Información
Localidades de Galicia

Un Xulgado de Ourense desestima os recursos por indefensión e falta de probas presentados por tres investigados na Operación Zamburiña

Información
27 Septiembre 2018 389 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Xulgado de Instrución número 1 de Ourense desestimou o recurso de reforma interposto por tres investigados na coñecida como Operación  Zamburiña. Contra o auto cabe presentar recurso de apelación ante a Audiencia Provincial. O xuíz argumenta respecto da indefensión alegada por un dos sospeitosos que "deixou pasar máis de seis meses (nalgúns casos máis dun ano)" sen poñer de manifesto "a concorrencia das causas de nulidade invocadas". Así, destaca no auto que tivo acceso "en todo momento ás presentes actuacións", polo que aprecia "un ánimo dilatorio nas alegacións expostas por a parte recorrente". 

 


En canto á instrución conxunta da desaparición de armas na comisaría de policía de Ourense e "o conxunto de feitos delituosos que na actualidade constitúen o feito da presente causa", o maxistrado subliña que había "sospeitas de que os axentes inicialmente investigados tiveran intervención na subtracción/desaparición das pistolas". Sobre a posta en dúbida do traballo realizado polos axentes instrutores da unidade de asuntos internos, o xuíz asegura que é "unha cuestión á que xa se deu cumprida resposta ao longo da presente instrución", polo que se remite "ás resolucións ditadas no seo deste procedemento". 

O titular de Instrución 1 de Ourense destaca no auto que as dilixencias practicadas ata a data son "máis que suficientes para ter plena conciencia de como ocorreron os feitos e de quen son os responsables dos mesmos". Así, advirte de que as probas que propón a representación legal dunha das partes recorrentes "en nada vai cambiar o resultado da presente instrución nin o contido do auto que agora se recorre". 

O auto, en resposta ás alegacións expostas por dous dos investigados, os cales defenden que carecen de indicios suficientes para consideralos responsables dos feitos que se lles imputan, dá "por reproducidos" os argumentos expostos na resolución recorrida. 

***​

 

Un Juzgado de Ourense desestima los recursos por indefensión y falta de pruebas presentados por tres investigados en la Operación Zamburiña

27/09/18.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por tres investigados en la conocida como Operación Zamburiña. Contra el auto cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. El juez argumenta respecto a la indefensión alegada por uno de los sospechosos que "ha dejado pasar más de seis meses (en algunos casos más de un año)" sin poner de manifiesto "la concurrencia de las causas de nulidad invocadas". Así, destaca en el auto que tuvo acceso "en todo momento a las presentes actuaciones", por lo que aprecia "un ánimo dilatorio en las alegaciones expuestas por la parte recurrente". 

En cuanto a la instrucción conjunta de la desaparición de armas en la comisaría de policía de Ourense y "el conjunto de hechos delictivos que en la actualidad constituyen el hecho de la presente causa", el magistrado subraya que había "sospechas de que los agentes inicialmente investigados habían tenido intervención en la sustracción/desaparición de las pistolas". Sobre la puesta en duda del trabajo realizado por los agentes instructores de la unidad de asuntos internos, el juez asegura que es "una cuestión a la que ya se ha dado cumplida respuesta a lo largo de la presente instrucción", por lo que se remite "a las resoluciones dictadas en el seno de este procedimiento". 

El titular de Instrucción 1 de Ourense destaca en el auto que las diligencias practicadas hasta la fecha son "más que suficientes para tener plena conciencia de cómo han ocurrido los hechos y de quiénes son los responsables de los mismos". Así, advierte de que las pruebas que propone la representación legal de una de las partes recurrentes "en nada va a cambiar el resultado de la presente instrucción ni el contenido del auto que ahora se recurre". 

El auto, en respuesta a las alegaciones planteadas por dos de los investigados, los cuales defienden que carecen de indicios suficientes para considerarlos responsables de los hechos que se les imputan, da "por reproducidos" los argumentos expuestos en la resolución recurrida​.