O Xulgado declara a extinción dos contratos de Isidro 1952 con 82 traballadores

Información
Localidades de Galicia | 26 Mayo 2020 | 2553 Votos | Correo electrónico | Imprimir

O Xulgado do Mercantil número 1 da Coruña declarou a extinción dos contratos de traballo que vinculaban á concursada Isidro 1952 con 82 traballadores, cada un dos cales será indemnizado con cargo á masa –sen prexuízo das obrigas do Fogasa- nas cantidades que se corresponden con vinte días de salario por ano de servizo, cun máximo de doce mensualidades.

 

 

A maxistrada considera acreditadas as causas económicas e produtivas motivadoras da medida interesada pola Administración Concursal, consistente na extinción colectiva dos contratos dos 82 traballadores. “Non hai motivos para apreciar neste caso indicio algún de dolo, fraude, coacción ou abuso de dereito”, indica a xuíza no auto, no que destaca que da documentación achegada “se desprende a diminución persistente no nivel de ingresos ordinarios ou de vendas da concursada”.

 

No exercicio 2018, segundo o auto, as vendas reducíronse nun 12´37 % respecto ao exercicio anterior e, no ano 2019, vendeuse un 26 % menos que no 2018. Por outra banda, LIDL, que era o principal cliente da compañía, a finais de 2017 comunicou a súa intención de diversificar a rede de provedores. “Iso supuxo que no ano 2018 se reducisen os pedidos desta empresa e tivese lugar unha baixada acusada das vendas, que se fixo especialmente acusada a partir de maio de 2019”, sinala a xuíza, quen salienta que o descenso do volume de vendas e da produción “obriga a axustar os recursos humanos ás necesidades produtivas”.

***

El Juzgado declara la extinción de los contratos de Isidro 1952 con 82 trabajadores

 

26/05/2020.- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha declarado la extinción de los contratos de trabajo que vinculaban a la concursada Isidro 1952 con 82 trabajadores, cada uno de los cuales será indemnizado con cargo a la masa –sin perjuicio de las obligaciones del Fogasa- en las cantidades que se corresponden con veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.

 

La magistrada considera acreditadas las causas económicas y productivas motivadoras de la medida interesada por la Administración Concursal, consistente en la extinción colectiva de los contratos de los 82 trabajadores de la plantilla. “No hay motivos para apreciar en este caso indicio alguno de dolo, fraude, coacción o abuso de derecho”, indica la jueza en el auto, en el que destaca que de la documentación aportada “se desprende la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas de la concursada”.

 

En el ejercicio 2018, según el auto, las ventas se redujeron en un 12´37 % respecto al ejercicio anterior y, en el año 2019, se vendió un 26 % menos que en el 2018. Por otra parte, LIDL, que era el principal cliente de la compañía, a finales de 2017 comunicó su intención de diversificar la red de proveedores. “Ello supuso que en el año 2018 se redujesen los pedidos de esta empresa y tuviese lugar una bajada acusada de las ventas, que se ha hecho especialmente acusada a partir de mayo de 2019”, señala la jueza, quien subraya que el descenso del volumen de ventas y de la producción “obliga a ajustar los recursos humanos a las necesidades productivas”.

social youtube xornalgalicia   feed-image