Información
Localidades de Galicia

DUBIDOSA E NOVA PRETENSIÓN DO RETORNO DE "LOBBIES" Ao SECTOR SERVIZOS.

Información
11 Marzo 2019 261 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A DIRECTIVA BOLKESTEIN SOBRE SERVIZOS, Ou DE QUE LADO ATÓPANSE REALMENTE Os INTERESES DA CIDADANÍA EUROPEA"
Adianto aos lectores, e a maioría das miñas editores coñéceno, que non se atopa entre os pratos do meu gusto: a política, xa que me considero un ultra agnóstico da mesma, pero ás veces non hai máis remedio, si se me permite a licenza, o transmitir sensacións, sobre todo, si a mesma, puidese afectar a mellóralas sociais.


chegou ás miñas mans, Texto e tradución (ODG) do artigo CEO: GRUPOS DE PRESIÓN DE CORPORACIÓNS (creo que unha tradución do inglés máis axustada ao tema, sería en lugar de CORPORACIÓNS, "SECTORES EMPRESARIAIS") ATÓPANSE DETRÁS DA COMISIÓN EUROPEA, Á CARREIRA POLO PODER SOBRE Os SERVIZOS. (14.2.19).
Título en inglés: VETO POWER TO PLEASE LOBBYSTS.
A medida que transcorre o tempo, vanse acendendo as alarmas, sobre todo nas Administracións locais, ante unha especie de dictado con carta de natureza europea sobre como habería de "marcarse o paso" ante novos bríos observados na ata agora prácticamente durmiente, Directiva, 123/2006, cun obxectivo principal: os servizos municipais e estatais.
Dita Directiva na súa promulgación (2006), provocou masivas potestas en varios Estados UE, polo que supoñía unha inexplicable intromisión no ámbito social, ademais dos poderes que se pretendían outorgar á Comisión, sendo aprobada mediante previos recortes o seu contido, ante o exacerbamiento da poboación.
Facía tempo que non escoitaba, nin lía, mensaxes de esquerdas e modernos verdes, coa virulencia sonora que ás veces surcan os nosos asfaltos, con percusión reforzada, anunciando como tambores e redoblantes, a presenza amenazante dos "lobbies".
Enmadejado, o seu contido neo liberal, chéganos baixo o manto de certos sectores, con enfoques destinados á pretensión de favorecer a liberdade de establecemento e libre circulación de servizos entre os Estados Membros da Ou.E.
Pero bo, non se atopaban estes principios xa legislados, asumidos e superados"
Polo menos, sóanme a nivel europeo, da época da Escolástica Medieval.
En conjunción co anterior, tamén me sorprenderon algunhas reaccións sobre o presente tema, por exemplo, A COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E A COMPETENCIA, convocando unhas Xornadas en Madrid, os próximos 12 e 13 de marzo, e que levan por sugerente título, respectivamente: A URXENTE REGULACION DOS LOBBIES e O DENUNCIANTE DESAMPARADO.
Outra alarma, constituír as declaracións do Sr.Draghi, e o posible pánico a outra crise europea condimentada co atraso da subida dos tipos de interese, e adicionais facilidades á Banca.
Probablemente soaría como bo titular desta Columna, GOLPE DE ESTADO NA COMISIÓN EUROPEA SOBRE O SECTOR SERVIZOS", pero resístome a crelo, e que segundo o citado Texto, podería ver incrementado os seus poderes respecto de os servizos municipais e estatais, mediante accesos a determinados arquivos e documentos, con obxecto de aplicar a enorme influencia de grandes grupos empresariais de presión sobre unha proposta en ciernes.
A permisividad da Comisión neste sentido, podería permitir as restricciones de tomas de decisión democráticas sobre aspectos como vivenda, distribucións e servizo de auga, gas, electricidade, residuos, etc. así como a planificación de carácter local, tendo as autoridades ante si, unha auténtica revolución procedimental en 79 sectores, os cales hanse vito afectados por notificaciones entre 2010 e 2015, así como documentos reveladores de estreita colaboración entre o departamento responsable do procedemento e grupos de presión do sector industrial.
Pero vai sendo hora de que contemplemos aos distintos protagonistas nesta especie de triángulo das Bermudas:
Da Comisión Europea, e aos seus miles de funcionarios con magníficos salarios, folga a súa presentación.
Tres grandes grupos, prol lobbies: 1). BusinessEurope 2).EuroCommerce e 3).EuroChambres.
A primeira, B.E. é un grupo de presión, representativa de grupos empresariais e multinacionais.
Declarou dedicar en 2017, uns catro millóns de euros en actividades de presión política, empregando a distintas persoas, as cales gozaban dun pase de acceso permanente ao Parlamento Europeo.
En canto á Directiva que nos ocupa, solicitou a existencia dunha obrigación de "notificaciones" estrictamente pensadas para novas regulaciones e medidas que afecten ás compañías de servizos.
O xigante industrial solicitou á Comisión, aumentar a efectividad do laxo procedemento existente en cuestión de notificaciones na Directiva Bolkestein 2006, argumentando que toda nova lei, normativa ou disposición administrativa, que afecte a compañías de servizos debe ser evaluada pola Comisión en relación á súa compatibilidad coa lexislación Ou.E. mentres a Comisión evalúa novas disposicións.
Un informe de posición encomia á Comisión pola súa decisión de ir mais alá da liña clásica de asegurar unha mellor ejecución da Directiva de Servizos e a súa proposta de retirar as barreiras administrativas, regulatorias e outras.
As pretensións de B.E, na maioría das ocasións refírense ás propostas relativas de melloras en políticas sociais, que poidan representar obstáculos empresariais.
O citado Grupo, é un de os" lobbies" máis próximo da Comisión á hora de promover o procedemento de "notificación", sobre as propostas da administración local, consistente, repetimos unha vez máis, en poder incidir nas novas regulaciones e medidas que afecten ás compañías de servizos.
A segunda, EUROCOMMERCE, grupo de presión do sector minorista e outras empresas comerciais, declarou gastar en 2017, ata 1,5 millóns de euros en actividades de presión e igualmente con 18 persoas con acreditación permanente de acceso ao P.E.
Entre os seus membros atópanse British e French Retal Consortiums, así como Carrefour, Amazon, Ikea e outros.
Suxire, que a falta da mencionada "comunicación" por parte das entidades locais á Comisión, debería conllevar unha sanción grave.
Engade, que os procedementos de autorización de establecementos minoristas deben estar incluídos no ámbito da Directiva, probable ferramenta de futuro para evitar restricciones ás súas empresas membros que inclúen grandes cadeas de supermercados.
En bastantes países UE, introducíronse normas locais que limitan o número de grandes superficies de hipermercados no extrarradio, a fin de protexer o pequeno comercio.
O terceiro grupo en discordia: EuroChambres, a Asociación de Cámaras de Comercio e Industrias Europeas, declarou 1.400.000 euros en actividades políticas de presión e con parecido número de persoas dedicadas ao mesmo, pero cun número inferior de pases privilexiados.
Interesouse no seu momento, achega do "contido das notificaciones", respondendo a Comisión, que ditas "notificaciones" iniciais, referiríanse a documentación de apoio e medidas adoptadas, as cales serían compartidas coas partes interesadas mediante interfaz en liña, onde habería tamén unha opción para que as partes puidesen manifestar as súas observacións.
O documento é extenso, pero bastaría nestes momentos con recordar que España nos fastos de 1992 e as súas previas escaramuzas económicas, cando tiñamos sobre as nosas cabezas o dourado corno da abundancia dos Fondos de Investimento, os Estructurales e algunhas cantas máis prebendas, xa mantivo a súa man asida ás que galantemente guiaban os seus pasos aos "lobbies" daquela época.
Observamos, o que para unha parte resulta ser bo respecto de o que se ten previsto acometer, para a outra, son prácticamente tropelías, debendo ter en conta, ademais, o crisol de culturas europeas que o compoñen e aquilo: de que cada un pretende levar a auga á súa molino, o cal significa preocuparse únicamente dos seus propios intereses......
Pregunta alguén pode aclarar o lado en que se atopan os intereses da cidadanía europea".


 Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Jesús Antonio Rodríguez Morilla                                                                                                    Web:     www.modificadosobraspublicas.com Doctor en Derecho (Cum Laude) Diplomado en Estudios Avanzados U.E.      608659939 Caballero de Mérito por Real Orden Noruega