O TSXG ordena repetir as votacións das eleccións municipais nunha mesa de Burela

Información
Lugo | 27 Junio 2019 | 1015 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección primeira da Sala do Contencioso-administrativo do TSXG acolleu o recurso interposto por Burela Sempre contra o acordo da Xunta Electoral de Zona de Mondoñedo relativo á proclamación de electos na circunscrición electoral de Burela, correspondente ás eleccións municipais celebradas o pasado 26 de maio. En consecuencia, o alto tribunal acordou declarar nula a elección celebrada na Mesa Electoral 1.5.U de Burela e ordenou efectuar unha nova convocatoria para que se repita a votación nesa mesa no prazo de tres meses.

 

Na sentenza, a Sala indica que se descoñece se algún dos votos declarados nulos nesa mesa podía favorecer á formación política recorrente, é dicir, se algún deses votos ía destinado a ela. “O único que se sabe é que as papeletas desapareceron e que de lle favorecer tan só unha delas, a formación política tería representación no municipio de Burela cun concelleiro”, salienta o TSXG.

Os maxistrados conclúen que se produciu “unha evidente irregularidade e incumprimento” por parte da mesa electoral, que estaba “obrigada a non destruír as papeletas ás que se negou validez, as cales se tiñan que unir á acta de escrutinio e arquivarse con ela, unha vez rubricadas polos membros da mesa”.

“Non se puido comprobar o contido real dos votos nulos, e por tanto, non se puido coñecer a verdadeira vontade dos seis electores que os emitiron. Pero si sabemos que se un deles se declarase válido e se dirisexe á formación política recorrente, se alteraría a composición da Corporación municipal, pois obtería un concelleiro en detrimento doutra formación política (BNG), que o perdería”, sinala o tribunal. A sentenza é firme, pois contra ela non cabe recurso.

***

El TSXG ordena repetir las votaciones de las elecciones municipales en una mesa de Burela

27/06/2019.- La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha estimado el recurso interpuesto por Burela Sempre contra el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Mondoñedo relativo a la proclamación de electos en la circunscripción electoral de Burela, correspondiente a las elecciones municipales celebradas el pasado 26 de mayo. En consecuencia, el alto tribunal ha acordado declarar nula la elección celebrada en la Mesa Electoral 1.5.U de Burela y ha ordenado efectuar una nueva convocatoria para que se repita la votación en esa mesa en el plazo de tres meses.

En la sentencia, la Sala indica que se desconoce si alguno de los votos declarados nulos en esa mesa podía haber favorecido a la formación política recurrente, es decir, si alguno de esos votos iba destinado a ella. “Lo único que se sabe es que las papeletas han desaparecido y que de favorecerle tan solo una de ellas, la formación política actora hubiese obtenido representación en el municipio de Burela con un concejal”, subraya el TSXG.

Los magistrados concluyen que se ha producido “una evidente irregularidad e incumplimiento” por parte de la mesa electoral, que estaba “obligada a no destruir las papeletas a las que se hubiera negado validez, las cuales tenían que haberse unido al acta de escrutinio y archivarse con ella, una vez rubricadas por los miembros de la mesa”.

“No se ha podido comprobar el contenido real de los votos nulos, y por tanto, no se ha podido conocer la verdadera voluntad de los seis electores que los emitieron. Pero sí sabemos que si uno de ellos fuese declarado válido y estuviese dirigido a la formación política actora, se alteraría la composición de la Corporación municipal, pues obtendría un concejal en detrimento de otra formación política (BNG), que lo perdería”, señala el tribunal. La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600