Información
Portada

Os peores augurios que "non quere ver o Goberno de Feijóo" se confirman coa certificación de Augas de Galiza da contaminación de todos os ríos arredor da mina de Touro-O Pino

Información
04 Junio 2018 1636 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

contaminacionminadetoruroPPdeG feijooEn resposta a unha solicitude de informaci√≥n ambiental cursada por ADEGA o 9 de abril e dirixida a Augas de Galiza, solicitando co√Īecer as anal√≠ticas de augas realizadas nos puntos de control de vertidos, de aforo, de calidade das augas, captaci√≥ns etc. na contorna da antiga mina de Touro, Augas de Galiza respostou achegando numerosos datos anal√≠ticos tanto das diversas estaci√≥ns de control como de mostraxes de verteduras.

√Ā vista destes datos p√≥dese concluir que a pr√°ctica totalidade dos cursos de auga que arrodean a antiga explotaci√≥n mineira de Touro-O Pino amosan contaminaci√≥n por metais pesados e alta acidez, afectando √° calidade das augas superficiais e soterradas nunha extensi√≥n m√≠nima de 65 km2 na contorna da mina, cando menos dende os √ļltimos 10 anos. Estaci√≥ns de control de calidade: augas superficiais e soterradas fortemente contaminadas


 
Polo que atinxe √°s augas soterradas (estaci√≥n de control 14.GW.0590 no rego de Pucheiras) a calidade ambiental √© moi baixa debido √° presenza de substancias prioritarias (RD 817/2015) como o Cd ‚Äďperigosa prioritaria-  e o Ni ‚Äďprioritaria-, al√©n da continua superaci√≥n das medias anuais de Cu e Zn -substancias preferentes-, as√≠ como dunha alta acidez. Outros metais relacionados cos criterios sanitarios para a auga de consumo (RD 140/2003), como o Mn, o Fe e o Al superan tam√©n os valores param√©tricos m√°ximos fixados. Esta contaminaci√≥n por metais pesados das augas soterradas est√©ndese no tempo at√© a actualidade xa que recentes ensaios realizados entre 2017 e 2018 seguen amosando altas cantidades de Cu e Zn (substancias preferentes).  

Os resultados da estaci√≥n que monitoriza a captaci√≥n de augas superficiais para consumo humano (c√≥digo 14.RW.05.160 no r√≠o La√Īas) amosan tam√©n a superaci√≥n en dous anos (2010 e 2013) dos n√≠veis de Cd (substancia perigosa prioritaria), con picos de pH √°cido en 2011. Fe, Al e Mn amosan tam√©n valores param√©tricos altos en diversos anos at√© 2016. A√≠nda que nos dous √ļltimos anos mostreados (2017 e 2018) os indicadores de calidade son normais, a perigosidade, persistencia e car√°cter bioacumul√°bel dalg√ļns metais pon en cuesti√≥n a calidade dos subministros locais e far√≠a recomend√°bel monitorizar as pos√≠beis consecuencias do consumo destas augas na sa√ļde da poboaci√≥n.  

O Programa Operativo R√≠os disp√≥n dunha estaci√≥n de control (D_610) no treito medio r√≠o La√Īas augas abaixo da corta de Arinteiro. Os datos anal√≠ticos amosan recentes picos de pH √°cido (3,63 unidades en 2017) con superaci√≥ns dos valores param√©tricos de Al e Mn en todos os anos dos que hai datos. A√≠nda que estas substancias non est√°n incluidas no RD 817/2015 que fixa as NCA (normas de calidade ambiental) p√≥dese concluir que non cumpren cos criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano (RD 140/2003), polo que para a s√ļa utilizaci√≥n no subministro dom√©stico precisar√≠ase dunha intensa depuraci√≥n.  

A √ļltima estaci√≥n da rede de control de calidade corresponde ao programa de control de vixianza en r√≠os e sit√ļase no r√≠o Ulla (R_ULLA) 7 km augas arriba do desaugue do Brandelos. Det√©ctanse picos de Fe en dous anos, 2008 e 2013. Chama a atenci√≥n a non monitorizaci√≥n das substancias contaminantes prioritarias e preferentes regulamentadas no RD 817/2015 ag√°s no √ļtimo ano do que se aportan datos (2016), cunha anal√≠tica de As e de Cu. Tampouco aparece analisado o Mn, un metal que nas estaci√≥ns anteriores amosou frecuentes superaci√≥ns dos valores param√©tricos. Concl√ļese que os datos anal√≠ticos son insuficientes para valorar a calidade das augas do Ulla neste punto e a s√ļa evoluci√≥n no tempo, as√≠ como s√ļa situaci√≥n na actualidade.

Mostraxes de vertidos: enxurrada de metais pesados baixan dende a mina ao Ulla
Atendendo agora aos resultados analíticos dos puntos de vertido:

No r√≠o Ulla aparecen importantes concentraci√≥ns de Cu e de Zn (substancias preferentes) con cantidades de Al e Mn tam√©n por riba dos valores param√©tricos en todos os puntos e de Al nun. Algunha destas superaci√≥ns, caso do punto de mostraxe MR-00700, situado 20 m augas abaixo da desembocadura do Brandelos prod√ļcese en an√°lises recentes (marzo de 2018). Estes datos, correspondentes ao curso medio do r√≠o Ulla, confirman a mobilizaci√≥n de importantes cantidades de metais pola rede fluvial tributaria dende as antigas cortas mineiras (a de Bama, a m√°is de 12 km dende a desembocadura do Brandelos e de Arinteiro, a m√°is de 10 km dende o desaugue do La√Īas), cando menos dende 2011 at√© a actualidade. 

A bac√≠a do r√≠o Brandelos caracter√≠zase por unha intensa contaminaci√≥n por substancias preferentes, fundamentalmente Cu e Zn sobardando os m√°ximos na maior√≠a dos puntos de mostraxe, e unha moi alta acidez cun m√≠nimo de 3,57 unidades, que persiste en an√°lises recentes. Sosp√©itase tam√©n da presenza de substancias prioritarias como o Pb por riba do permitido nos regos das Minas, Felisa, Pucheiras e no propio r√≠o Brandelos. Pos√≠bel presenza tam√©n de As no rego dos Torreis e Cr VI (Pucheiras e Torreis). Subli√Īar a recente superaci√≥n (decembro de 2017) no propio r√≠o Brandelos dos valores de fenois (substancias perigosas prioritarias), a√≠nda que non figuran desglosadas por especies; as√≠ como de Hg en tres puntos de mostraxe e de cianuros en 2. Outros metais como o Fe, Al, Mn e compostos como os sulfatos amosan frecuentes superaci√≥ns dos valores param√©tricos en todos os cursos de auga desta sub-bac√≠a, que drena tanto a antiga corta de Bama como a de Arinteiro.  

A bac√≠a do r√≠o La√Īas, que drena unicamente a corta de Arinteiro amosa unha problem√°tica similar ao Brandelos: o Pb (substancia prioritaria) ten presenza en todos os cursos, cunha superaci√≥n segura no Portapego. Intensa contaminaci√≥n por Cu e Zn, especialmente nos regos Portapego e de Barral, que son os que drenan directamente a corta de Arinteiro. √Č precisamente o rego Portapego o que amosa unha contaminaci√≥n m√°is intensa, dando os n√≠veis m√°is altos de metais pesados (substancias prioritarias, preferentes, e valores param√©tricos de Fe, Mn e Al) e o maior pico de acidez (2,32 unidades) de todos os cursos analisados. A achega de contaminantes que dende os regos de Barral e Portapego se inxectan atrav√©s do La√Īas na bac√≠a do Ulla provoca a aparici√≥n de cantidades significativas de metais mesmo a m√°is de 10 km augas abaixo da antiga corta de Arinteiro, e coa explotaci√≥n inactiva.

Fracaso dos tratamentos de rexeneración dos regos contaminados pola mina
Os resultados anal√≠ticos das "canles sometidas a tratamentos de rexeneraci√≥n‚ÄĚ (sic) amosan a persistencia de altos n√≠veis de metais pesados mesmo despois dos supostos ‚Äútratamentos‚ÄĚ.
Na sa√≠da da balsa de Argumil, todas as anal√≠ticas de augas amosan cantidades moi importantes de Cu, Zn, Fe, Mn,  Al, sulfatos e condutividade, todos eles por riba das medias anuais e valores param√©tricos, con pos√≠bel superaci√≥n tam√©n do Pb, Cr VI e As, e valores de pH hiper√°cidos, equipar√°beis a regos de ambientes extrem√≥filos.
A ineficacia dos tratamentos de rexeneraci√≥n ponse en evidencia nos resultados das mostraxes de vertidos no rego Portapego. Nesta canle, sup√©ranse os valores de Pb (substancia prioritaria) tanto antes cono no propio tratamento. Cu e Zn est√°n por riba das medias anuais tanto antes como despois do tratamento, ao igual que os valores param√©tricos do Fe, Mn e Al. A acidez √© extrema en todos os puntos de mostraxe, cun pico m√≠nimo de 2,52 unidades 200m augas abaixo do surximento do Portapego, m√°is √°cido a√≠nda que antes do ‚Äútratamento‚ÄĚ.
Para o rego Felisa, sometido tam√©n a unha suposta rexeneraci√≥n, acontece algo similar que para o Portapego: substancias preferentes (Cu e Zn) sempre por riba das medias anuais; pos√≠bel presenza de Pb (substancia prioritaria) as√≠ como de As e Cr VI;  e exceso de Fe, Mn, Al e sulfatos en todos os puntos de mostraxe. Tam√©n o pH √© hiper√°cido, cun pico m√≠nimo de 2,8 unidades augas abaixo do tratamento!
As escorrentías da balsa de Vieiro amosan unha situación parecida á rexistrada na balsa de Argumil: níveis de Cu, Zn, Fe, Mn e Al por riba dos respeitivos límites, aínda que cunha acidez máis moderada. Finalmente, os rebouses da balsa de Bama debuxan unha situación similar á da balsa de Vieiro.

A mina, aínda pechada, é a principal fonte de contaminación por metais pesados do Ulla
Estes resultados confirman o xa apontado polas analíticas realizadas por ADEGA en datas recentes (novembro de 2017) en dous puntos (regos Pucheiras e Portapego), e debuxan unha preocupante situación. A contaminación das bacias fluviais que drenan as antigas cortas de Bama e Arinteiro é patente (ver mapa interpretativo), abranguendo uns 65 km2 de territorio, con afectación ao curso medio do río Ulla.
Constátase o fracaso dos supostos tratamentos de rexeneración, de xeito que as antigas labores e instalacións da mina de cobre de Touro-O Pino seguen a ser unha fonte continua de contaminación das augas superficiais e soterradas. Esta instalación, hoxe pechada, converteuse na principal fonte de contaminación por metais pesados na bacía do río Ulla.

ADEGA esixe a Augas de Galiza e á consellaría de Medio Ambiente que denegue a autorización do novo proxecto mineiro e depure as oportunas responsabilidades pola continua contaminación das augas durante anos.
O contrario significar√≠a un inxustific√°bel favoritismo cunha empresa cuxa actividade sup√≥n un risco certo para a sa√ļde ambiental e cidad√°. Unha administraci√≥n que vela polos intereses xerais non deber√≠a tampouco permitir unha ameaza deste cal¬°bre sobre un importante sector econ√≥mico que d√° emprego a milleiros de persoas na r√≠a da Arousa.

 


La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago Ana L√≥pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S√°nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci√≥n p√ļblica del PPdeG su nombre y cargos p√ļblicos.."  y de postre METERLO EN LA C√ĀRCEL UN M√ćNIMO DE CUATRO A√ĎOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p√ļblicos a dedo y sin concurrencia p√ļblica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P√ļblico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci√≥n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg√ļn Javier Marzal Mercader  los funcionarios p√ļblicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art√≠culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el ¬ęnegocio¬Ľ de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del a√Īo 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a√Īo 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d√≠a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci√≥n p√ļblica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T√©cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d√≠a despu√©s de estas fechas el Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum√°ndose asi a su excompa√Īera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci√≥n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T√©cnico emite resolucion informando de las subvenciones p√ļblicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos√© Carlos Mill√°n Calenti √© coordinador dun dos 22 grupos que compo√Īen a agrupaci√≥n,importe total concedido a agrupaci√≥n 500.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 100.000 ‚ā¨ no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci√≥n c√≥ expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 70.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 17.500 ‚ā¨ no ano 2014 e 2016 e de 35.000 ‚ā¨ no 2015) (DOG n√ļm. 202, 24.11.2017), en relaci√≥n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 200.000 ‚ā¨ (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 ‚ā¨).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr√°mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos√© Alberto D√≠ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill√°n Calenti no recibi√≥ ninguna subvenci√≥n p√ļblica ni pertenece a ning√ļn equipo de investigaci√≥nCopia descargable. 

Solicitada petici√≥n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d√≠a de hoy ( para no "fastidiarle el tr√°mite de la querella criminal al Sr Rafael √Ālvaro Mill√°n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver √ļltimas amenzas de m√°s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes√ļs Palmou y Enrique Losada Puerto Coru√Īa..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci√≥nTama√Īo
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

O Concello sortea convites para presenciar os Fogos do Apóstolo dende o espazo para convidados

O Concello de Santiago sortea este ano 15 convites dobres (agraciado/a e acompa√Īante) para presenciar o espect√°culo luminoso..

RUTA XEOL√ďXICA DO MUNICIPIO NA PEN√ćNSULA DE MONTEFERRO

O Concello de Nigr√°n ofrece este martes 16 de xullo a s√ļa primeira ruta xeol√≥xica do municipio na pen√≠nsula de Monteferro,..

Otros articulos relacionados.....

Que te√Īen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env√≠anos los datos a holgazan@acci√≥nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+