Información
Portada

TRINTA E DOUS ANOS DA DELICTUAL OPERACI√ďN COLUMNA, CONTRA TODO O POBO ESPA√ĎOL, FEITA DESDE O PODER CORRUPTO CONTRA TODA A POBOACI√ďN

Información
27 Febrero 2019 834 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Denunciabamos a corrupci√≥n, e ningu√©n cr√≠a o que diciamos , hoxe est√° claro e palpable que por desgraza ti√Īamos raz√≥n, as mafias apoder√°ronse do estado "Cabo Rosa" Manuel Rosa Recorda Promotor da UDGC. Preso na Espa√Īa Democr√°tica sen garant√≠as xudiciais pola Xustiza Militar nove anos e medio.

 

Trinta e dous anos --32-- aniversario das detenci√≥ns e procesamiento por Sedici√≥n Militar, delito imposible ao solicitar permiso para solicitar unha Asociaci√≥n Profesional. O Tribunal Constitucional de Espa√Īa declarouna legal.Trinta e dous anos da delictual OPERACI√ďN COLUMNA, contra todo o pobo Espa√Īol, feita desde o poder corrupto contra toda a poboaci√≥n.

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recorda Promotor da UDGC. Preso na Espa√Īa Democr√°tica sen garant√≠as xudiciais pola Xustiza Militar nove anos e medio.

Pr√≥ximos a cumprirse os trinta e dous -32-- anos da ABERRACI√ďN XUR√ćDICA E POL√ŹTICA m√°is atroz , que un cidad√°n ou estado alg√ļn soporte en DEMOCRACIA, como foron as detenci√≥ns de centos de compa√Īeiros da Garda Civil acusados de SEDICI√ďN MILITAR , polo exercicio dun dereito fundamental como √© o dereito de ASOCIACI√ďN; prop√≥√Īome recordar en primeira persoa a mi√Īa historia que pode parecer propia dun pa√≠s totalitario e sen dereitos humanos de tipo alg√ļn.

Como a mi√Īa historia hai moitas m√°is e agora exp√≥√Īoa, porque a√≠nda seguimos clamando no deserto, xustiza e reparaci√≥n. Era un vinte -20-- de Setembro de 1986, estaba todo moi meditado, proles e contras dun franquismo que enquistado e larvado cobardemente quer√≠a sobrevivir na Garda Civil, como √ļltimo fort√≠n dos que se pasaban e seguen pas√°ndose a Constituci√≥n Espa√Īola de 1.978, polo forro das entrepiernas, pretendendo simular unha democracia onde non hab√≠a m√°is que personaxes de sempre unidos polo bot√≠n na cueva de Al√≠ Baba e os catrocentos ladr√≥ns. Era chegado o momento e sobre as trece horas --13'00-- horas, por conducto reglamentario, con nome e apelidos, no Posto de Especialista Fiscal de Sevilla. Extensa e resumida exposici√≥n legislativa, facendo ver que como membro das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a "duo"co Corpo Nacional de Polic√≠a, eramos POLIC√ćAS e como tales correspond√≠anos o DEREITO ASOCIATIVO PROFESIONAL.

Ese d√≠a co chamado "O DEREITO DE PETICI√ďN" individual --art.29.1CE-- dirixinme por escrito ao que por aquel ent√≥n era o Secretario de Estado do Ministerio do Interior, Excmo. Sr. RAFAEL BEIRA, militante do PSOE, que m√°is tarde non s√≥ resultou ser militante do PSOE, sen√≥n tam√©n condenado por supostos actos delituosos da banda GAL, que desde o estado ocupouse de cometer delitos polos que foi condenado e sen saber os motivos polos que ata o d√≠a de hoxe non foi supuestamente executadas as s√ļas sentenzas, d√°ndolle un trato privilexiado sen motivo aparente alg√ļn.

Foi sobre as dezanove horas --19'00-- cando me atopaba no centro de Sevilla, na Cafeter√≠a Am√©rica, co Deputado Andaluz RAFAEL FERNANDEZ PI√ĎAR e o seu asistente, onde fun detido e torturado, por SEDICION MILITAR, delito IMPOSIBLE; doutra banda, polo Tenente dos Servizos Especiais da Garda Civil, Arturo do Barco, co seu grupo de nazis, en uni√≥n do Capit√°n do Servizo de Informaci√≥n, chamado Trigo e Sarxentos que con total impunidade cometeron actos dos m√°is deleznables e ilegais, contra o meu e contra toda a mi√Īa familia. Toda unha rehala de malhechores, premiados co ascenso por tan viles fechor√≠as , auxiliados nas torturas polo Capit√°n C√°ceres e Tenente Ruz.

Quixeron cortar de ra√≠z un DEREITO FUNDAMENTAL DAS PERSOAS, o asociativo, que ningu√©n pod√≠a frear, a√≠nda que a INXUSTIZA, de trinta e dous anos -32-- despois, permaneza tal como o primeiro d√≠a, o que hoxe se est√° demostrando ser coa OPERACI√ďN COLUMNA, un TERRORISMO DE ESTADO, de incalculables tent√°culos e consecuencias pol√≠ticas, a√≠nda sen esclarecer, pero que "sen pr√©sas pero sen pausa , "deber√°n ser esclarecidos, para que o imperio da LEI, non sexa algo oco, como ata a presente acontece, polo DESVIO DE PODER dos mesmos de sempre que nunca deixaron de mandar en Espa√Īa, cuxo obxectivo era cambiar todo para que todo seguise igual

Os Gardas Civ√≠s xente do pobo, apostaramos pola Democracia e polo estado de dereito, ti√Īamos moi claro que nos debiamos a toda a sociedade e aos valores propios dun estado de dereito, para iso apostamos pola democracia e porque o aire da vigente constituci√≥n do ano 1978 entrase de cheo na Benem√©rita. Era chegada a hora de dar un paso √° fronte e solicitar e esixir unha Asociaci√≥n para que os recursos humanos da Garda Civil fosen tidos en conta, para ter consideraci√≥n e dar un servizo de excelencia aos nosos cidad√°ns e veci√Īos, non en balde os Gardas Civ√≠s somos fillos de traballadores e familias pobres.
.
Fai anos denunciabamos a corrupci√≥n, e ningu√©n cr√≠a o que diciamos , hoxe est√° claro e palpable que por desgraza ti√Īamos raz√≥n, que as Instituci√≥ns foran ocupadas por aut√©nticas mafias que carec√≠an de valores, de respecto e sobre todo de conciencia de servizo aos seus cidad√°ns.

√Č imprescindible a formaci√≥n dunha "Comisi√≥n da Verdade" para que se saiba que o que pasou; recuperar a democracia real secuestrada, e que de verdade se averigue e p√≥√Īase sobre a mesa, que a Operaci√≥n Columna non foi s√≥ contra os Gardas Civ√≠s Democr√°ticos, sen√≥n contra todos e con todos os medios dun estado, que de noite, √°s agachadas, sen mandamiento xudicial det√≠√Īannos e tiraban con total impunidade as portas das nosas casas ao libre arbitrio e sen garant√≠as para os dereitos humanos nosos nin das nosas familias.

Para terminar dicir; Algo que repiten moitos dos nosos compa√Īeiros: "Derrot√°ronnos pero nunca nos rendemos" , e estamos seguros que conseguiremos que Espa√Īa arroxe ao mar √° casta pol√≠tica que nos manda, sexa do signo que sexa, e as Instituci√≥ns e Espa√Īa recuperen a s√ļa grandeza, a democracia e os dereitos humanos xunto cunha Xustiza ao servizo da cidadan√≠a.

Os dereitos humanos non se mendigan esíxense, e trinta e dous anos despois, os Membros do Movemento Democrático da Garda Civil estamos en primeira fila , firmes e en disposición de alzar a voz reclamando , Dereitos, Xustiza, Valores , Democracia e Readmisión con todos os nosos dereitos.

Acto Homenaje Guardias Civiles Democr√°ticos.
https://www.youtube.com/watch?v=4oyMkHnXg1Q&feature=youtu.be 

Denunciábamos la corrupción, y nadie creía lo que decíamos , hoy está claro y palpable que por desgracia teníamos razón, las mafias se apoderaron del estado

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recuerda Promotor de la UDGC. Preso en la Espa√Īa Democr√°tica sin garant√≠as judiciales por la Justicia Militar nueve a√Īos y medio

Treinta y dos a√Īos --32-- aniversario de las detenciones y procesamiento por Sedici√≥n Militar, delito imposible al solicitar permiso para solicitar una Asociaci√≥n Profesional. El Tribunal Constitucional de Espa√Īa la declar√≥ legal.Treinta y dos a√Īos de la delictual OPERACI√ďN COLUMNA, contra todo el pueblo Espa√Īol, hecha desde el poder corrupto contra toda la poblaci√≥n.

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recuerda Promotor de la UDGC. Preso en la Espa√Īa Democr√°tica sin garant√≠as judiciales por la Justicia Militar nueve a√Īos y medio.

Pr√≥ximos a cumplirse los treinta y dos -32-- a√Īos de la ABERRACI√ďN JUR√ćDICA Y POL√ŹTICA m√°s atroz , que un ciudadano o estado alguno haya soportado en DEMOCRACIA, como han sido las detenciones de cientos de compa√Īeros de la Guardia Civil acusados de SEDICI√ďN MILITAR , por el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de ASOCIACI√ďN; me propongo recordar en primera persona mi historia que puede parecer propia de un pa√≠s totalitario y sin derechos humanos de tipo alguno.

Como mi historia hay muchas m√°s y ahora la expongo, porque todav√≠a seguimos clamando en el desierto, justicia y reparaci√≥n. Era un veinte -20-- de Septiembre de 1986, estaba todo muy meditado, pros y contras de un franquismo que enquistado y larvado cobardemente quer√≠a sobrevivir en la Guardia Civil, como √ļltimo fort√≠n de los que se pasaban y siguen pas√°ndose la Constituci√≥n Espa√Īola de 1.978, por el forro de las entrepiernas, pretendiendo simular una democracia donde no hab√≠a m√°s que personajes de siempre unidos por el bot√≠n en la cueva de Al√≠ Baba y los cuatrocientos ladrones. Era llegado el momento y sobre las trece horas --13'00-- horas, por conducto reglamentario, con nombre y apellidos, en el Puesto de Especialista Fiscal de Sevilla. Extensa y resumida exposici√≥n legislativa, haciendo ver que como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a "duo"con el Cuerpo Nacional de Polic√≠a, √©ramos POLIC√ćAS y como tales nos correspond√≠a el DERECHO ASOCIATIVO PROFESIONAL.

Ese d√≠a con el llamado "El DERECHO DE PETICI√ďN" individual --art.29.1CE-- me dirig√≠ por escrito al que por aqu√©l entonces era el Secretario de Estado del Ministerio del Interior, Excmo. Sr. RAFAEL VERA, militante del PSOE, que m√°s tarde no s√≥lo result√≥ ser militante del PSOE, sino tambi√©n condenado por supuestos actos delictivos de la banda GAL, que desde el estado se ocup√≥ de cometer delitos por los que fue condenado y sin saber los motivos por los que hasta el d√≠a de hoy no fue supuestamente ejecutadas sus sentencias, d√°ndole un trato privilegiado sin motivo aparente alguno.

Fue sobre las diecinueve horas --19'00-- cuando me encontraba en el centro de Sevilla, en la Cafeter√≠a Am√©rica, con el Diputado Andaluz RAFAEL FERNANDEZ PI√ĎAR y su asistente, donde fui detenido y torturado, por SEDICION MILITAR, delito IMPOSIBLE; por otro lado, por el Teniente de los Servicios Especiales de la Guardia Civil, Arturo del Barco, con su grupo de nazis, en uni√≥n del Capit√°n del Servicio de Informaci√≥n, llamado Trigo y Sargentos que con total impunidad cometieron actos de los m√°s deleznables e ilegales, contra mi y contra toda mi familia. Toda una rehala de malhechores, premiados con el ascenso por tan viles fechor√≠as , auxiliados en las torturas por el Capit√°n C√°ceres y Teniente Ruz.

Quisieron cortar de ra√≠z un DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, el asociativo, que nadie pod√≠a frenar, aunque la INJUSTICIA, de treinta y dos a√Īos -32-- despu√©s, permanezca tal como el primer d√≠a, lo que hoy se est√° demostrando ser con la OPERACI√ďN COLUMNA, un TERRORISMO DE ESTADO, de incalculables tent√°culos y consecuencias pol√≠ticas, a√ļn sin esclarecer, pero que "sin prisas pero sin pausa , "deber√°n ser esclarecidos, para que el imperio de la LEY, no sea algo hueco, como hasta la presente acontece, por el DESVIO DE PODER de los mismos de siempre que nunca han dejado de mandar en Espa√Īa, cuyo objetivo era cambiar todo para que todo siguiera igual

Los Guardias Civiles gente del pueblo, hab√≠amos apostado por la Democracia y por el estado de derecho, ten√≠amos muy claro que nos deb√≠amos a toda la sociedad y a los valores propios de un estado de derecho, para ello apostamos por la democracia y porque el aire de la vigente constituci√≥n del a√Īo 1978 entrara de lleno en la Benem√©rita. Era llegada la hora de dar un paso al frente y solicitar y exigir una Asociaci√≥n para que los recursos humanos de la Guardia Civil fueran tenidos en cuenta, para tener consideraci√≥n y dar un servicio de excelencia a nuestros ciudadanos y vecinos, no en vano los Guardias Civiles somos hijos de trabajadores y familias pobres. 
.
Hace a√Īos denunci√°bamos la corrupci√≥n, y nadie cre√≠a lo que dec√≠amos , hoy est√° claro y palpable que por desgracia ten√≠amos raz√≥n, que las Instituciones hab√≠an sido ocupadas por aut√©nticas mafias que carec√≠an de valores, de respeto y sobre todo de conciencia de servicio a sus ciudadanos.

Es imprescindible la formaci√≥n de una "Comisi√≥n de la Verdad" para que se sepa que lo que ha pasado; recuperar la democracia real secuestrada, y que de verdad se averigue y se ponga sobre la mesa, que la Operaci√≥n Columna no fue s√≥lo contra los Guardias Civiles Democr√°ticos, sino contra todos y con todos los medios de un estado, que de noche, a escondidas, sin mandamiento judicial nos deten√≠an y tiraban con total impunidad las puertas de nuestras casas al libre arbitrio y sin garant√≠as para los derechos humanos nuestros ni de nuestras familias.

Para terminar decir; Algo que repiten muchos de nuestros compa√Īeros: "Nos derrotaron pero nunca nos rendimos" , y estamos seguros que conseguiremos que Espa√Īa arroje al mar a la casta pol√≠tica que nos manda, sea del signo que sea, y las Instituciones y Espa√Īa recuperen su grandeza, la democracia y los derechos humanos junto con una Justicia al servicio de la ciudadan√≠a.

Los derechos humanos no se mendigan se exigen, y treinta y dos a√Īos despu√©s, los Miembros del Movimiento Democr√°tico de la Guardia Civil estamos en primera fila , firmes y en disposici√≥n de alzar la voz reclamando , Derechos, Justicia, Valores , Democracia y Readmisi√≥n con todos nuestros derechos.


Acto Homenaje Guardias Civiles Democr√°ticos.
https://www.youtube.com/watch?v=4oyMkHnXg1Q&feature=youtu.be 

 


La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago Ana L√≥pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S√°nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci√≥n p√ļblica del PPdeG su nombre y cargos p√ļblicos.."  y de postre METERLO EN LA C√ĀRCEL UN M√ćNIMO DE CUATRO A√ĎOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p√ļblicos a dedo y sin concurrencia p√ļblica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P√ļblico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci√≥n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg√ļn Javier Marzal Mercader  los funcionarios p√ļblicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art√≠culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el ¬ęnegocio¬Ľ de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del a√Īo 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a√Īo 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d√≠a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci√≥n p√ļblica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T√©cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d√≠a despu√©s de estas fechas el Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum√°ndose asi a su excompa√Īera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci√≥n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T√©cnico emite resolucion informando de las subvenciones p√ļblicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos√© Carlos Mill√°n Calenti √© coordinador dun dos 22 grupos que compo√Īen a agrupaci√≥n,importe total concedido a agrupaci√≥n 500.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 100.000 ‚ā¨ no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci√≥n c√≥ expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 70.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 17.500 ‚ā¨ no ano 2014 e 2016 e de 35.000 ‚ā¨ no 2015) (DOG n√ļm. 202, 24.11.2017), en relaci√≥n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 200.000 ‚ā¨ (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 ‚ā¨).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr√°mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos√© Alberto D√≠ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill√°n Calenti no recibi√≥ ninguna subvenci√≥n p√ļblica ni pertenece a ning√ļn equipo de investigaci√≥nCopia descargable. 

Solicitada petici√≥n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d√≠a de hoy ( para no "fastidiarle el tr√°mite de la querella criminal al Sr Rafael √Ālvaro Mill√°n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver √ļltimas amenzas de m√°s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes√ļs Palmou y Enrique Losada Puerto Coru√Īa..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci√≥nTama√Īo
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Arrincar√≠a esta ma√Ī√° a primeira das d√ļas xornadas correspondente √≥ Campionato de Galicia AbsolutoArrincar√≠a esta ma√Ī√°..

O vindeiro s√°bado, 20 de xullo, no marco do Calendario Galego de Augas Abertas, vaise a celebrar no entorno..

Otros articulos relacionados.....

Que te√Īen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env√≠anos los datos a holgazan@acci√≥nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+