Spain is diferent: O Xulgado arquiva a causa contra os altos cargos do Sergas investigados pola morte de pacientes de hepatites C

Información
27 Noviembre 2019 | 6462 Votos

O Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela decretou o sobresemento provisional da causa e arquivo das actuacións respecto ao director de Asistencia Sanitaria e á subdirectora de Farmacia do  Servizo  Galego de  Saúde (Sergas), os cales foron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional e prevaricación por, presuntamente, non facilitar o tratamento de pacientes de hepatites  C.

“Non podemos afirmar que a morte ou falecemento dos pacientes lles sexa imputable causalmente aos investigados”, indica o maxistrado, quen subliña que “o falecemento sobreveu por causas alleas á demora, omisión ou dilación na tramitación das peticións ou solicitudes de aplicación dos novos fármacos”. O xuíz destaca que os medicamentos “se achaban aínda en fase case experimental e cuns resultados que aínda eran incertos, de aí a necesidade de que as autoridades sanitarias deseñasen mecanismos ou procedementos destinados a precisar con sumo coidado aqueles casos en que estaría indicada a súa aplicación”.

 

O auto, que pode ser recorrido, sinala que tampouco se pode concluír que, se se lles aplicasen aos pacientes os novos fármacos, se evitaría o seu falecemento. “Se analizamos o exhaustivo informe que foi emitido polo Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), a conclusión que se extrae é que o falecemento dos pacientes se produciu por causas alleas á subministración dos novos fármacos”, recalca o xuíz, quen engade que do informe forense se infere que os novos tratamentos antivirais “o que conseguían era unha eficacia moi alta á hora de eliminar o virus da hepatite  C, pero iso non quere dicir que os pacientes se curasen”.

 

O procedemento deseñado polo Sergas para garantir o acceso dos pacientes aos novos medicamentos da hepatite C, segundo o auto, é “moi similar ao aplicado noutras comunidades autónomas”. O maxistrado sinala que na data dos feitos os novos tratamentos “nin sequera se achaban plenamente admitidos pola Axencia Europea do Medicamento, de modo que o seu acceso só podería facerse de modo extraordinario como uso  compasivo para aqueles pacientes nunha situación de especial gravidade”. Ademais, indica que as autoridades sanitarias debían “cinguirse ás esixencias do titular da patente, neste caso Gilead, único laboratorio que os fabricaba”.

 

***

 

El Juzgado archiva la causa contra los altos cargos del Sergas investigados por la muerte de pacientes de hepatitis C

 

27/11/2019.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados”, indica el magistrado, quien subraya que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”. El juez destaca que los medicamentos “se hallaban todavía en fase casi experimental y con unos resultados que todavía eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación”.

 

El auto, que puede ser recurrido, señala que tampoco se puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos, se hubiese evitado su fallecimiento. “Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos”, recalca el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran”.

 

El procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C, según el auto, es “muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas”. El magistrado señala que en la fecha de los hechos los nuevos tratamientos “ni siquiera se hallaban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad”. Además, indica que las autoridades sanitarias debían “ceñirse a las exigencias del titular de la patente, en este caso Gilead, único laboratorio que los fabricaba”.

social youtube xornalgalicia   feed-image