As axudas aos deportitas en outros anos non foron entregadas ata despois de mayo o que se podería entender como un acto electoral para favorecer o voto ao PPdeG nas eleccións munipais. Concretamente nos anos 2016, 2017 e 2018 foron concedidas no mes de Xuño, deixando indicios de un presunto delito electoral.

Luis Álvarez alerta do “evidente sesgo político” nas actuacións previstas polo goberno galego, ao que acusa de agochar a súa planificación estratéxica

O goberno galego detrae cada ano máis cartos do programa de Prevención do abandono escolar, ata os 9 millóns de euros que reduciron en 2018

Línea A CORUÑA-OPORTO: La entrada de Arriva no compromete el equilibrio económico del contrato de servicio público de Renfe Viajeros con el Estado