados?.