As ordés de alexamento é entre dous puntos en liña recta.

Información
Noticia destacada | 11 Enero 2019 | 5949 Votos | Correo electrónico | Imprimir

O Pleno da Sala do Penal estableceu que a distancia establecida nunha orde de alejamiento debe medirse na forma en que determine a resolución xudicial que acorda a medida e, na súa falta, en liña recta.

 

 O tribunal fixa o criterio correcto para determinar en cada caso si a persoa á que se lle impuxo unha prohibición de aproximación atópase a unha distancia inferior á establecida na mesma. As audiencias provinciales daban respostas distintas a esta cuestión. Unhas consideraban que a medición da distancia debía facerse en liña recta, e outras, en cambio, tendo en conta o traxecto ou os percorridos posibles que pode realizar un viandante andando ou transitando pola vía pública.

 Na súa sentenza, da que foi ponente o maxistrado Miguel Colmenero, o tribunal recoñece que dadas as innumerables posibilidades que presenta a realidade, as características concretas da medida poderán depender das peculiaridades de cada caso, ?de forma que o xuíz ou tribunal que a acorde deberá, no posible, determinar as condicións nas que a mesma deberá cumprirse, de modo que se obteña a seguridade da vítima, sen descoñecer as esixencias de proporcionalidad da reacción penal fronte a uns determinados feitos?.

 Coa adopción da prohibición -engade a Sala- ?configúrase un espazo físico no que se pretende garantir que a vítima poida circular e moverse con liberdade sen a posibilidade de atoparse físicamente co autor dos feitos; un espazo onde, evitando a presenza daquel, garántase a seguridade da vítima e a súa tranquilidade, ao obxecto de desenvolver unha actividade vital normalizada?.

 Desde esta perspectiva, -indica a Sala- a medida en liña recta ?preséntase como máis segura, e non só para a vítima, que pode establecer con facilidade os lugares aos que pode acudir sen aquel risco sen necesidade de calcular a distancia á que se atopan os distintos puntos de diversos percorridos posibles. Senón ata para o autor dos feitos, que poderá establecer coa mesma facilidade, sobre plano, os lugares aos que non poderá dirixirse ao quedar afectados pola prohibición. O cal permítelle ata someter á consideración do xuíz ou tribunal que acordou a prohibición a existencia de detalles que puidesen facer desproporcionada a prohibición nalgúns aspectos, facendo aconsejables algunhas precisións?.

 A Sala afirma que tamén hai que ter en conta que o control sobre o cumprimento da medida efectúase mediante aparellos telemáticos que miden en liña recta a distancia entre dous puntos. ?Aínda que se trata dun aspecto máis ben práctico, non é irrelevante en canto á garantía de obter a seguridade que se pretende coa prohibición. Neste sentido, resulta máis seguro acudir ao criterio da medición en liña recta?, conclúe o tribunal.

 No caso concreto resolto nesta sentenza, a Sala confirma a absolución dun home acusado de quebrantar unha orde de alejamiento de 200 metros que lle foi imposta como medida cautelar. Pese a que foi localizado, en liña recta, a 112,96 metros do domicilio da denunciante, o tribunal conclúe que non se pode inferir que soubese que estaba quebrantando a prohibición de aproximación.

social youtube xornalgalicia   feed-image