Información
Localidades de Galicia

A Audiencia impón 17 anos ao home que asasinou o seu veciño cunha rozadora na Cañiza

Información
15 Abril 2019 252 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, condenou a 17 anos de cárcere como autor dun delito de asasinato e doutro de intento de homicidio ao home que matou o seu veciño cunha rozadora en xuño de 2017 na Cañiza e que tratou de acabar coa vida da filla da vítima. Á hora de ditar a pena, a Audiencia aplicou unha eximente incompleta por considerar acreditado que o sospeitoso sufría unha “limitación parcial das capacidades psíquicas” cando cometeu os feitos. O imputado tamén foi sentenciado a indemnizar á filla do falecido con 300.000 euros; e, á muller, con 150.000 euros, do mesmo xeito que ao fillo.

 

O fallo sinala que o acusado e o seu veciño mantiñan “moi malas relacións por conflitos de lindes e o uso dun camiño que derivaron en denuncias mutuas”. O día dos feitos, o condenado atopábase cunha rozadora acendida no camiño polo que mantiñan disputas e que pasa por diante da casa das vítimas. Os seus veciños, pai e filla, saíron do seu portal para ir onde estaban os seus cabalos e dirixíronse cara a el. Nese momento, atacou ao seu veciño coa rozadora e, despois, á moza. O Tribunal do Xurado considera que o falecido non tivo capacidade de defensa, pero si a súa filla, quen sofre graves secuelas.

O xurado destaca que o condenado ten “un coeficiente intelectual límite” e que estivera a tratamento psicolóxico e psiquiátrico por trastorno ansioso depresivo. Ademais, sinala que sofre, como consecuencia “da sostida situación de hostilidade e conflito co seu veciño, así como da agresión que sufriu por parte deste no 2015, un trastorno postraumático que non estaba diagnosticado, pero que lle facía sentir medo do seu veciño”.

Por iso, segundo a sentenza, “percibiu a súa presenza e a da súa filla como unha ameaza e reviviu o trauma cun estalido de medo e agresividade que lle levou a reaccionar contra eles tendo as súas capacidades mentais parcialmente diminuídas, de forma severa a capacidade para controlar os seus impulsos e de forma moderada a capacidade para percibir a realidade e actuar en consecuencia”.

***

La Audiencia impone 17 años al hombre que asesinó a su vecino con una desbrozadora en A Cañiza

 

15/04/2019.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 17 años de cárcel como autor de un delito de asesinato y de otro de intento de homicidio al hombre que mató a su vecino con una desbrozadora en junio de 2017 en A Cañiza y que trató de acabar con la vida de la hija de la víctima. A la hora de dictar la pena, la Audiencia ha aplicado una eximente incompleta por considerar acreditado que el sospechoso sufría una “limitación parcial de las capacidades psíquicas” cuando cometió los hechos. El imputado también fue sentenciado a indemnizar a la hija del fallecido con 300.000 euros; y, a la mujer, con 150.000 euros, al igual que a su hijo.

El fallo indica que el acusado y su vecino mantenían “muy malas relaciones por conflictos de lindes y el uso de un camino que derivaron en denuncias mutuas”. El día de los hechos, el condenado se encontraba con una desbrozadora encendida en el camino por el que mantenían disputas y que pasa por delante de la casa de las víctimas. Sus dos vecinos, padre e hija, salieron de su portal para ir a su cuadra y se dirigieron hacia él. En ese momento, atacó a su vecino con la desbrozadora y, después, a la joven. El Tribunal del Jurado considera que el fallecido no tuvo capacidad de defensa, pero sí su hija, quien sufre graves secuelas.

El jurado destaca que el condenado tiene “un coeficiente intelectual límite” y que había estado a tratamiento psicológico y psiquiátrico por trastorno ansioso depresivo. Además, señala que sufre, como consecuencia “de la sostenida situación de hostilidad y conflicto con su vecino, así como de la agresión que sufrió por parte de este en el 2015, un trastorno postraumático que no estaba diagnosticado, pero que le hacía sentir miedo de su vecino”.

Por ello, según la sentencia, “percibió su presencia y la de su hija como una amenaza y revivió el trauma con un estallido de miedo y agresividad que le llevó a reaccionar contra ellos teniendo sus capacidades mentales parcialmente disminuidas, de forma severa la capacidad para controlar sus impulsos y de forma moderada la capacidad para percibir la realidad y actuar en consecuencia”.

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+