O dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es expropiedad da FGK e administrado polo Presidente dos Enxeñeiros Informáticos de Galicia Suárez Lorenzo baixo sospeita de multiples irregularidades

Información
30 Enero 2019 | 16480 Votos

dominiosrafaelalvaromillancalenti presunta suplantacionidentidadAlgún dos posibles delitos que se poden cometer como webmaster (Administrador) en internet de dominios sospeitosos de suplantación de identidade. A dia de oxe, ningun responsable dos feitos que se relatan pideron desculpas nen rectificaron "sustancialmente" nen nos contendios nen na intencionalidad, que apunta directamente ao Sr Rafael Alvaro Millán Calenti, letrado de Sanidade-Sergas, profesor da USC entre outras actividades públicas, xunto a responsables de proteccion de datos e xestores de áreas de transparencia de institucións públicas de Galicia.

 Aspectos legais: En internet reina o descontrol legal baixo a regra "first come, first served" que quere dicir: "O primeiro que solicita o rexistro do nome  dun dominio, quédallo" é unha regra lóxica e que se aplica na gran maioría de rexistros, pero naqueles nos que producen unha serie de vulneraciones,  é entón cando pode surder que haxa suplantación de identidade, de marca e de dereitos do dominio rexistrado a nome da ou seu lexítimo dono.

 Co rexistro o titular pódese atopar ante serios problemas, pois os titulares de devandita marca teñen a capacidade de prohibir fronte a terceiros o uso en  o tráfico económico:

 "Prohibir a terceiros o uso dun signo igual ou idéntico á súa marca, produto ou servizo.

 "Prohibición do uso de calquera signo que por ser idéntico ou semellante, implique un risco de confusión ao público.

 "Prohibición de calquera signo para produtos ou servizos, que aínda utilizándose para un fin diferente ao que se rexistrou a marca, a utilización deses signos  careza de xusta causa.

 Este sería o caso de rexistrar un dominio cos datos de maraca dun ( funcionario público) a nome dunha empresa, ong, asociación ou entidade que non ten ningunha relación a páxina web co titular é o caso da Federación Galega de Kárate, pois esta persoa rexistra www.rafaelalvaromillancalenti.es e ao entrar en dita web, observamos que non está facendo a Federación Galega de Kárate ningún uso de dita web, polo que o titular da marca " www.rafaelalvaromillancalenti.es  " pode exercer accións legais polas presuntas irregularidades nese dominio web e no seu rexistro onde se deduce presuntamente suplantación de identidade.

 Debido á recente reforma da Lei de Propiedade Intelectual, Lei 21/2014 de 4 de novembro, ha conllevado que de moitos buscadores desaparezan dos resultados de procura en España, polo que o tema é serio.

 POSIBLES DELITOS NA WEB

 Xa sexa polo uso da web, ou pola actividade que atopan os usuarios nela, é probable que se produca algunha actividade que revista indicios de delito, como pode ser a suplantación de identidade, coacciones, desprestixio contra terceiros e particulares a través do seu propio contido, a liberdade de expresión, etc.

 Liberdade de expresión/información VS Inxurias e intimidade.

 O denunciado cuxo contido mostra o dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es esta fóra da liberdade de expresión ao non situarse dentro do que a Lei contempla como;

 Non exerce cargo público, que si teñen un maior grado de crítica (STC 101/2003).

 O dominio revela aspectos da vida persoal ou cotiá da súa persoa de forma innecesaria respecto da información que esta ofrecendo, vulnerando a súa dereito á intimidade (STC 127/2003). Publicita documentos xudiciais sen anonimizar con datos privados e en fase de instrución.

 Vulenra literalmente a presunción de inocencia (STC 21/2000), é dicir, acusa e condena a Miguel Delgado de delitos de calumnia que aínda é inocente nin ningunha outra sentenza ou resolución que lle avale.

 Utiliza expresións que provocan e incitan a un claro rexeitamento social e afástanse do ánimo de informar aos usuarios para denigrar a unha persoa privada na súa  ámbito familiar e persoal.

 "Calumnias: O administrador ou propietario do dominio web acusa dun delito a un cidadán sen sentenza que lle avale.

 "Ameazas: Expresións que conteñen o contendio web anunciando querellas criminais para ocasionar e causar un mal a alguén, con independencia de que devandito mal vaia a producirse ou non. (ditas querellas están en fase de instrución)

 "Inxurias: Contendio con expresións que afectan ao honor da persoa, entendendo por honor aquelas consideracións que se teñen sobre unha persoa, en leste caso denuncia delitos de cxalumnias e inxurias sen sentenza firme que as avale.

 "Intimidade: O contido web e a publicación de documentos xudiciais sen autorización coñecida, revela secretos que vulneran a intimidade doutra persoa, e o descubrimento de devandito segredo fíxose público e sen o consentimento de devandita persoa, pero tambien os seus datos persoais e familiares, capacidade de recursos económicos entre outros, etc.


 O dominio web www.rafaelalvaromilláncalenti.es realizou presuntamente "Suplantación de identidade da Federación Galega de Kárate" registrandolo como a súa titular, mentres a súa Presidenta di e afirma descoñecer os feitos e aos seus autores.

 O dominio web www.rafaelalvaromilláncalenti.es aproveitárono para facerse pasar por outras persoas sen o seu consentimento, subindo datos persoais e comentarios, causando un prexuízo, e simplemente polo feito de estar actuando baixo o nome doutra persoa xa estariamos ante unha conduta delituosa.

 A dia de hoya, ningun responsable dos feitos que se relatan pediron desculpas nin rectificaron "sustancialmente" nin nos contendios nin na intencionalidad, que apunta directamente ao Sr Rafael Alvaro Millán Calenti, letrado de Sanidade-Sergas, profesor da USC entre outras actividades, xunto a responsables de proteccion de datos e xestores de áreas de transparencia de institucións públicas de Galicia.

E todo isto muy cerca das Vinculacions públicas entre LOAPDAT, Sergas, AMTEGA, y Millán Calenti, Suárez Lorenzo, oo dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es Federación Gallega de Kárate e o acoso judicial contra Miguel Delgado, etc... http://www.xornalgalicia.com/8978-vinculaciones-publicas-entre-loapdat-sergas-amtega-y-millan-calenti-suarez-lorenzo-el-dominio-web-www-rafaelalvaromillancalenti-es-federacion-gallega-de-karate-y-acoso-judicial-contra-miguel-delgado-etc

Imagen de la noticia para calenti xornal de Xornal Galicia

La Secretaría Xeral para o Deporte desconoce las actividades de ...

Xornal Galicia-25 ene. 2019
La Secretaría Xeral para o Deporte desconoce las actividades de Rafael Álvaro Millan Calenti en un "xornal" a nombre de la Federación ...
Imagen de la noticia para calenti xornal de Xornal Galicia

El Director de Transparencia de la Diputación de Ourense ...

Xornal Galicia-29 ene. 2019
El Xornal de Rafael Alvaro Millán Calenti (actualmente Letrado de Sanidad y profesor de la USC) www.rafaelalvaromillancalenti.es publica ...
Imagen de la noticia para calenti xornal de Xornal Galicia

Baltar quita al socialista contratado a dedo Lage Tuñas ( PSOE) para ...

Xornal Galicia-28 ene. 2019
... da Xunta de Galicia y del Centro de Estudios Corporativos de la Universidad de Santiago de Compostela donde es profesor el Sr Calenti.

El Xornal de Rafael Alvaro Millán Calenti (Letrado de Sanidad y ...

Xornal Galicia-8 dic. 2018
El Xornal de Rafael Álbaro Millán Calenti alojado en el dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es cuyo titular según el registro red.es ...
social youtube xornalgalicia   feed-image