Os galegos pagan e os do Sergas se coverten en inútiles O TSXG condena ao Sergas a indemnizar con máis de 100.000 euros á familia dunha falecida por cancro polo atraso no diagnóstico

Información
01 Julio 2021 | 4801 Votos

Sergas el "negocio del PPdeG o de Feijoo" el 061 de urgencias médicas  oculto en la publicidad institucional de Mar Sánchez Sierra "en su lugar"  el 902 considerado una estafa por Facua. -A sección primeira da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 110.000 euros ao marido e aos tres fillos dunha muller que faleceu na Coruña de cancro de ovario en 2016. Os maxistrados consideran que o atraso no diagnóstico da enfermidade “puido motivar un avance significativo na súa progresión”. Así, sinalan que, “se se actuase con maior dilixencia e celeridade no diagnóstico”, o resultado “posiblemente fose outro”.

 

A muller, segundo consta na sentenza, acudiu por primeira vez en abril de 2015, cando tiña 62 anos, ao Servizo de Dixestivo do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). Ata novembro dese ano non se lle detectou, nunha consulta privada, o cancro. “No suposto axuizado, atopámonos ante unha clara perda de oportunidade, en canto demoráronse en exceso os medios de diagnóstico que esixía a situación clínica e non se actuou coa celeridade e dilixencia que o caso requiría”, insiste a Sala. Ademais, sinala que é “a incerteza de poder obter un resultado máis favorable” a que caracteriza esa “perda de oportunidade”.

 

O erro no diagnóstico, segundo a sentenza, provocou que o persoal médico seguise “explorando o aparello dixestivo” e non o xinecolóxico. “E ese atraso, é obvio, que tivo repercusión na gravidade e prognóstico de futuro de quen padece un cancro como o detectado”, recalcan os xuíces do alto tribunal galego.

 

***

 

El TSXG condena al Sergas a indemnizar con más de 100.000 euros a la familia de una fallecida por cáncer por el retraso en el diagnóstico

 

01/07/2021.- La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 110.000 euros al marido y a los tres hijos de una mujer que falleció en A Coruña de cáncer de ovario en 2016. Los magistrados consideran que el retraso en el diagnóstico de la enfermedad “pudo haber motivado un avance significativo en su progresión”. Así, señalan que “de haberse actuado con mayor diligencia y celeridad en el diagnóstico, otro posiblemente hubiera sido el resultado”.

 

La mujer, según consta en la sentencia, acudió por primera vez en abril de 2015, cuando tenía 62 años, al Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Hasta noviembre de ese año no se le detectó, en una consulta privada, el cáncer. “En el supuesto enjuiciado, nos encontramos ante una clara pérdida de oportunidad, en cuanto se han demorado en exceso los medios de diagnóstico que exigía la situación clínica y no se ha actuado con la celeridad y diligencia que el caso requería”, insiste la Sala. Además, señala que es “la incertidumbre de haber podido obtener un resultado más favorable” la que caracteriza esa “pérdida de oportunidad”.

 

El error en el diagnóstico, según la sentencia, provocó que el personal médico siguiese “explorando el aparato digestivo” y no el ginecológico. “Y ese retraso, es obvio, que ha tenido repercusión en la gravedad y pronóstico de futuro de quien padece un cáncer como el detectado”, recalcan los jueces del alto tribunal gallego.

social youtube xornalgalicia   feed-image