Información
Localidades de Galicia

A Audiencia de Lugo decreta o sobresemento provisional e arquivo das actuacións respecto ao ex-alcalde de Lugo no caso da adxudicación do guindastre municipal

Información
27 Septiembre 2018 310 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo acordou o sobresemento provisional e arquivo das actuacións respecto ao ex‑alcalde de Lugo José López Orozco dentro do caso que investiga supostos subornos dunha empresa para conseguir a adxudicación do contrato do guindastre municipal. A sala estima parcialmente o recurso presentado polo ex‑rexedor porque "ningún dato, salvo unha manifestación de referencia", apunta a que recibise "cantidade ningunha como contraprestación en efectivo pola adxudicación do contrato do servizo do guindastre e, polo tanto, de maneira indirecta, a probar a súa participación no favorecemento da súa adxudicación".

 

A investigación sobre o seu patrimonio, segundo a Audiencia, "non reflicte ningún incremento digno de mención". O tribunal, ademais, subliña que "no presente caso ningún indicio se avala con corroboración periférica ningunha", á vez que insiste en que "ningún dato avala" que o diñeiro que presuntamente entregaba a empresa adxudicataria tivese como "destino real a persoa de López Orozco". O auto contra o que se recorre tamén apunta á existencia de irregularidades na concesión da licenza de primeira utilización e de actividade para a instalación e apertura do establecemento dedicado a depósito temporal de automóbiles. "Tal e como se desprende das manifestacións e mesmo da documental que consta nos autos, o alcalde tiña delegadas esas atribucións, polo que non poden vincularse esas posibles irregularidades administrativas cun tratamento de favor dispensado por López Orozco no procedemento de concurso para a adxudicación do servizo do guindastre", indica a Audiencia Provincial.

En canto aos agasallos recibidos polo recorrente, o tribunal sinala que "toda esa actividade se reduce á recepción dun agasallo efectuado por unha persoa vinculada á adxudicación do guindastre por importe de 174 euros", polo que destaca que "sobra toda invocación aos denominados agasallos de cortesía sobre os que xa se pronunciou o TSXG e o Tribunal Supremo". A Audiencia tamén recalca que a "mera suxestión" é insuficiente para imputarlle ao recorrente un delito de tráfico de influencias, pois "nas conversacións dicíase se podía entrevistar para un suposto posto de traballo, e mesmo noutros supostos non prosperou a petición que se solicitaba sobre un traballador concreto".

 

***

 

La Audiencia de Lugo decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto al exalcalde de Lugo en el caso de la adjudicación de la grúa municipal

27/09/18.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto al exalcalde de Lugo José López Orozco dentro del caso que investiga supuestos sobornos de una empresa para conseguir la adjudicación del contrato de la grúa municipal. La sala estima parcialmente el recurso presentado por el exregidor porque "ningún dato, salvo una manifestación de referencia", apunta a que hubiera recibido "cantidad alguna como contraprestación en efectivo por la adjudicación del contrato del servicio de la grúa y, por ende, de manera indirecta, a probar su participación en el favorecimiento de su adjudicación". 

La investigación sobre su patrimonio, según la Audiencia, "no refleja ningún incremento digno de mención". El tribunal, además, subraya que "en el presente caso ningún indicio se avala con corroboración periférica alguna", al tiempo que insiste en que "ningún dato avala" que el dinero que presuntamente entregaba la empresa adjudicataria tuviese como "destino real la persona de López Orozco". El auto recurrido también apunta a la existencia de irregularidades en la concesión de la licencia de primera utilización y de actividad para la instalación y apertura del establecimiento dedicado a depósito temporal de automóviles. "Tal y como se desprende de las manifestaciones e incluso de la documental obrante en autos, el alcalde tenía delegadas esas atribuciones, por lo que no pueden vincularse esas posibles irregularidades administrativas con un tratamiento de favor dispensado por López Orozco en el procedimiento de concurso para la adjudicación del servicio de la grúa", indica la Audiencia Provincial. 

En cuanto a los regalos recibidos por el recurrente, el tribunal señala que "toda esa actividad se constriñe a la recepción de un regalo efectuado por una persona vinculada a la adjudicación de la grúa por importe de 174 euros", por lo que destaca que "huelga toda invocación a los denominados regalos de cortesía sobre los que ya se ha pronunciado el TSXG y el Tribunal Supremo". La Audiencia también recalca que la "mera sugerencia" es insuficiente para imputarle al recurrente un delito de tráfico de influencias, pues "en las conversaciones se decía si podía entrevistar para un supuesto puesto de trabajo, e incluso en otros supuestos no prosperó la petición que se interesaba sobre un trabajador concreto". ​