cargospublicosmarsanchezsierra patrona fundacion camilo jose cela padron


A opacidad, censura, ocultación, negativa a cumprir o mandato das leis de Transparencia de Galicia, a falla de documentos públicos nas páxinas web,s das institucións públicas pagas con diñeiro público, son feitos que non se poden permitir, o xornalista Miguel Delgado esta realizando un amplo dossier sobre as Fundaciones tuteladas pola Xunta de Galicia que dirixe o Goberno de Feijóo, entre outras

Fremss, Cetal, Arao, Océano Vivo, Fundación Knowcosters, etc,

sendo a concreta desta petición a FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CAMILO JOSÉ CELA que á luz da falla de información dirixiuse o día 6 de Xullo á Fundación e á Presidencia da Xunta por rexistro oficial solicitando información, aclaraciones ou desmentidos solicitando por que, a Fundación Pública Camilo José Cela VIVE PERMANENTEMENTE sobre a censura e ocultación dá a información pública reinante na entidade cuxa Patroa Maior é Mar Sánchez Sierra, Directora de Comunicación do PPdeG, Secretaria de medios entre outros abundantes cargos sobre a actividade pública...Incumpliendo o mandato legal da Lei de Transparencia de Galicia, negando calquera tipo de información relacionado coa Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

Unha vez cumprido o prazo voluntario e declinando responder, o xornalista solicita á Comisión de Transparencia de Galicia a súa intervención, ao obxecto de que sexa requirida para dar cumprimento legal á Lei de Transparencia de Galicia e entregue a solicitada información.

marsanchezsierra.millonesatutipleNeste artigo vamos expoñer a suma de diñeiro público que regala o goberno de Feijoo ( PPdeG) a través da Secretaría de Medios que dirixe María del Mar Sánchez Sierra que asustaría aos cidadáns cando afirman que non ai cartos para as nóminas e as pensións, ao mesmo tempo como se esconde un pésimo balance económico e un mandato plagado de recortes en políticas sociais, corruptelas, enchufismos e casos de clientelismo político..+.  A Secretaría de Medios de Comunicación que dirixe María do Mar Sánchez Sierra, desde a súa chegada á entidade gestionou multitude de procedementos xudiciais por todo o territorio galego con sancións de mais de 100.000 euros etc, que ninguén sabe publicamente onde están, e a entidade négase a informar na súa web ..+ institucional incumplindo literalmente a Ley de Transparencia de Galicia..+, non só sobre as axudas, convenios e adxudicacions..+, se non que, é ocultada a información do control sobre os distintos contratos de convenios, axudas, subvencións, campañas referentes a datas ou eventos de especial relevancia, tales como o 25 de xullo, Día de Galicia, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, o 8 de marzo, Día internacional da Muller e o 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero, que se adxudican a medios de comunciación "escolleitos" a través das axencias intermediarias de comunicación para que non queden rastros públicos das adxudicacións, estariamos falando de varios millóns de euros sobre os que se nos negou a información. Se adxuntan sentencias e dogas descargables neste artigo web dignos dunha tesis doctoral sobre "medios institucionales de comunicación" que avergoñarían ao PP Nacional e aos partidos da oposición ( se supón).  https://medios.xunta.gal/portada

21,6 millones de euros del presupuesto de la Xunta en ayudas a dedo a los medios Su Gobierno ha firmado alrededor de 400 convenios con periódicos, radios, webs y televisiones...+

So a web institucional responsabilidade de Mar Sánchez Sierra da Secretaría de Medios..+ ( deixamos para outro artigo Fundación Camilo José Cela, Retegal, AMTEGA, Consello Asesor Dixital de Galicia das que tamen e responsable directa a Sra Mar Sánchez Sierra aparte de ser a asesora de comunicación do PPdeG ) só informa das convocatorias desde o ano 2015, non existe información sobre as adjudicaciones nin as súas beneficiarios, ocultando a información e incumplindo a mandato da Ley de Transparencia de Galicia baixo o coñecemento da oposición e total impunidade lexislativa ver +;

 

Un artigo de Miguel Delgado.- A diversidad xoga en contra cando non existen as medidas necesarias para controlar a extracción xerando o empobrecimiento da actividade é cando estas se destinan en exclusiva a dilapidar fondos europeos, foros, chiringuitos, subvencións a “DEDO”, favorecer a implantación de xaulas nas rías, construccións descontroladas, e un logo etc, difícil de ordenar pola súa ocultación do destino das inversións públicas, vieoguard, drons, helicópteros, destruir e arremeter contra o desenrolo do sector pesqueiro xestionado por XUBILADOS que xa nada teñen que ver co Mar .

Exclusiva de Pladesemapesga, Rosa Quintana y Basilio Otero invirtiendo  los fondos públicos de Pesca en cuchipandas, fiestas, comilonas sin que llegue un solo céntimo al marinero o pescador..(+)

Galicia caracterízase por ter a maior historia marítima de pescadores xunto aos seus máis de 400 millas do litoral  galego, en total alcanza as 900 millas cadradas de áreas marítimas xurisdiccionais das súas liñas costeras e as súas costas teñen unha lonxitude total de 1.498 quilómetros. Tamén conta con varias zonas marítimas na Coruña, Sada, Aguiño, Camelle e Celeiro, Lira, Camelle, etc.. *1

O DOG Núm. 141 Viernes, 26 de julio de 2019 Pág. 34352 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia I. Disposiciones generales Presidencia de la Xunta de Galicia LEY 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
I. Disposiciones generales do Presidente da Xunta D. Alberto Núñez Feijóo. https://www.boe.es/ccaa/dog/2019/141/g34352-34451.pdf 

Instruccións da Xunta aos servicios informáticos para ocultar documentos públicos a ciudadanía..+
Con un relato na "Exposición de motivos" de mais de 100 follas para que non o lea ninguen é esquecendo as actividades censoras e anulación do seu propio desenrolo en Internet con ordenes precisas dos servicios informáticos da Xunta, "seu contido e case na súa totalidad "palla e fume" con un dos peoores servizos de internet e sistema dixital de Europa, a emisión do comunicado e unha "burla a ciudadanía" con un único propósito, dar cabida a xestión presuntamente sen control de diñeiro europeo.

BNG..+ PSdeG..+ En Marea...+ CS Galicia..+ PPdeG..( #UnPartidoUnGoberno ) + MIRAN PARA OTRO LADO y no leen los comunicados remitidos a sus gabinetes de comunicación, ni lo consideran un tema de Interés a la luz de como está la sanidad gallega....+

Actividades que realizó el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti con su actividad de Letrado de Sanidad Xunta de Galicia sin que consten publicamente dichas actividades y sus compatibilidades.

2008-2013: Vocal y tesorero de SESPAS..+ (sociedad española de salud pública y administración sanitaria)
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad..+.
Profesor de la Escuela Gallega de Sanidad....+
Profesor de la Escuela Gallega de Administración Pública...+.
Profesor de la UIMP..+
Profesor asociado en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1982 hasta la actualidad..+

A única solicitud coñecida  da compatibilidad  e " Letrado/Letrada Rafael Álvaro Millán Calenti. Posto que ocupa Asesor Xurídico, Cª Sanidade (Santiago de Compostela). Pública, Tipo Actividade Profesor asociado, P3- Universidade de Santiago de Compostela (A Coruña). Data da resolución, 22/12/2017 " ver RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+

CODIGO: 2018/23405

Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO:

 

Nás resolucións de compatibilidades autorizadas a Letrados e Letradas en situación de servizo activo, como consecuencia do exercicio das obrigas de publicidade activa da Xunta de Galicia dende os anos 2010 non consta a solicitude ou autorización do Sr Rafael Álvaro Millán Calenti, letrado da Xunta de Galicia e profesor asociado a USC, e como Investigador Principal de CECOOP, centro asociado a USC tutelado por a Universidad e a Xunta de Galicia, no que constaba en "NOMINA" e constan pagos por traballos de investigación como Investigador Principal, un cargo reservado según a normativa a profesores titulados da Universidad, según diversos informes xurídicos aos que tivo acceso este xornal e a propia normativa das Universidades.

Para ser "investigador principal" en proxectos é preciso ser, polo menos, profesor titular de universidade. A documentación aportada, especialmente o CV publicado (e posteriormente borrado) descargable..(+) por ser preservado en

O PRESIDENTE DO PPdeG   se burla dos galegos/as o mesmo día de Galicia emitindo datos falsos ou erroneos que eles mesmos acreditan como falsos dias antes en outro comunicado.

Dice o comunicado de marcado caracter político emitido este día 25 de Julio de 2019  " ocultando que as baixas nas cifras do paro son provocadas por a emigración galega propia dos anos 50 da post guerra civil, con unha porcentaxe de galegos que emigran e triplica ao de españois. Os estranxeiros supoñen o 88% dos que se van en España, pero só o 60% en Galicia," datos que oculta deliberadamente o Goberno de Feijóo na Xunta de Galicia " burlándose dos galegos e galegas o mesmo día 25 día de Galicia. O BNG, PSdeG, En Marea calan e encubren as FAKE NEWS do Goberno da Xunta, que en outro comunciado recoñecen os memos o destrago social da emigración galego orquestada polo mesmo goberno do PPdeG. Dice a mesma Xunta de Galicia; Aumenta el número de gallegas y gallegos residentes en el exterior hasta llegar a los 519.646.  ( todos eles provocando a baixa nas filas do INEM) https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/aumenta-numero-gallegas-y-gallegos-residentes-exterior-hasta-llegar-519646 Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2019. Aumenta el número de gallegas y gallegos residentes en el exterior hasta llegar a los 519.646. https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/10/22/porcentaje-gallegos-emigran-triplica-espanoles/891073.html ambas noticias peritadas online, como fuentes antiquerellas de Mar Sánchez Sierra Secretaria de Medios y Directora de Comunicación del PPdeG

As FAKE NEWS da Xunta; GALICIA REXISTRA A MENOR TAXA DE PARO DESDE 2008 TRAS SER A TERCEIRA COMUNIDADE NA QUE MÁIS BAIXA O DESEMPREGO NO ÚLTIMO ANO

§ A EPA do segundo trimestre do ano reflicte que en Galicia hai máis emprego e menos paro, e case todo o traballo que se creou foi indefinido

§ A taxa de paro sitúase no 11,33%, superando en 2,69 puntos a media Nacional

§ A Comunidade galega conta co menor número de desempregados dos gobernos de Núñez Feijóo, encadeando máis de cinco anos de baixadas consecutivas do paro na evolución anual  ( oculta o comunicado que a cifra e fruto do expulsión dos galegos a emigración ).

calenticobradelaconselleriadetraballo xunta

 

Rafael Alvaro Millán Calenti (Letrado de Sanidad y profesor de la USC) ...(+)

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10323/ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)descargadodelawebinstitucionaldelGobiernoBalearcurriculundeCalentiborradodelawebdelGobiernoBalerarporsupeticionexpresa.pdf

CODIGO: 2018/23405 Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO: Que segundo consta a día de hoxe nos arquivos da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, D./Dª Rafael Álvaro Millán Calenti , co NIF 33818906M , figura como investigador/a principal nas seguintes actividades de investigación:  (FOTO) y pdf descargable.

E para que así conste, logo do pedimento da persoa interesada, expídese o presente documento automatizado que se acredita con selo de órgano e código seguro de verificación (CSV), de conformidade co artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+