Información
Localidades de Galicia

O TSXG confirma a suspensión do funcionamento da área metropolitana de Vigo

Información
15 Octubre 2018 436 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Sección Segunda da Sala do Contencioso-administrativo do TSXG confirmou a suspensión do funcionamento da área metropolitana de Vigo e de todos os órganos que a compoñen, así como "da eficacia dos seus actos". A sala desestimou, por tanto, os recursos de apelación interpostos polos concellos do Porriño, Moaña, Vigo, Nigrán, Salceda de Caselas, Cangas e Gondomar contra o auto emitido o 5 de abril de 2017 polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Vigo. Contra o fallo cabe presentar recurso de casación.

 

O tribunal incide na resolución en que o “perigo inherente á non adopción da medida de suspensión” solicitada pola Xunta é que o “efecto útil” da posterior sentenza se vería “seriamente debilitado” porque a situación que pretendía evitar a demandante, é dicir, o comezo do funcionamento da área metropolitana de Vigo antes da integración efectiva do transporte urbano no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, “xa se materializou e mantívose durante todo o tempo de tramitación deste procedemento xudicial ata o ditado da sentenza”. ​
Os maxistrados sinalan que, se se permitise que a área metropolitana operase, consentiríase “o exercicio de competencias administrativas con transcendencia para terceiros sen a certeza da legalidade do proceso de constitución da administración que estaría a exercer esas competencias, con grave risco para os principios de seguridade xurídica e de confianza lexítima dos cidadáns na regularidade da constitución das entidades e órganos administrativos cos que se relacionan”.
 
“Sería dificilmente comprensible que non se tutelase polo órgano xudicial a preservación destes principios esenciais e non se suspendese preventivamente o funcionamento dunha entidade administrativa recentemente constituída cando se recorren todos os acordos da súa sesión constitutiva e cando está en cuestión mesmo a procedencia legal de que tal entidade puidese entrar en funcionamento nese momento ou mesmo na data de hoxe”, indica o TSXG. 
 
***
El TSXG confirma la suspensión del funcionamiento del área metropolitana de Vigo
 

15/10/2018.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha confirmado la suspensión del funcionamiento del área metropolitana de Vigo y de todos los órganos que la componen, así como de "la eficacia de sus actos". La sala ha desestimado, por tanto, los recursos de apelación interpuestos por los ayuntamientos de O Porriño, Moaña, Vigo, Nigrán, Salceda de Caselas, Cangas y Gondomar contra el auto emitido el 5 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo. Contra el fallo cabe presentar recurso de casación.

El tribunal incide en la resolución en que el “peligro inherente a la no adopción de la medida de suspensión” solicitada por la Xunta es que el “efecto útil” de la posterior sentencia se vería “seriamente debilitado” porque la situación que pretendía evitar la demandante, es decir, el comienzo del funcionamiento del área metropolitana de Vigo antes de la integración efectiva del transporte urbano en el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, “ya se habría materializado y se habría mantenido durante todo el tiempo de tramitación de este procedimiento judicial”.

Los magistrados señalan que, si se permitiese que el área metropolitana operase, se consentiría “el ejercicio de competencias administrativas con trascendencia para terceros sin la certeza de la legalidad del proceso de constitución de la administración que estaría ejerciendo esas competencias, con grave riesgo para los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima de los ciudadanos en la regularidad de la constitución de las entidades y órganos administrativos con los que se relacionan”.

“Sería difícilmente comprensible que no se tutelase por el órgano judicial la preservación de estos principios esenciales y no se suspendiese cautelarmente el funcionamiento de una entidad administrativa recién constituida cuando se recurren todos los acuerdos de su sesión constitutiva y cuando está en cuestión incluso la procedencia legal de que tal entidad hubiese podido entrar en funcionamiento en ese momento o incluso a fecha de hoy”, indica el TSXG. ​